Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Mer information och kartvisare

Använd vår kartvisare och läs mer om skred och ras.

Under rubrik Mer på vår webbplats hittar du länk till "Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter".

Läs mer om ras och skred

Under rubrik Relaterad information hittar du mer information.

Läs mer om vad ras och skred är, hur skredkänsliga olika jordarter är, vad som påverkar skredrisken med mera på sgu.se.

Samlad information på Statens geotekniska institut (SGI)
På SGI:s webbplats finns både ett samlat kartunderlag och mer information om ras, skred och erosion. Det är åtta myndigheter som samverkar – däribland SGU – med syfte att underlätta för dig som arbetar med sådana frågor.

Mer om skred och förbyggande arbete hittar du Myndigheten för säkerhet och beredskap.

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut