Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Läkemedel – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen läkemedel. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av läkemedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (ng/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Läkemedel, summa enligt SGU 352 209 59.4 269 146 54.3 106.15 1217.10 4478.00
Karbamazepin 344 52 15.1 263 51 19.4 4.18 70.83 3800.00
Diklofenak 341 10 2.9 258 9 3.5 < 14.44 85.00
Ibuprofen 336 10 3.0 253 10 4.0 < 0.60 4300.00
Sulfametoxazol 273 9 3.3 200 9 4.5 < 1.23 5.30
Flukonazol 267 24 9.0 196 20 10.2 2.05 15.34 20.00
Metoprolol 267 3 1.1 196 3 1.5 < 0.17 63.00
Paracetamol 267 10 3.7 196 10 5.1 < 7.28 10.90
Atenolol 266 5 1.9 195 5 2.6 < 0.45 16.80
Losartan 266 5 1.9 196 4 2.0 < 6.11 24.20
Oxazepam 266 10 3.8 195 7 3.6 < 5.06 8.50
Tramadol 266 7 2.6 195 5 2.6 < 4.59 12.50
Trimetoprim 266 14 5.3 195 14 7.2 0.19 16.42 50.00
Erytromycin 265 1 0.4 194 1 0.5 < < 0.80
Ciprofloxacin 264 4 1.5 193 4 2.1 < 73.77 220.00
Citalopram 264 1 0.4 193 1 0.5 < < 0.46
Furosemid 264 2 0.8 194 2 1.0 < < 76.30
Klaritromycin 264 2 0.8 193 2 1.0 < < 5.90
Sertralin 264 0 0.0 193 0 0.0 < < <
Azitromycin 223 0 0.0 152 0 0.0 < < <
Kodein 223 3 1.3 152 3 2.0 < 0.51 3.00
Ranitidin 223 0 0.0 152 0 0.0 < < <
Terbutalin 223 1 0.4 152 1 0.7 < < 0.82
Hydroklortiazid 222 6 2.7 152 4 2.6 < 32.79 53.00
Ramipril 222 0 0.0 152 0 0.0 < < <
Bisoprolol 221 0 0.0 150 0 0.0 < < <
Koffein 221 38 17.2 150 28 18.7 4.00 17.20 490.00
Memantin 221 6 2.7 150 6 4.0 < 0.96 1.79
Simvastatin 220 131 59.5 150 70 46.7 15.05 36.05 64.00
Naproxen 195 1 0.5 182 1 0.5 < < 35.10
Venlafaxin 185 2 1.1 115 2 1.7 < 0.38 5.30
Propranolol 184 1 0.5 114 1 0.9 < < 2.10
Amoxicillin 179 0 0.0 109 0 0.0 < < <
Ketoprofen 153 1 0.7 140 1 0.7 < < 250.00
Gemfibrozil 149 0 0.0 79 0 0.0 < < <
Bezafibrat 147 0 0.0 77 0 0.0 < < <
Kloramfenikol 147 4 2.7 77 3 3.9 < 3.06 3.40
Sotalol 147 1 0.7 77 1 1.3 < < 54.00
Primidon 146 3 2.1 76 2 2.6 < 12.65 17.00
Atorvastatin 145 0 0.0 75 0 0.0 < < <
Etinylöstradiol 145 1 0.7 145 1 0.7 < < 1.00
Fluoxetin 145 0 0.0 75 0 0.0 < < <
Mirtazapin 145 0 0.0 75 0 0.0 < < <
Paroxetin 145 0 0.0 75 0 0.0 < < <
Tamoxifen 145 0 0.0 75 0 0.0 < < <
Östradiol 145 1 0.7 145 1 0.7 < < 0.70
Albuterol 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Cetirizin 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Klozapin 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Diazepam 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Ifosfamid 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Metronidazol 144 0 0.0 74 0 0.0 < < <
Omeprazol 144 1 0.7 74 1 1.4 < < 5.30
Amitryptilin 143 1 0.7 73 1 1.4 < < 4.20
Diltiazem 143 0 0.0 73 0 0.0 < < <
Fexofenadin 143 0 0.0 73 0 0.0 < < <
Ibersartan 143 2 1.4 73 1 1.4 < 28.42 52.00
Klindamycin 143 0 0.0 73 0 0.0 < < <
Loperamid 143 0 0.0 73 0 0.0 < < <
Roxitromycin 143 0 0.0 73 0 0.0 < < <
Bikalutamid 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Desvenlafaxin 142 4 2.8 72 2 2.8 < 3.70 4.20
Karazolol 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Klimbazol 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Klorzoxazon 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Lamotrigin 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Lidokain 142 7 4.9 72 4 5.6 < 11.41 31.00
Mefenaminsyra 142 3 2.1 72 2 2.8 < 3.10 4.60
Meklofenamsyra 142 1 0.7 72 1 1.4 < < 5.10
Metformin 142 23 16.2 72 13 18.1 7.10 9.68 11.00
Norsertralin (Sertralin-desmetyl) 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Oxikodon 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Pantenol 142 5 3.5 72 4 5.6 < 4.40 5.50
Pyrimetamin 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Ricinolsyra 142 35 24.6 72 23 31.9 70.80 955.60 3000.00
Salicylsyra 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Tolytriazol 142 3 2.1 72 2 2.8 < 7.42 13.00
Valproinsyra 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Valsartan 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Ketokonazol 122 0 0.0 121 0 0.0 < < <
Zolpidem 122 0 0.0 121 0 0.0 < < <
Metotrexat 119 0 0.0 119 0 0.0 < < <
Östron 117 0 0.0 117 0 0.0 < < <
Warfarin 80 0 0.0 80 0 0.0 < < <
Alfuzosin 79 1 1.3 78 1 1.3 < 0.06 0.28
Difenhydramin 79 1 1.3 78 1 1.3 < 0.01 0.06
Finasterid 79 0 0.0 78 0 0.0 < < <
Flekainid 79 3 3.8 78 3 3.8 < 0.13 0.14
Haloperidol 79 0 0.0 78 0 0.0 < < <
Orfenadrin 79 0 0.0 78 0 0.0 < < <
Amiodaron 48 0 0.0 47 0 0.0 < < <
Norfloxacin 40 0 0.0 40 0 0.0 < < <
Bendroflumetiazid 39 0 0.0 39 0 0.0 < < <
Bensylpenicillin (Penicillin G) 37 0 0.0 37 0 0.0 < < <
Doxycyklin 37 0 0.0 37 0 0.0 < < <
Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) 37 0 0.0 37 0 0.0 < < <
Levonorgestrel 37 0 0.0 37 0 0.0 < < <
Östriol 30 0 0.0 30 0 0.0 < < <
Indometacin 10 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Dikloxacillin 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenoprofen 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Klofibrinsyra 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Kloxacillin 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Nafcillin 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tolfenamsyra 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Amidotrizoinsyra 4 1 25.0 4 1 25.0 85.00 97.00 100.00
Klopidol 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
Krotamiton 4 1 25.0 4 1 25.0 15.30 17.46 18.00
Propanolol 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
Sulfadiazin 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
Bromokriptin 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Budesonid 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Desloratadin 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Fentanyl 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Flunitrazepam 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Glibenklamid 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Mianserin 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Ofloxacin 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Risperidon 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Amilorid 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Amlodipin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Bromhexin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Cyklofosfamid 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Dextropropoxyfen 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Enalapril 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Enrofloxacin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Febantel 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Felodipin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Fluvastatin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Fluvoxamin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Hydrokortison 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Ipratropium 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Isosorbidmononitrat 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Karvedilol 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Lansoprazol 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Loratadin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Mometasonfuroat 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Nelfinavir 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Noretisteron (Noretindron) 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Norgestrel 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Oximetazolin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Prazikvantel 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Prednisolon 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Pyrantel 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Raloxifen 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Salmeterol 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Tioridazin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Tylosin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Xylometazolin 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Zopiklon 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Alprazolam 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Atrakuriumbesylat 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Azelastin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Beklometason 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Biperiden 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Buprenorfin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Bupropion 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Cilazapril 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Cyproheptadin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Dicykloverin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Dihydroergotamin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Donepezil 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Duloxetin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Eprosartan 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Fenofibrat 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Flupentixol 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Flufenazin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Flutamid 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Glimepirid 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Hydroxizin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klemastin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klomipramin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klonazepam 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klorpromazin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klorprotixen 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Klotrimazol 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Levomepromazin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Maprotilin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Meklizin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Mikonazol 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Naloxon 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Nefazodon 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Oxitetracyklin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Perfenazin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Pizotifen 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Prometazin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Repaglinid 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Rosuvastatin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Telmisartan 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Tetracyklin 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Trihexyfenidyl 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Verapamil 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <

Tabellen visar att det finns analysdata för nästan 200 olika läkemedelssubstanser i svenskt grundvatten. Summaparametern ”Läkemedel, summa enligt SGU” har skapats och beräknats för varje prov som analyserats för åtminstone något ämne som klassats som läkemedel. Drygt 350 grundvattenprover från knappt 270 provtagningsplatser inom miljöövervakning och råvattenkontroll har alltså analyserats för åtminstone något läkemedel. Antalet analyserade läkemedel per prov varierar från enstaka upp till cirka 100. Läkemedel har påträffats i nästan 60 procent av proverna där åtminstone något ämne analyserats, och vid fler än 50 procent av provtagningsplatserna. Den maximala summahalten är 4 478 ng/l. 95-percentilhalten ligger på 106 ng/l, vilket innebär att 95 procent av proverna har visat på läkemedelshalter under 106 ng/l. Det är alltså relativt få prover och provtagningsplatser som visar halter i närheten av 250 ng/l för totalhalten av läkemedel, som utgör generellt tröskelvärde för grundvatten inom vattenförvaltningsarbetet samt klassgränsen för "Mycket hög halt" enligt indelningen i Bedömningsgrunder för grundvatten.

De halter som uppmäts när enskilda läkemedel kvantifieras ligger vanligen på enstaka eller tiotals nanogram per liter (ng/l), och 95-percentilhalten ligger under 100 ng/l för samtliga enskilda ämnen. Ett fåtal ämnen har dock uppmätts i halter över 1 000 ng/l vid enstaka tillfällen – ibuprofen, karbamazepin och ricinolsyra. Ytterligare några har uppmätts i halter över 100 ng/l – koffein, ketoprofen, ciprofloxacin och amidotrizoinsyra.

Av de 193 enskilda läkemedelssubstanser som analyserats så har 48 påträffats i grundvatten vid åtminstone något tillfälle. Det ämnen som har högst fyndfrekvens är simvastatin (59,5 procent), vilket beror på att ämnet hittades i väldigt många brunnar vid SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning [8]. Simvastatin har dock inte hittats i stor utsträckning vid andra undersökningar som gjorts, och dessa analysresultat bedöms vara förenade med viss osäkerhet. Övriga läkemedel som både har ett någorlunda stort dataunderlag och höga fyndfrekvenser (över 10 procent) är ricinolsyra, koffein, metformin och karbamazepin. Vissa av dessa ämnen kan anses vara på gränsen till vad som bör ses som läkemedel, däribland ricinolsyra (som bland annat ingår i olika hudvårdsprodukter) och koffein (som finns som receptfritt läkemedel i bland annat tablettform, men som de flesta främst får i sig via koffeinhaltiga drycker). Metformin används för behandling av diabetes, och karbamazepin för behandling av bland annat epilepsi. Även ämnena flukonazol som används mot svampinfektioner och trimetoprim som är ett antibiotikum har relativt höga fyndfrekvenser (över 5 procent).

De flesta läkemedlen som har kvantifierats har endast hittats på ett fåtal platser och i låga halter. Flera av de utförda analyserna av läkemedel i grundvatten har fokuserat på enskilda brunnar med risk för påverkan från avlopp. Om en brunn påverkas av enskilda avlopp (vilket kan bero på olämplig placering och otillräckliga skyddsavstånd) så borde det vanligen vara de läkemedel som används i uppströms närliggande hushåll som får spridning i grundvattnet via avloppsvattnet, och sedan når dricksvattenbrunnen och kan påträffas vid analys. Detta samband kunde dock inte visas tydligt i SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning, och analysresultaten indikerade en komplex bild av spridningen där påverkanskällor från ett större sammanhang i brunnens tillrinningsområde även bidrar till diffus påverkan [8]. Ämnenas rörlighet i mark- och grundvattenmiljön och deras persistens är viktiga faktorer vad gäller risken för spridning i dessa sammanhang – läkemedel med hög vattenlöslighet, låg tendens att fastläggas till mark samt lång halveringstid i omättad och mättad zon har bättre förutsättningar att spridas längre bort från föroreningskällan och nå dricksvattenbrunnar.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut