Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mikrobiologiska parametrar – referenser

[1] Simon, C. & Daniel, R., 2011: Metagenomic analyses: past and future trends. Applied and Environmental Microbiology 77(4), 1153–1161.

[2] Schleich, C., Chan, S., Pullerits, K., Besmer, M.D., Paul, C.J., Rådström, P. & Keucken, A., 2019: Mapping Dynamics of Bacterial Communities in a Full-Scale Drinking Water Distribution System Using Flow Cytometry. Water 11(10), 2137, 14 s.

[3] Hägg K., Li J., Heibati M., Murphy K. R., Paul C. J. & Persson K. M., 2021: Water quality changes during the first meter of managed aquifer recharge. Environmental Science: Water Research & Technology 7, 562–572.

[4] Engblom, K. & Lundh, M., 2006: Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning – en litteraturstudie om påverkande faktorer. VA-Forsk rapport Nr 2006–10. Svenskt Vatten AB, 54 s.

[5] Bergstedt, O., Blom, L., Friberg, J., Furuberg, K., Gjerstad, K. O., Grönvall, P., Håkonsen, T., Kjellberg, I., Lindgren, P-E., L. Kvitsand, H., Malmroth, S., Morrison, G., Myrmel, M., Nyström, F., Ottoson, J., Petterson, S., Pettersson, T., Rosado, R., Sal, L. S., Schulz, A.C., Simonsson, M. & Sokolova, E., 2013: Hur man arbetar för att minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots förändrat klimat. VISK, 59 s.

[6] Havsmiljöinstitutet, 2022: Grundvattennivåer och brunnskvalitet i ett förändrat klimat. <www.sverigesvattenmiljo.se/content/grundvattennivaer-och-brunnskvalitet-i-ett-forandrat-klimat> åtkommen den 2023-10-20.

[7] Livsmedelsverket, 2015: Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket, 13 s.

[8] SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges geologiska undersökning, 235 s.

[9] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[10] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B., & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[11] Folkhälsomyndigheten, 2018: Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus. Folkhälsomyndigheten, 64 s.

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut