Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Petroleumkolväten – referenser

[1] SPI, 2010: SPI Rekommendation – Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleuminstitutet, 148 s.

[2] Naturvårdsverket, 2023: Branschlistan (2023), 16 s. <naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023> åtkommen den 20 juli 2023.

[3] Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Naturvårdsverket, 272 s. ISBN 978-91-620-5976-7.

[4] Sparrenbom, C & Jeppsson, H. (red.), 2022: Grundvattenboken. Studentlitteratur, 672 s.

[5] WHO, 2008: Petroleum Products in Drinking-water. Background document for development of. WHO Guidelines for Drinking-water Quality (WHO/SDE/WSH/05.08/123). World Health Organization, 12 s.

[6] Dupuis, A. & Ucan-Marin, F., 2015: A literature review on the aquatic toxicology of petroleum oil: An overview of oil properties and effects to aquatic biota. Research Document 2015/007. Canadian Science Advisory Secretariat, 52 s.

[7] Strandberg, J., Waldetoft, H., Giovanoulis, G., Egelrud, L., Thorsén, G. & Potter, A., 2022: Odour and ecotoxicity in water from fuels of varying content of non-fossil components: Odour threshold values, predictive modelling and ecotox data. Report B 2438. IVL Svenska Miljöinstitutet, 60 s. ISBN 978-91-7883-363-4.

[8] Eliaeson, K., Kaj, L., Rosenqvist, L., Allard, A. & Graae, L., 2018: Påverkan från naturligt organiskt material i GC-MS analyser. Petroleumförorenade jord- och vattenprover. Rapport C 305. IVL Svenska Miljöinstitutet, 51 s. ISBN 978-91-88787-45-3.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut