Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

PFAS – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen PFAS. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av summaparametrar för PFAS i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. Se vilka specifika PFAS som ingår i respektive summaparameter i tabell i avsnittet PFAS – gränsvärden och tillståndsklasser. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

 

Antal analyser och fynd

Antal stationer med analyser och fynd

Halter (ng/l)

Parameter Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 50-percentilhalt 75-percentilhalt 80-percentilhalt 85-percentilhalt 90-percentilhalt 95-percentilhalt 99-percentilhalt Maxhalt

PFAS, summa 4 enligt SGU

2669

1011

37.9

1244

419

33.7

2.1

3.8

10.3

20.8

75.9

289.4

3579.4

PFAS, summa 11 enligt SGU

2669

1109

41.6

1244

482

38.7

4.0

7.1

17.6

38.2

103.1

353.0

3653.4

PFAS, summa 21 enligt SGU

2669

1111

41.6

1244

484

38.9

4.1

7.3

17.9

38.9

103.1

353.0

3712.4

PFAS, summa 24 enligt SGU (PFOA-ekvivalenter)

2669

1097

41.1

1244

473

38.0

2.2

5.1

15.0

26.0

85.8

337.4

6797.1

 

Datasammanställning av enskilda PFAS i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (ng/l)
Parameter Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 50-percentilhalt 75-percentilhalt 80-percentilhalt 85-percentilhalt 90-percentilhalt 95-percentilhalt 99-percentilhalt Maxhalt

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)

2679

725

27.1

1238

313

25.3

0.3

0.6

1.5

6.6

20.1

100.0

3200.0

Perfluoroktansyra (PFOA)

2675

608

22.7

1237

246

19.9

0.5

0.9

3.7

17.0

83.2

481.0

Perfluorheptansyra (PFHpA)

2464

420

17.0

1144

143

12.5

0.4

1.3

4.3

9.6

130.0

Perfluorhexansyra (PFHxA)

2464

521

21.1

1144

193

16.9

0.4

1.0

3.5

14.0

33.9

410.0

Perfluorbutansulfonsyra (PFBS)

2462

593

24.1

1143

203

17.8

0.6

1.0

1.7

7.3

37.4

240.0

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)

2458

757

30.8

1138

266

23.4

0.7

2.1

3.3

6.9

47.4

140.0

1100.0

Perfluorpentansyra (PFPeA)

2450

346

14.1

1141

136

11.9

0.9

4.8

19.0

229.0

Perfluordekansyra (PFDA)

2367

33

1.4

1136

28

2.5

0.7

4.9

Perfluornonansyra (PFNA)

2364

53

2.2

1136

45

4.0

0.5

22.0

Perfluorbutansyra (PFBA)

1739

384

22.1

944

189

20.0

0.7

1.1

2.3

4.2

14.0

315.0

Fluortelomer 6:2-sulfonsyra (6:2 FTSA)

1737

71

4.1

943

54

5.7

6.3

212.0

Perfluordodekansyra (PFDoDA)

1526

7

0.5

863

6

0.7

19.0

Perfluorundekansyra (PFUnDA)

1516

2

0.1

857

2

0.2

11.0

Perfluorheptansulfonsyra (PFHPS)

1341

129

9.6

764

46

6.0

2.3

7.9

59.0

Perfluoroktansulfonamid (FOSA)

1324

21

1.6

748

17

2.3

0.3

2.4

Perfluordekansulfonsyra (PFDS)

849

2

0.2

580

2

0.3

7.0

12.0

23.0

38.7

68.0

1000.0

2700.0

Perfluortetradekansyra (PFTeDA)

800

1

0.1

512

1

0.2

0.8

Fluortelomer 8:2-sulfonat (8:2 FTSA)

757

3

0.4

486

3

0.6

2.9

Fluortelomer 4:2-sulfonsyra (4:2 FTSA)

715

0

0.0

461

0

0.0

0.8

7H-Perfluorheptansyra (HPFHpA)

715

4

0.6

461

4

0.9

Perfluor-3,7-dimetyloktansyra (PF-3,7-DMOA)

642

0

0.0

424

0

0.0

1.7

Perfluorhexadekansyra (PFHxDA)

641

2

0.3

437

2

0.5

Perfluortridekansyra (PFTriDA)

623

2

0.3

492

2

0.4

2.9

2-(N-Etylperfluoroktansulfonamido)-etylalkohol (N-EtFOSE)

554

2

0.4

418

2

0.5

2.2

N-Metylperfluoroktansulfonamidetanol (N-MeFOSE)

554

3

0.5

418

3

0.7

10.0

N-Etylperfluoroktansulfonamid (N-EtFOSA)

554

2

0.4

418

2

0.5

26.0

N-Etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (N-EtFOSAA)

554

8

1.4

418

8

1.9

62.0

N-Metylperfluoroktansulfonamidättiksyra (N-MeFOSAA)

554

3

0.5

418

3

0.7

0.3

2.4

N-Metylperfluoroktansulfonamid (N-MeFOSA)

554

1

0.2

418

1

0.2

1.1

Perfluoroktadekansyra (PFOcDA)

530

2

0.4

407

2

0.5

10.0

Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS)

522

101

19.3

377

61

16.2

1.0

Perfluoroktansulfonamidättiksyra (FOSAA)

510

3

0.6

378

3

0.8

0.4

0.9

1.7

27.0

180.0

Perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS)

449

0

0.0

340

0

0.0

1.0

Perfluornonansulfonsyra (PFNS)

449

1

0.2

340

1

0.3

0.6

9.9

17.0

24.0

40.3

80.0

192.2

370.0

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), linjär

390

121

31.0

203

52

25.6

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), grenad

384

144

37.5

197

65

33.0

0.3

Perfluoroktansyra (PFOA), grenad

384

41

10.7

197

20

10.2

8.0

13.0

19.0

31.9

240.0

270.0

501.8

3700.0

Perfluoroktansyra (PFOA), linjär

384

104

27.1

197

44

22.3

0.3

1.1

3.9

4.7

10.4

120.0

1000.0

2H, 2H, 3H, 3H-Perfluordekansyra

73

0

0.0

37

0

0.0

0.7

1.5

4.0

5.4

8.2

110.0

700.0

Perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS)

9

0

0.0

9

0

0.0

0.3

1.5

67.9

92.0

Fluortelomer 10:2-sulfonsyra (10:2 FTSA)

8

0

0.0

8

0

0.0

0.3

0.5

0.7

0.9

5.0

201.7

240.0

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), linjär

6

0

0.0

6

0

0.0

2.0

14.9

20.0

20.0

21.2

86.7

132.4

275.0

Perfluoroktansulfonamid (FOSA), linjär

6

4

66.7

6

4

66.7

12.5

28.5

72.5

86.0

125.0

148.5

304.0

316.0

TOP-Fluortelomer 6:2-sulfonsyra (6:2 FTSA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluorbutansulfonsyra (TOP-PFBS)

3

0

0.0

2

0

0.0

9.9

37.5

80.2

84.6

88.4

96.3

229.8

275.0

TOP-Perfluorbutansyra (TOP-PFBA)

3

0

0.0

2

0

0.0

13.9

79.9

89.8

102.5

216.0

277.3

305.7

315.0

TOP-Perfluordekansyra (TOP-PFDA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluorheptansyra (TOP-PFHpA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluorhexansulfonsyra (TOP-PFHxS)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluorhexansyra (TOP-TOP-PFHxA)

3

0

0.0

2

0

0.0

0.2

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

1.1

1.1

TOP-Perfluornonansyra (TOP-PFNA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansulfonamid (TOP-FOSA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansulfonsyra (TOP-PFOS)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansulfonsyra (TOP-PFOS), grenad

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansulfonsyra (TOP-PFOS), linjär

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansyra (TOP-PFOA)

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansyra (TOP-PFOA), grenad

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluoroktansyra (TOP-PFOA), linjär

3

0

0.0

2

0

0.0

TOP-Perfluorpentansyra (TOP-PFPeA)

3

0

0.0

2

0

0.0

Perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS)

3

0

0.0

3

0

0.0

Tabellerna visar att det finns analysdata för cirka 60 PFAS-parametrar, varav vissa är summaparametrar. För information om specifika PFAS som ingår i de olika summaparametrarna – se tabell i avsnittet PFAS – gränsvärden och tillståndsklasser. Summaparametrarna PFAS4, PFAS11, PFAS21 och PFAS24 som är markerade med ”enligt SGU”, har skapats och beräknats för varje prov som analyserats för åtminstone något av de ingående ämnena. Detta innebär att de faktiska halterna kan underskattas, exempelvis behöver inte alla 24 ämnen som ingår i PFAS24 nödvändigtvis ha analyserats när en summahalt beräknas för PFAS24. Anledningen till att det ändå kan finns fler analyser av exempelvis PFOS än antalet analyser för exempelvis PFAS24 (där PFOS ingår) är att det kan förekomma fall där det utförts dubbla analyser av vissa ämnen i ett prov, vilket rapporteras som två analysresultat från laboratorier. Några parametrar avser specifika isomerer (linjära respektive grenade) av bland annat PFOS och PFOA, och vissa parametrar avser så kallade TOP-analyser (totala oxiderbara prekursorer) som ger ett mått på halterna av prekursorer till särskilda PFAS.

PFOS och PFOA har analyserats flest gånger och på flest platser (nästan 2 700 analyser från drygt 1 200 provtagningsplatser). PFOS har påträffats på mer än en fjärdedel av alla provtagningsplatser (25,3 procent) och uppmätts med maxhalten 3 200 ng/l. Motsvarande siffror för PFOA är 19,9 procent och 481 ng/l. Även de övriga ämnena som ingår i PFAS11 har analyserats vid många tillfällen och på många platser. Bland dessa har ämnena PFHxA, PFHpA, PFBS, PFHxS, PFPeA och PFBA också en mycket hög fyndfrekvens (fynd vid fler än 10 procent av provtagningsplatserna) och maxhalter över 100 ng/l. Det bör noteras att högre halter än de som finns i SGU:s tillgängliga data förekommer i grundvatten vid förorenade områden och deponier. Enligt en rapport från Miljösamverkan Sverige från 2022 var exempelvis den maximala uppmätta halten av PFAS11 i grundvatten intill deponier 17 857 ng/l [13]. Några PFAS som analyserats i grundvatten har aldrig kvantifierats enligt tillgängliga data, till exempel de långa perfluorerade sulfonsyrorna PFUnDS och PFDoDS. Vissa andra PFAS har hittats men endast enstaka gånger, ämnen som påträffats vid färre än 1 procent av analyserna inkluderar långa PFAA som PFDoDA, PFUnDA, PFDS, PFTeDA, PFHxDA, PFTriDA, PFOcDA och PFNS, och prekursorer som N-MeFOSE, N-MeFOSA, N-MeFOSAA, N-EtFOSE, N-EtFOSA och FOSAA.

Gällande summaparametrarna PFAS11, PFAS21 och PFAS24, har åtminstone något av de ingående ämnena påträffats i 41–42 procent av proverna, och vid 38–39 procent av provtagningsplatserna. För PFAS4, som omfattar färre ämnen, är motsvarande siffror cirka 38 procent av proverna och 34 procent av provtagningsplatserna. Andelen stationer där åtminstone någon PFAS har hittats skiljer sig något mellan råvattenkontroll i allmänna grundvattentäkter (cirka 35 procent) och provtagningsplatser inom miljöövervakning (cirka 42 procent). Maxhalterna för PFAS4, PFAS11 och PFAS21 ligger mellan 3 500–3 700 ng/l. För PFAS24 är maxhalten uttryckt som PFOA-ekvivalenter betydligt högre (6 797 ng/l). Mestadels visar data på att de tre ämnena PFOA, PFOS och PFHxS (som ingår i samtliga summaparametrar – PFAS4, PFAS11, PFAS21 och PFAS24) ofta står för en dominerande del av fynd och halter. Skillnaden i fyndfrekvens och halter av PFAS4 är relativt liten i jämförelse med PFAS11, PFAS21 och PFAS24, med tanke på att de sistnämnda inkluderar många fler ämnen.

Antalet analyser som ligger över den högsta tillståndsklassen (motsvarande gränsvärde för dricksvatten eller generellt tröskelvärde för grundvatten) är 523 av 2 669 (19,6 procent) för PFAS4 och 562 av 2 669 (21,1 procent) för PFAS24. Tillgängliga data indikerar alltså att både PFAS4 och PFAS24 ger mycket omfattande utslag vad gäller överskridande av gränsvärden, och att PFAS24 överskrids något oftare. Det är betydligt färre analyser som överskrider dricksvattengränsvärdet 100 ng/l för PFAS21 (136 av 2 669 – 5,1 procent), och värdet 90 ng/l för PFAS11 (139 av 2 669 – 5,2 procent). Det bör noteras att dessa summor har beräknats för alla prover där åtminstone något av de ingående ämnena har analyserats – de flesta summorna omfattar därför inte alla de ämnen som ingår i PFAS21 eller PFAS24. En stor del av analyserna inkluderar endast PFAS11, och ibland endast PFOA och/eller PFOS. Fyndfrekvenser och halter för PFAS-summor, särskilt PFAS21 och PFAS24, kan därför vara underskattade.

SGU:s utökade analyser av PFAS 2023–2024

SGU utför under 2023–2024 omfattande undersökningar av PFAS i mark och grundvatten. Fokus för dessa undersökningar har varit att generera underlag om förekomst av PFAS i grundvatten och mark på platser utan kända lokala föroreningskällor, för att utreda eventuell storskalig diffus spridning.

Under 2023 har SGU utfört utökad övervakning av PFAS i grundvatten inom stationsnätet för den nationella miljöövervakningen. Dessa analyser finns inte inlagda i databas ännu och finns därför inte med i tabellen ovan, men omfattar cirka 170 prover och provtagningsplatser (november 2023). Undersökningarna har inkluderat samtliga ämnen som ingår i PFAS24 och PFAS21 samt ultrakorta PFAS, och i vissa fall PFAS-prekursorer.

Vissa av ämnena som ingår i PFAS24, och ultrakorta PFAS, har inte analyserats i grundvatten inom svensk miljöövervakning tidigare. 2023 års resultat har visat att de nya ämnen som regleras genom PFAS24 (PFTeDA, PFHxDA, PFOcDA, HFPO-DA (Gen X), ADONA, C6O4, 6:2 FTOH och 8:2 FTOH) inte påträffats på provtagningsplatserna, dessa PFAS verkar alltså inte ha en stor allmän spridning i grundvatten i kvantifierbara halter. Ultrakorta PFAS har dock påträffats i mycket hög omfattning – framför allt ämnet TFA som hittats vid cirka 90 procent av alla provtagningsplatser, med maxhalten 2 700 ng/l och medianhalten 180 ng/l. TFA finns alltså i kvantifierbara halter i grundvatten vid nästan alla provtagningsplatser. Även TFMS (trifluormetansulfonsyra) har hittats vid drygt 10 procent av provtagningsplatserna, med maxhalten 76 ng/l. Om ultrakorta PFAS exkluderas, påträffades åtminstone någon PFAS vid cirka 25 procent av provtagningsplatserna i 2023 års analyser, vanligen i låga till måttliga halter (medianhalt 1,1 ng/l för de cirka 50 provtagningsplatser där PFAS hittades).

SGU har under 2023 även utfört analyser av PFAS i mark. Undersökning av PFAS i mark har utförts i samband med SGU:s kartläggning av bakgrundshalter av grundämnen i morän. Jordprover från fem olika jordmånshorisonter ner till cirka en meters djup i 21 provgropar i skogsområden från Gävle till Hudiksvall, har analyserats avseende 32 PFAS. I jordproverna påvisades totalt 12 av 32 analyserade PFAS, och på alla 21 platser hittades åtminstone två eller flera PFAS, i totala halter upp till några µg/kg torrsubstans. PFAS påträffades i samtliga prover från den övre humushorisonten, med halter varierande mellan 0,2–4,2 µg/kg torrsubstans. PFAS påträffades också i majoriteten av proverna från den övre mineraljorden, där de detekterbara halterna varierade mellan och 0,01–0,9 µg/kg torrsubstans. PFAS har däremot inte detekterats alls under 0,6 m djup i mineraljorden. Resultaten visar att det sker ett diffust tillskott av PFAS till skogsmarken och en ackumulation av PFAS i humuslagret och i den övre delen av mineraljorden. PFOS, PFNA och PFBA uppvisar generellt högst fyndfrekvens i jordproverna. Tidigare studier i Sverige har också visat på att PFAS förekommit i kvantifierbara halter på alla platser där prover tagits i ytlig organisk jord (humushorisont) utan kända lokala påverkanskällor, med halter på cirka 0,4–6,6 µg/kg torrsubstans [14].

Sammantaget indikerar resultaten från de utökade provtagningarna 2023 att den diffusa spridningen av PFAS ger upphov till kvantifierbara halter i ytlig jord, och att spridningen även tycks kunna ge upphov till kvantifierbara halter av PFAS i grundvatten. Det sistnämnda gäller inte minst TFA, men även andra PFAS. Ungefär en fjärdedel av provtagningsplatserna har visat kvantifierbara halter i grundvatten av ämnen som ingår i PFAS4 och/eller PFAS24, vanligen i låga till måttliga halter, motsvarande cirka 5–50 procent av gräns- och tröskelvärdena.

Analyser av PFAS i enskilda dricksvattenbrunnar

SGU lagrar även analysresultat från enskilda dricksvattenbrunnar som kommer från fastighetsägares egen provtagning, separat från övriga miljöövervakningsdata. Dessa prover är vanligen tagna från vattenkran inomhus, efter eventuella reningssteg. Organiska föroreningar inkluderas sällan i sådana analyser, men den data från 2021–2022 som SGU tagit emot inkluderar 116 prover av PFAS11 från enskild vattenförsörjning. Åtminstone något PFAS-ämne har kvantifierats i 76 av dessa 116 prover (66 procent), och halterna har överskridit 4 ng/l av PFAS4 i 14 av 116 prover (12 procent). Medianhalterna (inräknat prover där inga PFAS kvantifierats) var 0,3 ng/l för PFAS4 och 1,3 ng/l för PFAS11. Maxhalterna var 63,8 ng/l för PFAS4 och 100,4 ng/l för PFAS11. Resultaten indikerar att PFAS relativt ofta förekommer i kvantifierbara halter i enskilda brunnar, och att det inte är helt ovanligt med halter som överskrider gränsvärden för dricksvatten.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig. Data från undersökningarna 2023 och enskilda dricksvattenbrunnar som tas upp i separata stycken finns inte med i denna sammanställning.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-06-18

Skriv ut