Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Läkemedel – referenser

[1] Mathur, S. & Hoskins C., 2017: Drug development: Lessons from nature. Biomed Rep 6(6), 612-614. doi: 10.3892/br.2017.909.

[2] Naturvårdsverket, 2023: Läkemedel i miljön. <www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/lakemedel-i-miljon/> åtkommen den 1 augusti 2023.

[3] European Environment Agency, 2023: Registret för miljödatakoder. Bläddra bland kodlistor. <kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=35#folder-35> åtkommen den 1 augusti 2023.

[4] Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U. & Söhr, S., 2017: Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk. Planering och installation av reningstekniker för läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Rapport B 2288. IVL Svenska Miljöinstitutet, 112 s.

[5] Sui, Q., Cao, X., Lu, S., Zhao, W., Qiu, Z. & Yu, G., 2015: Occurrence, sources and fate of pharmaceuticals and personal care products in the groundwater: A review. Emerging Contaminants 1(1), 14–24. doi: 10.1016/j.emcon.2015.07.001.

[6] Lapworth D.J, Baran N, Stuart M.E & Ward R.S., 2012: Emerging organic contaminants in groundwater: A review of sources, fate and occurrence. Environmental Pollution. 163, 287–303. doi: 10.1016/j.envpol.2011.12.034.

[7] Janusinfo, 2022: Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021. Region Stockholm, 6 s.

[8] Eveborn, D., Åkesson, M., Maxe, L. & Bastviken, P., 2021: Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning. SGU-rapport 2021:19. Sveriges geologiska undersökning, 65 s.

[9] OECD, 2019: Pharmaceutical Residues in Freshwater: Hazards and Policy Responses. OECD Studies on Water, Organization for Economic Co-operation and Development, 136 s. doi: 10.1787/c936f42d-en.

[10] WHO, 2022: Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization, 614 s.

[11] European Commission, 2022: Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive. <environment.ec.europa.eu/publications/proposal-amending-water-directives_en> åtkommen den 21 juni 2023.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut