Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

PFAS – referenser

[1] Wang, Z., Buser, A. M., Cousins, I.T., Demattio, S., Drost, W., Johansson, O., Ohno, K., Patlewicz, G., Richard, A.M., Walker, G.W., White, G.S. & Leinala, E., 2021: A New OECD Definition for Per- and Polyfluoroalkyl Substances. Environmental Science & Technology  55 (23), 15575–15578. doi: 10.1021/acs.est.1c06896.

[2] ITRC), 2023: PFAS — Per- and Polyfluoroalkyl Substances, Interstate Technology & Regulatory Council. <pfas-1.itrcweb.org/> åtkommen den 6 november 2023.

[3] KEMI, 2021: Kunskapssammanställning om PFAS. PM 1/21. Kemikalieinspektionen, 69 s.

[4] Björnsdotter, M.K., 2021: Ultra-short-chain perfluoroalkyl acids: Environmental occurrence, sources and distribution. Doktorsavhandling, Örebro universitet, 63 s. ISBN: 9789175293998.

[5] Rosenqvist, L., 2020: Utvärdering av påverkan på grundvatten från platser där släckskum hanterats. Sveriges geologiska undersökning, 53 s.

[6] Naturvårdsverket, 2023: Branschlistan (2023), 17 s. <naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023> åtkommen den 20 juli 2023.

[7] Milinovic, J., Lacorte, S., Vidal, M. & Rigol, A., 2015: Sorption behaviour of perfluoralkyl substances in soils. Science of the Total Environment 511, 63–71.

[8] Naturvårdsverket, 2016: Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel. En sammantagen bild av förekomsten i miljön. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 6709. Naturvårdsverket, 168 s. ISBN 978-91-620-6709-0.

[9] Klemetz, V., Danielsson, H., Hansson, K., Nerentorp, M., Pihl Karlsson, G., Potter, A., Segura Roux, M., Söderlund, K., Areskoug, H., Hamzavi, Z., Hansson, H-C., Krejci, R., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Alpfjord Wylde, H., Andersson, C., Andersson, S., Carlund, T., Leung, W., 2023: Nationell luftövervakning – Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2021. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapportnummer C 756, 247 s. ISBN 978-91-7883-495-2.

[10] Sha, B., Johansson, J.H., Tunved, P., Bohlin-Nizzetto, P., Cousins, I.T. & Salter, M.E., 2022: Sea Spray Aerosol (SSA) as a Source of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs) to the Atmosphere: Field Evidence from Long-Term Air Monitoring. Environmental Science & Technology 56 (1), 228–238. doi: 10.1021/acs.est.1c04277.

[11] EC, 2022: Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive, European Commission. <environment.ec.europa.eu/publications/proposal-amending-water-directives_en> åtkommen den 21 juni 2023.

[12] Miljösamverkan Sverige, 2022: PFAS vid deponier. Handläggarstöd med fokus på PFAS i lakvatten. Miljösamverkan Sverige, 62 s.

[13] Sörengård, M., Kikuchi, J., Wiberg, K. & Ahrens, L., 2022: Spatial distribution and load of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in background soils in Sweden. Chemosphere 295 133944. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.133944.

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut