Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Oxiderbarhet – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

CODMn (mg/l)

Percentilgränser
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 175 1,4 1,9 < < 0,3 0,7 2,0 3,0 4,7 34,9 40,6 17,7 5,1 1,7
J Enskild brunn jord 2 044 3,1 4,7 < < 0,8 1,6 3,5 7,7 12,0 17,3 40,1 20,2 13,0 9,4
J Källa 39 3,7 9,3 < < 0,7 1,2 2,7 7,8 15,0 15,4 48,7 20,5 7,7 7,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 180 1,9 1,8 < < 0,5 1,5 2,7 4,4 5,6 25,0 37,2 23,9 12,8 1,1
B Enskild brunn berg 2 405 2,3 3,5 < < 0,6 1,3 2,7 5,0 7,4 18,7 44,9 21,7 10,2 4,5
J 2 258 3,0 4,6 < < 0,7 1,5 3,3 7,2 11,0 18,6 40,3 20,0 12,3 8,8
B 2 585 2,2 3,4 < < 0,6 1,3 2,7 4,8 7,2 19,1 44,4 21,8 10,4 4,3
Region B J Större vattentäkt jord 433 1,0 1,3 < < 0,2 0,6 1,4 2,6 3,8 46,9 36,5 12,5 3,9 0,2
J Enskild brunn jord 6 804 3,2 5,3 < < 0,9 2,0 3,8 7,0 10,0 16,6 32,3 27,0 16,0 8,2
J Källa 230 3,2 4,8 < < 0,8 1,8 3,4 6,4 13,0 15,7 38,3 23,9 13,5 8,7
J Rör 4 2,9 4,9 < < 0,3 0,7 5,5 10,2 10,2 25,0 50,0 25,0
B Större vattentäkt berg 232 1,4 1,9 < 0,1 0,3 0,7 1,8 3,5 5,6 41,8 36,6 14,2 5,6 1,7
B Enskild brunn berg 7 940 1,4 2,7 < < < 0,8 1,7 3,3 5,0 36,3 42,4 13,5 5,7 2,0
J 7 471 3,0 5,2 < < 0,8 1,9 3,6 6,8 10,0 18,3 32,7 26,0 15,2 7,7
B 8 172 1,4 2,7 < < < 0,8 1,7 3,3 5,0 36,5 42,3 13,5 5,7 2,0
Region C J Större vattentäkt jord 125 0,9 1,5 < 0,0 0,3 0,4 0,7 2,4 4,4 65,6 22,4 4,8 6,4 0,8
J Enskild brunn jord 2 671 4,2 8,0 < < 1,0 2,2 4,6 9,1 14,0 13,9 31,9 24,5 17,5 12,3
J Källa 92 2,9 5,8 < < 0,5 1,0 3,0 7,4 11,0 22,8 41,3 16,3 9,8 9,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 65 2,3 5,6 < < 0,5 1,4 2,4 3,7 4,0 21,5 43,1 29,2 4,6 1,5
B Enskild brunn berg 5 600 2,3 3,6 < < 0,5 1,3 2,5 5,2 7,8 21,8 44,3 18,8 10,3 4,8
J 2 888 4,0 7,8 < < 0,9 2,0 4,4 8,8 14,0 16,4 31,8 23,4 16,8 11,7
B 5 665 2,3 3,6 < < 0,5 1,3 2,5 5,2 7,7 21,8 44,3 19,0 10,3 4,7
Region D J Större vattentäkt jord 13 0,1 0,2 < < < < 0,1 0,3 0,7 92,3 7,7
J Enskild brunn jord 608 4,4 7,5 < < 0,9 2,0 4,9 11,0 18,0 17,3 32,6 20,1 16,0 14,1
J Källa 42 2,7 4,4 < < 0,5 1,2 3,0 5,8 7,0 19,0 45,2 11,9 19,0 4,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,8 1,8 60,0 40,0
B Enskild brunn berg 1 502 1,7 2,7 < < 0,5 1,1 1,9 3,5 5,6 23,8 52,2 15,6 5,8 2,7
J 663 4,3 7,3 < < 0,8 1,8 4,5 10,0 17,0 18,9 32,9 19,2 15,8 13,3
B 1 507 1,7 2,7 < < 0,5 1,1 1,8 3,5 5,6 23,9 52,2 15,5 5,8 2,7
Region E J Större vattentäkt jord 276 0,9 1,9 < < 0,0 0,4 1,1 2,1 3,5 54,3 34,8 7,2 2,9 0,7
J Enskild brunn jord 4 437 4,7 7,8 < < 1,1 2,4 5,2 10,0 17,0 13,5 27,6 24,5 19,1 15,3
J Källa 286 3,3 5,9 < < 0,5 1,3 3,3 8,0 13,0 21,3 37,1 18,2 13,3 10,1
J Rör 12 6,1 5,2 < < < 7,1 8,8 10,6 16,0 33,3 25,0 41,7
B Större vattentäkt berg 81 1,0 1,2 < < 0,2 0,5 1,5 2,2 2,7 46,9 37,0 14,8 1,2
B Enskild brunn berg 16 493 2,9 3,9 < < 0,9 1,8 3,6 6,5 9,1 15,8 36,4 25,5 15,5 6,7
J 5 011 4,4 7,6 < < 1,0 2,2 5,0 10,0 16,0 16,3 28,5 23,1 17,9 14,3
B 16 574 2,9 3,9 < < 0,9 1,8 3,6 6,5 9,1 16,0 36,4 25,5 15,4 6,7
Region F J Större vattentäkt jord 87 2,0 2,2 < 0,0 0,4 1,5 2,5 4,5 7,0 25,3 37,9 24,1 10,3 2,3
J Enskild brunn jord 1 540 5,6 8,7 0,5 1,0 1,8 3,3 6,5 11,0 16,0 4,9 23,0 28,1 25,5 18,5
J Källa 48 4,9 5,1 < 0,8 1,7 3,8 6,7 9,0 17,0 6,3 20,8 29,2 29,2 14,6
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 17 6,1 5,1 < 1,2 2,0 3,0 11,0 13,6 15,7 5,9 17,6 35,3 41,2
B Enskild brunn berg 11 022 4,5 4,9 0,8 1,1 1,8 3,0 5,5 9,2 13,0 3,2 26,2 32,2 24,9 13,5
J 1 675 5,4 8,5 < 0,9 1,7 3,2 6,3 11,0 16,0 6,0 23,7 27,9 24,8 17,6
B 11 039 4,5 4,9 0,8 1,1 1,8 3,0 5,5 9,2 13,0 3,2 26,2 32,2 24,9 13,6
Region G J Större vattentäkt jord 317 0,9 1,3 < < 0,0 0,3 1,4 2,5 3,3 55,5 28,7 12,3 3,2 0,3
J Enskild brunn jord 2 376 5,3 10,5 < < 1,0 2,3 6,0 12,0 19,0 16,9 25,0 21,0 17,2 19,9
J Källa 578 5,0 9,8 < < 0,5 2,0 5,0 12,0 28,0 23,4 26,5 20,9 14,0 15,2
J Rör 7 2,7 3,3 < < < 1,2 5,1 9,1 9,1 28,6 28,6 14,3 14,3 14,3
B Större vattentäkt berg 158 1,0 1,2 < < 0,1 0,5 1,7 2,4 4,0 50,6 32,9 12,7 3,8
B Enskild brunn berg 4 718 1,8 2,9 < < 0,3 1,0 2,1 4,6 6,5 31,7 39,3 16,6 9,0 3,5
J 3 278 4,8 9,9 < < 0,7 2,0 5,2 11,0 19,0 21,8 25,6 20,2 15,3 17,1
B 4 876 1,8 2,9 < < 0,3 1,0 2,1 4,3 6,3 32,3 39,1 16,5 8,8 3,4
Region H J Större vattentäkt jord 13 1,1 1,7 < < < 0,6 1,1 2,4 6,2 38,5 46,2 7,7 7,7
J Enskild brunn jord 59 2,5 3,5 < < 0,5 1,7 3,0 4,7 10,0 25,4 32,2 27,1 10,2 5,1
J Källa 11 3,0 2,0 < 0,3 2,0 2,3 4,5 6,0 6,0 18,2 36,4 45,5
J Rör 2 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 17 1,1 1,4 < < 0,1 0,7 1,7 2,4 5,4 41,2 41,2 11,8 5,9
B Enskild brunn berg 325 1,2 3,5 < < < 0,5 1,0 2,0 3,0 44,3 43,4 8,0 2,2 2,2
J 85 2,3 3,2 < < 0,3 1,5 2,8 4,7 6,0 28,2 29,4 24,7 14,1 3,5
B 342 1,2 3,4 < < < 0,5 1,0 2,2 3,0 44,2 43,3 8,2 2,3 2,0
Region I J Större vattentäkt jord 150 0,6 1,0 < < < 0,1 0,7 1,8 2,7 72,7 19,3 6,0 2,0
J Enskild brunn jord 1 052 3,1 5,5 < < 0,4 1,3 3,5 7,9 12,0 25,8 30,7 20,1 13,5 10,0
J Källa 216 4,2 8,6 < < 0,5 1,2 4,0 12,0 19,0 23,6 34,3 16,7 11,6 13,9
J Rör 6 0,8 1,9 < < < < < 4,7 4,7 83,3 16,7
B Större vattentäkt berg 131 0,5 1,4 < < < 0,1 0,6 1,0 1,4 71,8 24,4 2,3 0,8 0,8
B Enskild brunn berg 1 583 1,1 2,2 < < < 0,5 1,3 2,8 4,3 47,8 35,9 9,9 4,4 2,0
J 1 424 3,0 5,9 < < 0,1 1,2 3,0 7,0 12,0 30,6 29,9 18,0 12,0 9,5
B 1 714 1,1 2,2 < < < 0,5 1,2 2,5 4,1 49,6 35,1 9,3 4,1 1,9
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,2 0,3 < < < < 0,5 0,5 0,5 100,0
J Enskild brunn jord 21 2,5 4,5 < < < 1,5 3,0 4,0 5,7 38,1 23,8 23,8 9,5 4,8
J Källa 1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 10 0,1 0,1 < < < 0,1 0,2 0,3 0,4 100,0
B Enskild brunn berg 50 1,4 2,6 < < < 0,5 1,0 4,3 6,8 44,0 38,0 6,0 10,0 2,0
J 25 2,2 4,2 < < < 1,2 3,0 4,0 5,7 44,0 20,0 24,0 8,0 4,0
B 60 1,2 2,4 < < < 0,4 1,0 3,5 5,9 53,3 31,7 5,0 8,3 1,7
Bottenviken J Större vattentäkt jord 138 0,7 1,1 < < < 0,2 0,9 2,0 3,1 63,8 26,1 8,0 2,2
J Enskild brunn jord 845 5,0 12,4 < < 0,6 2,0 5,9 12,0 20,0 21,4 26,2 17,8 16,7 18,0
J Källa 156 7,4 14,1 < < 0,6 2,0 5,0 25,0 38,0 23,7 21,2 21,8 12,2 21,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 115 0,7 1,0 < < < 0,2 1,0 2,0 2,5 60,9 29,6 7,0 2,6
B Enskild brunn berg 1 270 1,9 3,2 < < 0,3 1,0 2,3 4,6 6,4 34,3 34,0 18,3 9,6 3,8
J 1 139 4,8 12,0 < < 0,3 1,7 5,0 11,0 20,0 26,9 25,5 17,1 14,3 16,2
B 1 385 1,8 3,1 < < 0,1 1,0 2,0 4,4 6,1 36,5 33,6 17,4 9,0 3,5
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 338 0,8 1,3 < < < 0,3 1,3 2,3 3,0 59,5 26,3 10,9 3,0 0,3
J Enskild brunn jord 2 372 4,8 8,2 < < 1,0 2,1 5,6 11,0 18,0 17,8 25,9 21,9 16,5 17,8
J Källa 615 4,1 7,8 < < 0,5 1,7 4,1 10,0 15,0 23,3 29,6 19,3 15,1 12,7
J Rör 15 1,3 2,6 < < < < 1,2 5,1 9,1 66,7 13,3 6,7 6,7 6,7
B Större vattentäkt berg 192 0,8 1,4 < < < 0,3 1,1 2,2 3,1 59,9 28,1 9,4 2,1 0,5
B Enskild brunn berg 5 065 1,6 2,8 < < 0,3 0,8 2,0 4,0 6,0 35,4 39,6 14,4 7,4 3,1
J 3 340 4,2 7,8 < < 0,6 2,0 4,8 10,0 16,0 23,3 26,6 20,3 14,9 15,0
B 5 257 1,6 2,8 < < 0,2 0,8 1,9 4,0 6,0 36,3 39,2 14,2 7,2 3,0
N Östersjön J Större vattentäkt jord 234 1,5 2,4 < < 0,1 0,7 1,9 3,4 5,0 41,5 35,0 16,2 5,6 1,7
J Enskild brunn jord 3 705 4,7 7,3 < 0,6 1,4 2,8 5,6 9,9 14,0 9,0 26,0 27,4 22,4 15,1
J Källa 168 4,5 6,9 < < 0,9 2,0 5,0 12,0 17,0 13,1 32,7 22,6 16,1 15,5
J Rör 3 5,3 9,2 < < < < 16,0 16,0 16,0 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 51 2,8 4,0 < 0,3 0,4 1,2 2,9 10,5 12,0 27,5 37,3 17,6 3,9 13,7
B Enskild brunn berg 21 343 3,8 4,6 < 0,8 1,4 2,5 4,8 8,1 11,1 6,7 30,9 30,4 21,4 10,5
J 4 110 4,5 7,1 < 0,3 1,3 2,7 5,4 9,7 14,0 11,0 26,8 26,6 21,2 14,4
B 21 394 3,8 4,6 < 0,8 1,4 2,5 4,8 8,1 11,1 6,8 30,9 30,4 21,4 10,5
S Östersjön J Större vattentäkt jord 348 1,5 1,8 < 0,0 0,4 0,8 2,1 3,5 4,7 29,9 43,1 19,0 6,6 1,4
J Enskild brunn jord 6 964 3,8 6,3 < < 1,0 2,0 4,3 8,0 12,5 11,8 33,4 26,2 18,0 10,6
J Källa 237 3,5 6,3 < < 1,0 1,8 3,1 7,0 12,5 13,5 38,4 26,2 13,1 8,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 367 2,1 3,0 < 0,1 0,6 1,5 2,8 4,5 6,0 21,5 40,6 25,1 10,9 1,9
B Enskild brunn berg 9 774 2,2 3,4 < < 0,6 1,3 2,5 5,0 7,2 21,2 45,1 19,3 10,0 4,3
J 7 549 3,7 6,2 < < 1,0 2,0 4,1 8,0 12,0 12,7 34,0 25,9 17,3 10,2
B 10 141 2,2 3,4 < < 0,6 1,3 2,5 5,0 7,1 21,2 45,0 19,6 10,0 4,2
Västerhavet J Större vattentäkt jord 518 0,8 1,2 < < 0,1 0,4 0,9 1,9 3,1 61,4 29,3 6,2 2,9 0,2
J Enskild brunn jord 7 412 3,6 6,9 < < 0,7 1,8 3,9 8,0 13,0 20,4 32,0 22,7 14,1 10,8
J Källa 352 2,8 4,7 < < 0,5 1,0 3,0 7,0 13,0 23,6 40,6 15,6 11,9 8,2
J Rör 13 5,6 4,0 < < 0,8 6,3 8,8 10,2 10,6 15,4 15,4 30,8 38,5
B Större vattentäkt berg 180 0,6 0,9 < < 0,1 0,3 0,9 1,6 2,3 62,2 30,6 6,7 0,6
B Enskild brunn berg 13 347 1,7 3,0 < < < 1,0 2,0 4,1 6,1 33,0 41,2 15,3 7,3 3,2
J 8 296 3,4 6,7 < < 0,5 1,6 3,6 8,0 13,0 23,1 32,1 21,3 13,3 10,1
B 13 528 1,7 3,0 < < < 1,0 2,0 4,0 6,1 33,4 41,0 15,1 7,2 3,2
Sverige J Större vattentäkt jord 1 687 1,0 1,6 < < 0,1 0,5 1,3 2,7 3,8 51,5 32,0 11,9 4,0 0,7
J Enskild brunn jord 22 204 4,0 7,2 < < 1,0 2,0 4,5 9,0 14,0 15,5 30,6 24,3 17,2 12,4
J Källa 1 585 4,0 7,8 < < 0,5 1,5 4,0 9,4 16,0 21,7 32,6 19,9 13,9 11,9
J Rör 31 3,5 4,5 < < < 0,8 7,9 9,1 10,6 45,2 12,9 3,2 16,1 22,6
B Större vattentäkt berg 928 1,4 2,4 < < 0,2 0,7 1,8 3,4 4,7 42,8 34,7 15,4 5,4 1,7
B Enskild brunn berg 52 911 2,7 4,0 < < 0,6 1,6 3,3 6,3 9,0 20,0 37,0 22,5 13,9 6,6
J 25 508 3,8 7,1 < < 0,8 2,0 4,2 8,8 13,0 18,3 30,8 23,2 16,1 11,6
B 53 840 2,7 3,9 < < 0,6 1,5 3,3 6,2 9,0 20,4 37,0 22,4 13,8 6,5
ALLA J+B 82 788 3,1 5,2 < < 0,7 1,7 3,6 7,0 10,0 19,4 35,3 22,7 14,6 8,1

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut