Handledning Geologi i översikts­planering

Värdefulla ämnen och material

Geologiska bildningsmiljön och den geologiska utvecklingen bestämmer var det finns förekomster med särskilt värdefulla egenskaper. Till exempel är förekomster av metaller ofta är knutna till områden där det en gång funnits aktiva vulkaner. Det här betyder att fyndigheter av värdefulla ämnen och material endast finns på vissa platser och att det i vissa områden är vanligare med mineraliseringar än vad det är i andra områden. Vissa bergarter har även särskilt hållbara egenskaper vilket gör de nödvändiga byggnadsändamål till exempel för asfalt till vägar.

Nya användningsområden och teknisk utveckling innebär ofta ökad efterfrågan på nya ämnen eller material som inte tidigare använts. I dessa fall finns det små eller obefintliga återvinningsbara resurser och nya fyndigheter måste tas i anspråk. Behov av nya ämnen och material kan även innebära att nya geologiska miljöer där det tidigare inte funnits någon utvinning blir aktuella för exploatering. Idag ser vi till exempel ökad efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller på grund av ökad elektrifiering och behov av batterier.

Senast ändrad 2020-06-24

Skriv ut