Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Syre – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Syre
O2 (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 49 5,0 4,1 0,8 1,3 2,3 3,7 5,9 11,0 13,0 12,0 2,0 22,0 34,0 30,0
J Enskild brunn jord 17 5,6 3,1 1,0 1,3 3,7 4,9 7,7 10,2 11,8 11,8 23,5 11,8 35,3 17,6
J Källa 30 6,2 2,5 1,8 3,2 4,3 5,9 8,4 9,6 9,8 3,3 30,0 36,7 23,3 6,7
J Rör 10 1,7 2,3 0,1 0,2 0,5 1,1 1,9 5,1 8,1 10,0 90,0
B Större vattentäkt berg 47 2,6 3,5 0,4 0,6 1,0 1,4 3,6 4,8 6,5 2,1 4,3 29,8 63,8
B Enskild brunn berg 9 3,8 4,1 0,9 0,9 1,1 1,4 5,3 11,0 11,0 22,2 11,1 66,7
J 113 5,0 3,6 0,7 1,3 2,3 4,3 6,9 9,6 11,0 7,9 14,0 21,9 28,9 27,2
B 56 2,8 3,6 0,4 0,6 1,0 1,4 3,6 5,3 10,4 5,4 5,4 25,0 64,3
Region B J Större vattentäkt jord 44 4,9 2,5 1,7 1,8 2,8 4,8 6,7 8,0 10,0 6,8 6,8 34,1 38,6 13,6
J Enskild brunn jord 49 6,9 2,6 2,0 2,9 5,4 7,2 8,5 10,1 10,6 10,2 34,7 32,7 16,3 6,1
J Källa 137 6,7 2,7 1,4 2,8 5,0 7,2 8,6 10,0 10,6 7,3 37,2 29,2 17,5 8,8
J Rör 21 5,3 2,6 0,5 1,1 4,2 5,4 7,0 8,1 9,3 23,8 38,1 23,8 14,3
B Större vattentäkt berg 18 3,5 2,2 0,9 1,1 2,0 3,2 4,0 7,9 8,4 11,1 5,6 44,4 38,9
B Enskild brunn berg 3 1,5 0,4 1,1 1,1 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 100,0
J 258 6,4 2,7 1,4 2,6 4,3 6,8 8,4 10,0 10,6 7,8 31,0 31,0 20,9 9,3
B 21 3,2 2,2 1,1 1,1 1,7 2,7 4,0 6,8 7,9 9,5 4,8 38,1 47,6
Region C J Större vattentäkt jord 16 7,8 3,9 2,2 3,0 3,5 8,5 11,2 12,0 13,2 43,8 6,3 12,5 31,3 6,3
J Enskild brunn jord 14 7,5 2,4 2,1 4,2 7,3 8,2 8,8 9,7 11,2 7,1 57,1 14,3 14,3 7,1
J Källa 84 5,9 3,5 0,5 1,0 3,0 6,3 8,7 10,3 10,9 10,7 22,6 25,0 20,2 21,4
J Rör 8 4,6 3,8 0,2 0,2 1,6 3,3 8,8 9,3 9,3 37,5 12,5 50,0
B Större vattentäkt berg 1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 100,0
B Enskild brunn berg 6 3,8 3,4 1,4 1,4 1,7 1,8 6,9 9,2 9,2 16,7 16,7 66,7
J 124 6,2 3,5 0,6 1,2 3,3 6,6 8,8 10,6 11,7 13,7 25,0 21,8 20,2 19,4
B 7 4,6 3,7 1,4 1,4 1,7 2,0 9,1 9,2 9,2 28,6 14,3 57,1
Region D J Större vattentäkt jord 2 1,2 1,5 0,2 0,2 0,2 1,2 2,3 2,3 2,3 100,0
J Enskild brunn jord 13 4,2 1,5 2,0 2,6 2,9 3,8 5,5 6,4 6,4 38,5 53,8 7,7
J Källa 48 6,2 3,3 0,9 1,4 3,6 6,9 8,6 10,0 10,8 8,3 37,5 16,7 14,6 22,9
J Rör 5 3,8 2,6 1,4 1,4 2,4 3,3 3,4 8,3 8,3 20,0 40,0 40,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 0
J 68 5,5 3,2 0,9 1,4 2,7 5,6 8,2 9,8 10,7 5,9 27,9 19,1 23,5 23,5
B 0
Region E J Större vattentäkt jord 60 6,8 3,5 1,8 2,4 4,0 6,8 9,2 11,5 13,0 18,3 23,3 26,7 13,3 18,3
J Enskild brunn jord 66 6,9 3,3 1,3 3,3 5,1 6,5 8,6 11,0 14,0 12,1 24,2 39,4 16,7 7,6
J Källa 153 5,6 3,7 0,5 1,0 2,8 5,4 8,5 10,2 11,3 11,8 20,9 19,0 27,5 20,9
J Rör 35 3,9 3,2 0,5 0,6 1,3 3,4 5,3 8,5 10,1 5,7 5,7 22,9 22,9 42,9
B Större vattentäkt berg 8 6,5 4,1 1,6 1,6 2,6 7,0 10,2 10,8 10,8 25,0 25,0 25,0 25,0
B Enskild brunn berg 11 3,5 2,3 1,5 1,6 2,0 2,4 5,0 5,5 8,9 9,1 18,2 18,2 54,5
J 328 5,9 3,6 0,6 1,3 3,0 5,8 8,4 10,5 12,0 12,2 20,7 25,3 21,6 20,1
B 19 4,8 3,4 1,5 1,6 2,0 3,1 8,9 10,4 10,8 10,5 15,8 10,5 21,1 42,1
Region F J Större vattentäkt jord 21 3,3 2,4 0,5 0,7 1,8 3,4 4,3 5,7 6,4 4,8 19,0 38,1 38,1
J Enskild brunn jord 5 4,0 3,2 1,3 1,3 1,4 3,9 4,2 9,2 9,2 20,0 40,0 40,0
J Källa 60 4,3 2,5 0,5 0,8 2,4 3,9 6,5 7,6 8,3 11,7 26,7 35,0 26,7
J Rör 5 2,5 1,4 1,2 1,2 1,8 2,0 2,7 4,7 4,7 40,0 60,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 4 2,2 2,0 0,5 0,5 0,9 1,6 3,5 5,0 5,0 25,0 75,0
J 93 3,9 2,5 0,5 0,7 1,8 3,6 5,8 7,4 8,8 1,1 8,6 21,5 35,5 33,3
B 4 2,2 2,0 0,5 0,5 0,9 1,6 3,5 5,0 5,0 25,0 75,0
Region G J Större vattentäkt jord 46 7,0 2,6 2,4 3,7 4,8 7,1 9,2 10,1 11,0 10,9 34,8 23,9 23,9 6,5
J Enskild brunn jord 25 6,8 2,6 3,3 3,4 4,9 7,3 8,6 10,3 10,7 12,0 32,0 28,0 24,0 4,0
J Källa 71 7,7 3,2 1,2 2,7 5,4 8,7 10,4 11,1 11,6 31,0 32,4 15,5 12,7 8,5
J Rör 39 5,7 2,8 0,8 1,8 3,6 5,3 8,1 9,8 10,5 7,7 23,1 23,1 33,3 12,8
B Större vattentäkt berg 6 3,5 3,6 1,0 1,0 1,2 1,7 5,2 10,0 10,0 16,7 16,7 66,7
B Enskild brunn berg 19 4,5 2,3 0,1 1,3 3,1 4,4 6,1 8,5 9,2 10,5 31,6 36,8 21,1
J 181 7,0 3,0 1,8 2,9 4,6 7,4 9,3 10,7 11,1 18,2 30,9 21,0 21,5 8,3
B 25 4,3 2,6 1,0 1,2 2,1 3,9 6,0 8,5 9,2 12,0 28,0 28,0 32,0
Region H J Större vattentäkt jord 11 6,8 3,0 2,6 4,2 4,6 5,9 8,9 9,3 13,4 9,1 27,3 27,3 36,4
J Enskild brunn jord 8 7,8 2,8 3,1 3,1 5,6 8,7 9,9 10,6 10,6 25,0 37,5 12,5 25,0
J Källa 33 8,3 2,3 3,0 5,8 7,2 8,9 9,8 11,3 11,4 21,2 51,5 18,2 6,1 3,0
J Rör 5 5,8 4,4 0,2 0,2 3,9 4,1 9,6 10,9 10,9 20,0 20,0 40,0 20,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 6 5,8 2,7 1,2 1,2 4,7 6,3 8,2 8,3 8,3 33,3 33,3 16,7 16,7
J 58 7,7 2,8 2,6 3,9 5,9 8,6 9,7 10,9 11,4 19,0 41,4 19,0 17,2 3,4
B 6 5,8 2,7 1,2 1,2 4,7 6,3 8,2 8,3 8,3 33,3 33,3 16,7 16,7
Region I J Större vattentäkt jord 26 7,1 2,8 2,2 2,6 5,5 7,5 9,4 10,7 10,9 15,4 34,6 30,8 11,5 7,7
J Enskild brunn jord 24 7,9 3,4 1,3 2,1 5,9 8,7 10,6 11,1 11,8 37,5 25,0 16,7 8,3 12,5
J Källa 105 9,4 2,6 3,0 5,8 8,1 10,4 11,2 11,7 12,4 56,2 21,9 14,3 3,8 3,8
J Rör 16 7,9 2,7 1,5 3,4 6,7 8,3 10,0 10,9 11,6 25,0 31,3 31,3 6,3 6,3
B Större vattentäkt berg 8 4,7 4,1 0,4 0,4 1,4 2,9 9,3 9,9 9,9 37,5 25,0 37,5
B Enskild brunn berg 26 5,0 3,1 0,3 1,3 2,9 4,1 7,7 10,0 11,2 7,7 19,2 11,5 46,2 15,4
J 172 8,7 2,9 2,2 4,3 7,0 9,5 10,9 11,5 11,8 44,2 25,0 19,2 5,8 5,8
B 34 4,9 3,3 0,3 0,4 2,7 3,9 8,0 9,9 11,2 5,9 23,5 8,8 41,2 20,6
Region J J Större vattentäkt jord 1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 100,0
J Enskild brunn jord 4 7,8 5,3 0,6 0,6 3,9 9,0 11,7 12,7 12,7 50,0 25,0 25,0
J Källa 22 8,2 2,0 4,9 5,4 6,9 8,4 9,2 10,6 11,2 13,6 50,0 27,3 9,1
J Rör 4 4,4 2,0 1,6 1,6 3,1 4,7 5,7 6,5 6,5 25,0 50,0 25,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 18 3,6 2,1 0,2 0,7 1,6 3,9 5,6 6,0 6,8 33,3 38,9 27,8
J 31 7,7 2,8 1,6 4,5 6,0 8,2 9,9 11,1 11,7 19,4 35,5 25,8 12,9 6,5
B 18 3,6 2,1 0,2 0,7 1,6 3,9 5,6 6,0 6,8 33,3 38,9 27,8
Bottenviken J Större vattentäkt jord 7 7,4 3,1 3,7 3,7 4,6 6,9 10,7 10,9 10,9 42,9 14,3 42,9
J Enskild brunn jord 19 9,3 2,2 5,1 5,1 7,6 9,1 11,0 11,9 12,7 47,4 31,6 21,1
J Källa 66 9,2 2,7 4,2 5,3 7,6 10,1 11,3 11,7 12,2 51,5 24,2 16,7 4,5 3,0
J Rör 15 5,7 3,7 1,5 1,5 2,1 4,5 9,4 10,5 11,6 20,0 13,3 13,3 26,7 26,7
B Större vattentäkt berg 4 5,7 4,3 1,2 1,2 2,0 5,9 9,3 9,8 9,8 50,0 25,0 25,0
B Enskild brunn berg 39 4,7 3,0 0,2 0,3 2,9 4,6 6,6 8,8 11,2 5,1 15,4 23,1 33,3 23,1
J 107 8,6 3,0 2,1 3,7 6,8 9,4 11,0 11,7 12,1 45,8 22,4 16,8 9,3 5,6
B 43 4,8 3,1 0,2 0,9 2,9 4,6 6,8 8,8 9,8 4,7 18,6 20,9 32,6 23,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 39 6,8 2,5 2,4 3,7 5,3 6,8 8,6 9,7 11,0 5,1 30,8 41,0 17,9 5,1
J Enskild brunn jord 41 6,7 3,1 1,1 3,1 4,1 7,1 9,1 10,3 10,8 17,1 26,8 22,0 24,4 9,8
J Källa 156 8,4 2,8 2,5 4,0 7,0 9,1 10,5 11,3 11,5 34,6 35,3 16,7 9,0 4,5
J Rör 42 6,2 2,9 0,8 2,8 4,1 6,6 8,3 10,5 10,9 11,9 23,8 26,2 28,6 9,5
B Större vattentäkt berg 5 3,6 4,0 0,4 0,4 1,0 1,6 5,2 10,0 10,0 20,0 20,0 60,0
B Enskild brunn berg 30 4,4 2,3 1,1 1,7 2,7 4,1 6,0 7,8 8,3 10,0 26,7 46,7 16,7
J 279 7,6 2,9 2,0 3,4 5,6 8,2 10,0 11,0 11,3 24,4 31,5 22,6 15,4 6,1
B 35 4,3 2,5 0,7 1,1 2,5 4,0 6,0 8,2 10,0 11,4 25,7 40,0 22,9
N Östersjön J Större vattentäkt jord 28 3,2 2,3 0,5 0,5 1,7 2,8 4,2 6,4 7,0 3,6 17,9 32,1 46,4
J Enskild brunn jord 41 5,4 2,4 1,3 2,0 4,2 5,7 6,7 8,6 9,1 19,5 41,5 24,4 14,6
J Källa 152 4,8 3,0 0,4 0,7 2,4 4,5 6,9 9,0 10,1 5,9 15,1 23,0 30,3 25,7
J Rör 35 4,1 3,4 0,5 0,6 1,3 3,3 5,8 9,3 10,1 5,7 11,4 14,3 22,9 45,7
B Större vattentäkt berg 4 8,3 3,5 3,1 3,1 6,3 9,8 10,2 10,4 10,4 25,0 50,0 25,0
B Enskild brunn berg 11 3,3 2,5 0,5 1,2 1,6 2,0 5,0 5,5 8,9 9,1 18,2 18,2 54,5
J 263 4,6 3,0 0,5 0,7 2,0 4,4 6,6 8,8 9,8 4,6 14,4 23,6 27,8 29,7
B 15 4,6 3,5 0,5 1,2 2,0 3,1 8,9 10,0 10,4 6,7 20,0 13,3 20,0 40,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 38 4,1 3,2 0,7 1,5 2,0 3,0 5,2 7,1 10,0 5,3 2,6 18,4 42,1 31,6
J Enskild brunn jord 52 5,6 2,8 1,1 2,0 3,3 5,6 7,6 9,7 10,2 5,8 21,2 30,8 28,8 13,5
J Källa 154 5,9 2,9 1,1 1,4 3,7 6,4 8,3 9,4 10,0 3,9 32,5 26,0 20,8 16,9
J Rör 26 4,4 3,0 0,7 0,8 1,6 4,0 6,5 8,8 9,3 23,1 23,1 15,4 38,5
B Större vattentäkt berg 22 2,2 1,8 0,4 0,6 1,1 1,5 3,6 4,0 4,4 4,5 27,3 68,2
B Enskild brunn berg 15 3,7 3,8 0,9 1,0 1,1 1,5 6,9 10,4 11,0 13,3 6,7 6,7 6,7 66,7
J 278 5,4 3,0 1,0 1,4 2,8 5,3 8,1 9,3 10,0 4,0 25,2 25,2 25,2 20,5
B 37 2,8 2,8 0,4 0,6 1,1 1,5 3,9 7,9 10,4 5,4 5,4 2,7 18,9 67,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 27 6,5 3,4 1,8 2,2 3,5 6,4 9,1 10,7 11,0 14,8 25,9 18,5 25,9 14,8
J Enskild brunn jord 72 7,7 3,0 3,3 3,9 5,7 8,0 9,3 11,1 14,0 18,1 37,5 25,0 15,3 4,2
J Källa 209 6,7 3,4 1,0 1,8 3,7 7,0 9,2 10,7 11,3 13,9 30,6 23,4 18,7 13,4
J Rör 25 4,4 2,9 0,2 0,5 2,0 4,3 7,0 8,1 8,7 20,0 24,0 24,0 32,0
B Större vattentäkt berg 2 6,4 3,7 3,8 3,8 3,8 6,4 9,1 9,1 9,1 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 7 2,4 1,3 1,5 1,5 1,7 2,0 2,4 5,3 5,3 14,3 85,7
J 352 6,8 3,3 1,2 2,0 4,1 7,1 9,1 10,7 11,3 13,9 30,4 24,4 18,8 12,5
B 10 3,2 2,4 1,5 1,6 1,8 2,2 3,8 7,2 9,1 10,0 10,0 10,0 70,0
Sverige J Större vattentäkt jord 336 6,1 3,5 1,3 1,8 3,2 5,7 8,7 10,7 11,8 14,2 18,7 23,7 26,1 17,2
J Enskild brunn jord 228 6,7 3,1 1,3 2,6 4,5 6,9 8,8 10,6 11,1 14,0 27,6 28,5 20,6 9,2
J Källa 744 6,8 3,4 1,0 1,7 4,0 7,1 9,4 10,9 11,4 18,0 28,2 21,9 18,1 13,7
J Rör 148 4,9 3,2 0,5 0,8 2,0 4,7 7,5 9,4 10,5 6,8 18,2 20,9 24,3 29,7
B Större vattentäkt berg 101 3,7 3,9 0,5 0,7 1,1 2,5 4,6 9,1 10,0 5,0 11,9 4,0 27,7 51,5
B Enskild brunn berg 102 4,2 2,8 0,7 1,1 1,8 3,5 6,0 8,3 9,2 3,9 10,8 20,6 29,4 35,3
J 1 492 6,4 3,4 1,0 1,7 3,7 6,6 9,0 10,7 11,3 15,3 24,9 23,4 20,9 15,5
B 204 3,9 3,4 0,5 0,9 1,3 3,0 5,5 8,8 10,0 4,4 11,3 12,3 28,4 43,6
ALLA J+B 1 729 6,2 5,3 0,9 1,4 3,2 6,1 8,8 10,6 11,3 13,9 23,1 22,1 21,8 19,1

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut