Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Halogenerade lösningsmedel – referenser

[1] Naturvårdsverket, 2023: Branschlistan (2023), 16 s. <https://www.naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023.pdf> åtkommen den 20 juli 2023.

[2] Sparrenbom, C. & Jeppsson, H. (red.), 2022: Grundvattenboken. Studentlitteratur, 672 s.

[3] Livsmedelsverket, 2023: Desinfektionsbiprodukter. Kontrollwiki, Fördjupning från Livsmedelsverket. <kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/374/desinfektionsbiprodukter> åtkommen den 27 september 2023.

[4] Hunkeler, D., Laier, T., Breider F. & Jacobsen, O. S., 2012: Demonstrating a natural origin of chloroform in groundwater using stable carbon isotopes. Environmental Science & Technology 46 (11), 6096–6101. PMID: 22554551. doi: 10.1021/es204585d.

[5] Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Naturvårdsverket, 272 s. ISBN 978-91-620-5976-7.

[6] Livsmedelsverket, 2023: Kvalitetskrav. Kontrollwiki, Fördjupning från Livsmedelsverket. <kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/358/kvalitetskrav> åtkommen den 25 juli 2023.

[7] WHO, 2022: Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization, 614 s.

[8] US EPA, 2023: National Primary Drinking Water Regulations. United States Environmental Protection Agency. <www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations#one> åtkommen den 5 juli 2023.

Senast ändrad 2024-02-23

Skriv ut