Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Dioxiner och PCB – referenser

[1] Livsmedelsverket, 2023: Dioxiner och PCB. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb> åtkommen den 5 juli 2023.

[2] Naturvårdsverket, 2023a: Oavsiktligt bildade ämnen. <www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/oavsiktligt-bildade-amnen/> åtkommen den 5 juli 2023.

[3] Naturvårdsverket, 2023b: PCB i miljön. <www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/pcb-i-miljon/> åtkommen den 5 juli 2023.

[4] SGU, 2016: Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden – kan fördjupad riskbedömning leda till effektivare åtgärder? Erfarenhets-PM. Sveriges geologiska undersökning, 34 s.

[5] SGF, 2023: Åtgärdsportalen, Fibersediment, Svenska Geotekniska Föreningen. <www.atgardsportalen.se/fibersediment/platsforhallanden-och-egenskaper/fororeningsstatus> åtkommen den 5 juli 2023.

[6] Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976, 272 s.

[7] Persson, Y., 2007: Chlorinated Organic Pollutants in Soil and Groundwater at Chlorophenol-Contaminated Sawmill Sites. Umeå universitet, 58 s.

[8] Van den Berg, M., Birnbaum, L.S., Denison, M., De Vito, M., Farland, W., Feeley, M., Fiedler, H., Hakansson, H., Hanberg, A., Haws, L., Rose, M., Safe, S., Schrenk, D., Tohyama, C., Tritscher, A., Tuomisto, J., Tysklind, M., Walker, N. & Peterson, R.E., 2006: The 2005 World Health Organization reevaluation of human and Mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin-like compounds. Toxicological Sciences 93 (2), 223–241. doi: 10.1093/toxsci/kfl055

[9] She, J., Ip, H.S.S., Guan, Y., Chen, D., Moon, H., Roos, A., Wang, D., Zhang, J., Berger, M.L. & Shaw, S.D., 2016: Levels, Trends, and Health Effects of Dioxins and Related Compounds in Aquatic Biota. I Alaee, M. (red.): Dioxin and Related Compounds. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 49. Springer, Cham, 153–202. doi: 10.1007/698_2016_457

[10] European Food Safety Authority (EFSA), 2018: Dioxins and related PCBs: tolerable intake level updated. <www.efsa.europa.eu/en/press/news/dioxins-and-related-pcbs-tolerable-intake-level-updated> åtkommen den 5 juli 2023.

[11] WHO, 2019: Exposure to dioxins and dioxin-like substances: a major public health concern. World Health Organization, 7 s.

[12] EPA, 2023: National Primary Drinking Water Regulations, United States Environmental Protection Agency <www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations#one> åtkommen den 5 juli 2023.

[13] Sullivan, M., 2010: Public health goals for chemicals in drinking water, TCDD (Dioxin), September 2010. Pesticide and Environmental Toxicology Branch, Office of Environmental Health Hazard Assessment & California Environmental Protection Agency, 80 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut