Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Selen – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Selen
Se (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 113 0,48 1,93 < < < < 0,23 1,20 1,90 87,6 8,8 2,7 0,9
J Enskild brunn jord 1 057 0,39 1,20 < < < < < 1,40 2,40 85,0 8,4 6,3 0,3
J Källa 35 0,71 1,13 < < < 0,46 0,75 1,39 3,00 82,9 8,6 8,6
J Rör 7 0,47 0,28 0,20 0,20 0,24 0,38 0,57 1,04 1,04 85,7 14,3
B Större vattentäkt berg 63 0,24 0,38 < < < < 0,44 0,65 0,95 95,2 4,8
B Enskild brunn berg 954 1,49 4,14 < < < < 0,62 7,33 10,00 79,9 4,6 6,4 8,6 0,5
J 1 218 0,41 1,28 < < < < < 1,35 2,39 85,1 8,5 6,1 0,3
B 1 018 1,41 4,02 < < < < 0,59 6,28 10,00 80,8 4,6 6,0 8,1 0,5
Region B J Större vattentäkt jord 178 0,11 0,29 < < < < 0,14 0,27 0,60 97,8 1,7 0,6
J Enskild brunn jord 2 651 0,22 0,96 < < < < < 0,59 1,20 93,4 4,0 2,0 0,5
J Källa 124 0,49 1,75 < < < 0,13 0,29 0,51 0,71 96,0 0,8 3,2
J Rör 19 0,23 0,27 0,03 0,03 0,07 0,15 0,25 0,77 1,08 94,7 5,3
B Större vattentäkt berg 124 0,14 0,43 < < < < 0,09 0,26 0,67 96,0 2,4 1,6
B Enskild brunn berg 3 000 0,16 0,96 < < < < < < 0,66 96,5 1,4 1,4 0,7
J 2 982 0,23 0,98 < < < < < 0,57 1,20 93,8 3,8 1,8 0,6
B 3 124 0,16 0,95 < < < < < < 0,66 96,5 1,5 1,4 0,6
Region C J Större vattentäkt jord 82 0,07 0,17 < < < < 0,01 0,31 0,42 100,0
J Enskild brunn jord 959 0,39 1,43 < < < < < 0,77 2,80 91,1 3,4 4,2 1,3
J Källa 72 2,51 4,08 < < 0,14 0,35 1,18 10,00 10,00 73,6 2,8 1,4 22,2
J Rör 11 0,45 0,44 0,04 0,05 0,09 0,33 0,77 1,00 1,44 81,8 18,2
B Större vattentäkt berg 25 0,05 0,11 < < < < < 0,28 0,34 100,0
B Enskild brunn berg 2 356 0,21 1,21 < < < < < < 0,83 95,5 1,8 1,8 0,9 0,0
J 1 135 0,50 1,74 < < < < < 0,84 3,80 90,7 3,3 3,6 2,5
B 2 381 0,21 1,20 < < < < < < 0,80 95,5 1,8 1,8 0,9 0,0
Region D J Större vattentäkt jord 3 0,02 0,02 < < < 0,03 0,04 0,04 0,04 100,0
J Enskild brunn jord 327 0,09 0,37 < < < < < < 0,68 96,0 3,4 0,6
J Källa 38 0,33 0,34 < < < 0,30 0,50 0,77 1,05 94,7 5,3
J Rör 4 1,24 1,31 0,08 0,08 0,17 1,02 2,31 2,84 2,84 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 1 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 602 0,04 0,27 < < < < < < < 98,5 0,7 0,8
J 372 0,13 0,41 < < < < < 0,47 0,78 95,4 3,8 0,8
B 603 0,04 0,27 < < < < < < < 98,5 0,7 0,8
Region E J Större vattentäkt jord 123 0,17 0,35 < < < < 0,21 0,46 0,78 95,1 3,3 1,6
J Enskild brunn jord 1 896 0,53 2,03 < < < < < 0,69 3,40 91,4 2,6 2,4 3,5 0,1
J Källa 147 0,50 1,67 < < < 0,05 0,27 0,76 1,36 91,8 3,4 2,0 2,7
J Rör 28 1,39 4,94 < < 0,09 0,20 0,40 2,77 4,66 89,3 7,1 3,6
B Större vattentäkt berg 37 0,19 0,38 < < < < 0,27 0,58 1,18 94,6 5,4
B Enskild brunn berg 7 914 0,14 0,95 < < < < < < 0,34 96,5 1,7 1,2 0,6
J 2 195 0,52 2,01 < < < < < 0,67 2,50 91,6 2,6 2,4 3,2 0,1
B 7 951 0,14 0,95 < < < < < < 0,38 96,5 1,7 1,2 0,6
Region F J Större vattentäkt jord 56 0,42 0,47 < < < 0,32 0,65 1,09 1,36 89,3 8,9 1,8
J Enskild brunn jord 699 0,50 1,54 < < < < < 1,20 5,00 89,1 2,0 8,3 0,6
J Källa 45 0,69 1,30 < < < 0,13 0,69 1,91 5,00 80,0 11,1 8,9
J Rör 4 1,52 1,83 0,19 0,19 0,36 0,85 2,67 4,19 4,19 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 2 0,45 0,01 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 100,0
B Enskild brunn berg 4 158 0,22 1,24 < < < < < < 1,10 94,3 2,3 3,3 0,1 0,0
J 806 0,51 1,48 < < < < < 1,30 5,00 88,5 3,1 7,9 0,5
B 4 160 0,22 1,24 < < < < < < 1,10 94,3 2,3 3,3 0,1 0,0
Region G J Större vattentäkt jord 127 0,09 0,20 < < < < 0,10 0,28 0,61 99,2 0,8
J Enskild brunn jord 846 0,05 0,27 < < < < < < 0,11 97,5 2,0 0,5
J Källa 216 0,09 0,57 < < < < < 0,12 0,34 98,6 0,9 0,5
J Rör 17 0,63 2,10 < < < 0,08 0,19 0,52 8,75 94,1 5,9
B Större vattentäkt berg 60 0,20 0,46 < < < 0,00 0,25 0,53 0,83 96,7 1,7 1,7
B Enskild brunn berg 1 421 0,03 0,25 < < < < < < < 98,7 1,0 0,3
J 1 209 0,07 0,42 < < < < < 0,09 0,32 97,8 1,7 0,5
B 1 481 0,04 0,26 < < < < < < 0,03 98,6 1,0 0,3
Region H J Större vattentäkt jord 12 0,10 0,11 < < < 0,08 0,15 0,27 0,33 100,0
J Enskild brunn jord 34 0,03 0,09 < < < < < 0,10 0,28 100,0
J Källa 30 0,17 0,11 < < 0,10 0,18 0,23 0,30 0,38 100,0
J Rör 4 0,08 0,12 < < < 0,03 0,16 0,26 0,26 100,0
B Större vattentäkt berg 7 0,09 0,15 < < < < 0,24 0,35 0,35 100,0
B Enskild brunn berg 91 0,51 1,34 < < < < < 3,00 4,00 85,7 2,2 12,1
J 80 0,10 0,12 < < < 0,01 0,19 0,26 0,34 100,0
B 98 0,48 1,29 < < < < < 3,00 4,00 86,7 2,0 11,2
Region I J Större vattentäkt jord 40 0,08 0,25 < < < < 0,06 0,17 0,35 97,5 2,5
J Enskild brunn jord 352 0,05 0,35 < < < < < < < 98,0 1,4 0,6
J Källa 114 0,06 0,10 < < < 0,02 0,10 0,18 0,24 100,0
J Rör 32 0,09 0,09 < < 0,04 0,08 0,10 0,16 0,31 100,0
B Större vattentäkt berg 32 0,06 0,09 < < < < 0,11 0,21 0,23 100,0
B Enskild brunn berg 456 0,11 0,62 < < < < < < 0,18 96,7 0,9 2,4
J 538 0,06 0,30 < < < < < 0,11 0,18 98,5 1,1 0,4
B 488 0,11 0,60 < < < < < < 0,22 96,9 0,8 2,3
Region J J Större vattentäkt jord 0
J Enskild brunn jord 15 0,01 0,03 < < < < < 0,06 0,12 100,0
J Källa 12 0,20 0,12 < 0,08 0,10 0,19 0,28 0,31 0,44 100,0
J Rör 1 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 100,0
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 16 0,05 0,12 < < < < 0,02 0,30 0,39 100,0
J 28 0,10 0,13 < < < 0,03 0,19 0,31 0,32 100,0
B 18 0,05 0,11 < < < < 0,02 0,30 0,39 100,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 41 0,10 0,22 < < < < 0,10 0,19 0,63 97,6 2,4
J Enskild brunn jord 269 0,05 0,24 < < < < < < 0,25 97,0 3,0
J Källa 83 0,09 0,14 < < < 0,04 0,11 0,26 0,33 100,0
J Rör 8 0,12 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,13 0,31 0,31 100,0
B Större vattentäkt berg 37 0,11 0,20 < < < < 0,20 0,32 0,61 100,0
B Enskild brunn berg 345 0,04 0,24 < < < < < < 0,02 98,3 1,4 0,3
J 401 0,07 0,22 < < < < < 0,16 0,33 97,8 2,2
B 382 0,05 0,24 < < < < < < 0,26 98,4 1,3 0,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 138 0,09 0,20 < < < < 0,10 0,27 0,49 99,3 0,7
J Enskild brunn jord 885 0,05 0,34 < < < < < < 0,11 98,0 1,4 0,7
J Källa 273 0,09 0,50 < < < < 0,08 0,20 0,27 98,9 0,7 0,4
J Rör 34 0,35 1,49 < < < 0,06 0,13 0,32 0,52 97,1 2,9
B Större vattentäkt berg 61 0,18 0,45 < < < 0,01 0,16 0,35 0,80 96,7 1,6 1,6
B Enskild brunn berg 1 486 0,09 0,52 < < < < < < 0,07 97,3 0,9 1,7
J 1 333 0,07 0,43 < < < < < 0,11 0,26 98,3 1,1 0,6
B 1 547 0,09 0,52 < < < < < < 0,21 97,3 1,0 1,7
N Östersjön J Större vattentäkt jord 109 0,34 0,48 < < < 0,13 0,45 1,00 1,36 89,9 7,3 2,8
J Enskild brunn jord 1 836 0,67 2,16 < < < < < 1,20 5,00 88,9 2,3 5,1 3,6 0,1
J Källa 115 0,80 1,98 < < < 0,18 0,54 1,67 5,00 83,5 7,8 5,2 3,5
J Rör 38 0,61 1,13 < 0,04 0,08 0,14 0,41 2,77 4,19 84,2 5,3 10,5
B Större vattentäkt berg 12 0,27 0,51 < < < 0,03 0,37 0,45 1,79 91,7 8,3
B Enskild brunn berg 9 311 0,21 1,19 < < < < < < 1,00 94,9 2,2 2,3 0,6 0,0
J 2 101 0,65 2,08 < < < < < 1,23 5,00 88,6 3,0 5,0 3,4 0,0
B 9 323 0,21 1,19 < < < < < < 1,00 94,9 2,2 2,3 0,6 0,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 217 0,29 1,40 < < < < 0,18 0,58 1,17 93,5 5,1 0,9 0,5
J Enskild brunn jord 2 989 0,29 1,00 < < < < < 1,00 1,80 89,6 6,0 4,3 0,2
J Källa 134 0,30 0,44 < < < 0,16 0,40 0,71 1,10 94,8 3,7 1,5
J Rör 28 0,24 0,24 0,03 0,04 0,07 0,17 0,29 0,57 0,77 96,4 3,6
B Större vattentäkt berg 154 0,18 0,42 < < < < 0,20 0,59 0,95 95,5 3,2 1,3
B Enskild brunn berg 4 216 0,35 1,88 < < < < < 0,37 1,50 93,4 2,4 2,8 1,3 0,1
J 3 395 0,30 1,01 < < < < < 0,97 1,64 90,1 5,8 3,9 0,2
B 4 371 0,35 1,85 < < < < < 0,41 1,40 93,5 2,4 2,7 1,3 0,1
Västerhavet J Större vattentäkt jord 226 0,10 0,33 < < < < < 0,27 0,43 97,8 1,3 0,9
J Enskild brunn jord 2 715 0,24 1,16 < < < < < 0,42 1,10 94,4 3,0 1,6 1,0
J Källa 221 1,15 2,86 < < < 0,15 0,43 3,79 10,00 87,8 1,8 1,4 9,0
J Rör 19 1,80 5,90 < < 0,23 0,33 0,77 1,44 26,10 78,9 15,8 5,3
B Större vattentäkt berg 93 0,11 0,28 < < < < 0,11 0,32 0,58 97,8 2,2
B Enskild brunn berg 5 222 0,20 1,35 < < < < < < 0,17 96,8 1,0 0,8 1,3 0,0
J 3 181 0,30 1,41 < < < < < 0,51 1,20 94,1 2,9 1,5 1,5 0,0
B 5 315 0,20 1,34 < < < < < < 0,30 96,8 1,1 0,8 1,3 0,0
Sverige J Större vattentäkt jord 763 0,20 0,81 < < < < 0,18 0,51 0,88 95,4 3,4 1,0 0,1
J Enskild brunn jord 9 100 0,31 1,32 < < < < < 0,60 1,50 92,2 3,6 3,1 1,1 0,0
J Källa 860 0,49 1,71 < < < 0,03 0,25 0,63 1,31 93,5 2,3 1,4 2,8
J Rör 135 0,61 2,42 < < 0,07 0,14 0,38 1,00 1,78 89,6 5,9 3,7 0,7
B Större vattentäkt berg 359 0,16 0,38 < < < < 0,18 0,45 0,78 96,7 2,5 0,8
B Enskild brunn berg 21 566 0,22 1,34 < < < < < < 0,82 95,4 1,8 1,9 0,8 0,0
J 10 893 0,32 1,34 < < < < < 0,60 1,44 92,5 3,5 2,8 1,1 0,0
B 21 928 0,22 1,33 < < < < < < 0,82 95,4 1,8 1,9 0,8 0,0
ALLA J+B 33 579 0,27 2,65 < < < < < 0,22 1,10 94,4 2,5 2,2 0,9 0,0

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut