Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mikrobiologiska parametrar – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

E. coli (antal/100 ml)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 182 0,3 3,3 0,0 < < < < < 0,1 98,4 1,1 0,5
J Enskild brunn jord 2 144 11,2 80,2 < < < < 0,5 7,0 28,0 75,2 15,8 2,9 3,5 2,6
J Källa 31 5,1 19,9 < < < < 2,0 6,0 17,0 71,0 19,4 6,5 3,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 171 5,6 55,9 < < < < 0,2 3,9 10,9 84,8 8,8 4,7 1,2 0,6
B Enskild brunn berg 2 323 10,3 121,6 < < < < < 1,0 6,5 88,1 7,7 0,9 2,2 1,0
J 2 357 10,3 76,6 < < < < 0,1 6,0 25,0 77,0 14,7 2,7 3,2 2,4
B 2 495 10,0 118,2 < < < < < 1,0 7,0 87,9 7,9 1,2 2,1 1,0
Region B J Större vattentäkt jord 455 0,1 0,5 < < < < < 0,0 0,2 97,8 2,2
J Enskild brunn jord 4 963 7,6 99,9 < < < < < 1,0 5,0 86,9 9,2 1,2 1,7 1,0
J Källa 70 1,7 11,9 < < < < < 1,0 2,0 85,7 12,9 1,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 247 4,3 62,2 < < < < < 0,1 0,3 97,6 1,6 0,4 0,4
B Enskild brunn berg 5 196 2,3 60,8 < < < < < < < 97,0 2,3 0,2 0,2 0,3
J 5 488 6,9 95,0 < < < < < 1,0 4,5 87,8 8,7 1,1 1,5 0,9
B 5 443 2,4 60,8 < < < < < < < 97,0 2,2 0,2 0,2 0,3
Region C J Större vattentäkt jord 124 0,0 0,3 < < < < < < 0,1 98,4 1,6
J Enskild brunn jord 2 367 10,8 93,1 < < < < < 6,0 23,0 78,2 13,9 2,6 3,2 2,2
J Källa 35 1,3 5,3 < < < < < 2,0 6,5 80,0 17,1 2,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 69 0,1 0,7 < < < < < 0,0 0,1 95,7 4,3
B Enskild brunn berg 4 514 2,9 58,5 < < < < < < 1,0 93,1 5,1 0,7 0,8 0,4
J 2 526 10,1 90,1 < < < < < 5,0 20,0 79,2 13,3 2,4 3,0 2,0
B 4 583 2,9 58,1 < < < < < < 1,0 93,1 5,1 0,7 0,8 0,4
Region D J Större vattentäkt jord 14 0,2 0,7 < < < < < < 2,5 92,9 7,1
J Enskild brunn jord 485 20,1 177,7 < < < < < 1,7 7,0 86,0 9,5 1,4 1,0 2,1
J Källa 14 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 0,2 0,2 < < < 0,1 0,2 0,6 0,6 100,0
B Enskild brunn berg 786 1,5 22,1 < < < < < < < 96,4 2,5 0,3 0,4 0,4
J 513 19,0 172,9 < < < < < 1,0 6,0 86,5 9,2 1,4 1,0 1,9
B 791 1,5 22,1 < < < < < < < 96,5 2,5 0,3 0,4 0,4
Region E J Större vattentäkt jord 268 0,0 0,2 < < < < < 0,0 0,1 99,3 0,7
J Enskild brunn jord 3 082 16,4 159,6 < < < < < 3,0 16,0 81,3 12,3 1,9 2,5 1,9
J Källa 119 23,9 160,5 < < < < < 6,0 36,0 83,2 10,1 0,8 2,5 3,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 101 0,1 0,3 < < < < < 0,1 0,3 97,0 3,0
B Enskild brunn berg 11 711 2,8 52,9 < < < < < < 1,0 94,4 3,8 0,7 0,7 0,4
J 3 469 15,4 153,4 < < < < < 3,0 13,5 82,8 11,3 1,8 2,3 1,8
B 11 812 2,8 52,6 < < < < < < 1,0 94,4 3,8 0,7 0,7 0,4
Region F J Större vattentäkt jord 99 0,1 0,3 0,0 0,0 < < 0,0 0,2 0,6 98,0 2,0
J Enskild brunn jord 1 594 55,2 1228,6 < < < < < 5,5 20,5 79,7 12,4 2,4 3,3 2,3
J Källa 38 14,3 56,9 < < < < < 23,0 130,0 76,3 10,5 7,9 5,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 21 1,6 7,0 < < < < < 0,7 1,3 90,5 4,8 4,8
B Enskild brunn berg 8 820 5,0 80,6 < < < < < < 1,3 93,5 4,3 0,7 0,8 0,7
J 1 731 51,2 1179,0 < < < < < 5,0 20,0 80,6 11,7 2,3 3,2 2,2
B 8 841 5,0 80,5 < < < < < < 1,3 93,5 4,3 0,7 0,8 0,7
Region G J Större vattentäkt jord 323 0,3 2,4 < < < < < 0,1 0,4 95,7 3,7 0,3 0,3
J Enskild brunn jord 1 293 6,2 98,3 < < < < < 1,0 3,0 88,6 9,3 0,5 1,0 0,7
J Källa 215 2,3 16,8 < < < < < 1,0 6,0 86,5 10,2 1,9 0,5 0,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 181 0,0 0,2 < < < < < < 0,0 98,3 1,7
B Enskild brunn berg 1 879 2,0 41,2 < < < < < < < 97,2 1,9 0,3 0,2 0,5
J 1 831 4,7 82,8 < < < < < 1,0 2,8 89,6 8,4 0,6 0,8 0,6
B 2 060 1,8 39,4 < < < < < < < 97,3 1,8 0,3 0,1 0,4
Region H J Större vattentäkt jord 18 0,0 0,1 < < < < < 0,1 0,4 100,0
J Enskild brunn jord 37 0,2 1,0 < < < < < < 1,0 94,6 5,4
J Källa 2 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 27 0,1 0,2 < < < < 0,1 0,3 0,5 100,0
B Enskild brunn berg 60 1,8 9,4 < < < < < < 1,0 93,3 3,3 3,3
J 57 0,1 0,8 < < < < < < 0,4 96,5 3,5
B 87 1,2 7,8 < < < < < 0,2 1,0 95,4 2,3 2,3
Region I J Större vattentäkt jord 145 0,1 0,6 < < < < < 0,2 1,2 94,5 5,5
J Enskild brunn jord 474 3,2 33,6 < < < < < 0,5 2,0 90,5 7,6 1,1 0,8
J Källa 61 2,0 14,1 < < < < < < 1,0 93,4 4,9 1,6
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 143 0,1 0,6 < < < < < < 0,1 97,9 2,1
B Enskild brunn berg 520 0,6 6,3 < < < < < < < 96,2 2,7 0,4 0,6 0,2
J 680 2,4 28,4 < < < < < 0,1 2,0 91,6 6,9 0,7 0,7
B 663 0,5 5,6 < < < < < < 0,0 96,5 2,6 0,3 0,5 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 19 0,7 1,6 < < < < < 4,0 5,0 84,2 15,8
J Källa 1 0,0 < < < < < < < 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 9 0,0 0,0 < < < < < 0,1 0,1 100,0
B Enskild brunn berg 11 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J 23 0,6 1,5 < < < < < 4,0 4,0 87,0 13,0
B 20 0,0 0,0 < < < < < < 0,0 100,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 145 0,0 0,3 < < < < < 0,0 0,1 98,6 1,4
J Enskild brunn jord 375 0,2 1,5 < < < < < < 1,0 93,1 6,7 0,3
J Källa 44 1,0 4,8 < < < < < < < 95,5 2,3 2,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 131 0,1 0,7 < < < < < < 0,1 97,7 2,3
B Enskild brunn berg 426 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J 564 0,3 1,8 < < < < < < 1,0 94,7 4,8 0,2 0,4
B 557 0,0 0,3 < < < < < < < 99,5 0,5
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 342 0,3 2,3 < < < < < 0,1 0,7 95,0 4,4 0,3 0,3
J Enskild brunn jord 1 345 6,9 98,3 < < < < < 1,0 3,3 88,5 8,7 0,5 1,3 1,0
J Källa 225 2,5 18,0 < < < < < 1,0 6,0 85,8 11,6 1,3 1,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 216 0,0 0,2 < < < < < 0,0 0,2 99,1 0,9
B Enskild brunn berg 1 865 2,2 41,5 < < < < < < < 96,1 2,6 0,4 0,4 0,5
J 1 912 5,2 82,7 < < < < < 1,0 3,0 89,3 8,3 0,6 1,0 0,8
B 2 081 2,0 39,3 < < < < < < < 96,4 2,5 0,3 0,3 0,5
N Östersjön J Större vattentäkt jord 253 0,1 0,2 0,0 < < < < 0,1 0,2 98,4 1,6
J Enskild brunn jord 3 261 36,0 866,3 < < < < < 5,0 20,0 80,6 12,0 2,1 3,1 2,2
J Källa 80 26,9 182,4 < < < < < 5,0 24,0 81,3 11,3 3,8 3,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 57 0,6 4,2 < < < < < 0,1 0,7 96,5 1,8 1,8
B Enskild brunn berg 16 358 4,1 69,8 < < < < < < 1,0 93,6 4,3 0,7 0,8 0,6
J 3 594 33,3 825,7 < < < < < 4,0 19,0 81,9 11,3 1,9 2,9 2,1
B 16 415 4,1 69,7 < < < < < < 1,0 93,6 4,2 0,7 0,8 0,6
S Östersjön J Större vattentäkt jord 373 0,2 2,3 < < < < < 0,0 0,2 97,6 2,1 0,3
J Enskild brunn jord 5 701 11,3 115,4 < < < < < 3,0 13,0 81,7 12,5 1,8 2,3 1,8
J Källa 89 2,5 12,5 < < < < < 2,0 15,0 83,1 11,2 3,4 1,1 1,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 388 5,3 61,9 < < < < 0,0 0,7 4,5 91,0 5,4 2,1 1,0 0,5
B Enskild brunn berg 7 533 4,5 75,3 < < < < < < 1,0 93,3 4,5 0,6 1,1 0,6
J 6 163 10,5 111,0 < < < < < 2,5 11,0 82,7 11,8 1,7 2,1 1,6
B 7 922 4,6 74,7 < < < < < < 1,5 93,1 4,6 0,6 1,1 0,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 524 0,1 0,5 < < < < < 0,0 0,2 98,1 1,9
J Enskild brunn jord 5 438 8,6 94,0 < < < < < 3,0 12,5 82,6 11,4 2,0 2,5 1,5
J Källa 136 9,7 63,5 < < < < < 2,0 22,0 83,8 11,0 2,2 2,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 194 0,1 0,3 < < < < < 0,1 0,3 97,4 2,6
B Enskild brunn berg 8 802 2,8 64,4 < < < < < < 0,3 95,5 3,4 0,4 0,4 0,3
J 6 098 7,9 89,3 < < < < < 2,5 11,0 83,9 10,6 1,8 2,2 1,4
B 8 996 2,7 63,7 < < < < < < 0,3 95,5 3,4 0,4 0,4 0,3
Sverige J Större vattentäkt jord 1 653 0,1 1,6 < < < < < 0,0 0,3 97,4 2,4 0,1 0,1
J Enskild brunn jord 17 177 15,3 391,6 < < < < < 3,0 13,0 82,6 11,5 1,8 2,3 1,7
J Källa 633 8,6 84,4 < < < < < 2,0 7,0 85,2 10,4 1,3 1,3 1,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 994 2,1 38,7 < < < < < 0,1 0,9 95,3 3,2 0,8 0,5 0,2
B Enskild brunn berg 37 205 3,6 67,3 < < < < < < 1,0 94,2 4,0 0,6 0,7 0,5
J 19 463 13,8 368,2 < < < < < 2,0 10,0 84,0 10,7 1,6 2,1 1,6
B 38 200 3,6 66,7 < < < < < < 1,0 94,2 4,0 0,6 0,7 0,5
ALLA J+B 61 833 7,2 215,3 < < < < < 0,4 3,0 90,6 6,3 1,0 1,2 0,9

 

Koliforma bakterier (antal/100 ml)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 184 6,6 62,0 < < < < 0 2 8 87,5 8,2 2,7 1,1 0,5
J Enskild brunn jord 2 141 566,7 832,9 < < 7 110 770 2400 2400 16,4 10,1 15,2 28,0 30,3
J Källa 31 413,9 778,8 < < 6 47 280 2000 2400 19,4 16,1 16,1 29,0 19,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 172 33,0 142,5 < < < 0 3 49 117 59,9 20,9 9,3 7,6 2,3
B Enskild brunn berg 2 307 200,4 550,4 < < < 2 50 552 1600 43,7 18,4 13,0 14,6 10,4
J 2 356 521,0 813,1 < < 2 69 650 2400 2400 22,0 10,1 14,2 25,9 27,8
B 2 480 189,3 534,6 < < < 2 45 490 1448 44,8 18,5 12,7 14,1 9,9
Region B J Större vattentäkt jord 455 1,3 8,0 < < < < 0 2 4 86,4 10,5 2,6 0,4
J Enskild brunn jord 4 962 334,2 661,8 < < 2 32 260 1230 2400 18,7 17,8 18,8 27,7 17,1
J Källa 70 326,4 672,0 < < 2 19 163 1240 2400 17,1 24,3 21,4 18,6 18,6
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 247 0,9 2,7 < < < 0 1 2 4 79,4 19,8 0,8
B Enskild brunn berg 5 193 93,9 1200,1 < < < < 5 88 312 61,7 16,6 9,7 8,2 3,8
J 5 487 306,5 640,4 < < 1 21 220 1200 2400 24,3 17,3 17,5 25,3 15,7
B 5 440 89,6 1172,7 < < < < 5 75 291 62,5 16,8 9,3 7,8 3,6
Region C J Större vattentäkt jord 124 33,9 350,9 < < < < 0 4 16 83,9 8,9 4,8 1,6 0,8
J Enskild brunn jord 2 363 507,1 806,6 < < 5 88 521 2400 2400 16,5 12,7 15,3 29,8 25,7
J Källa 35 367,6 720,0 < < 1 32 277 1600 2400 20,0 14,3 22,9 25,7 17,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 69 1,8 5,7 < < < 0 0 7 11 78,3 15,9 5,8
B Enskild brunn berg 4 510 131,7 431,0 < < < < 17 260 921 53,2 17,8 10,7 11,1 7,2
J 2 522 481,9 795,8 < < 3 63 474 2400 2400 19,9 12,6 14,9 28,4 24,3
B 4 579 129,7 428,0 < < < < 16 250 900 53,6 17,8 10,6 10,9 7,1
Region D J Större vattentäkt jord 14 0,5 1,5 < < < < 0 1 6 92,9 7,1
J Enskild brunn jord 484 352,7 668,4 < < 2 29 330 1300 2400 19,4 15,7 21,9 24,4 18,6
J Källa 14 11,2 25,2 < < < 2 11 18 96 42,9 28,6 21,4 7,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 1,0 1,0 < < 0 1 2 2 2 60,0 40,0
B Enskild brunn berg 786 73,5 322,6 < < < < 3 56 300 65,5 15,4 7,8 7,3 4,1
J 512 333,8 654,6 < < 1 26 285 1300 2400 22,1 15,8 21,3 23,2 17,6
B 791 73,1 321,7 < < < < 3 55 300 65,5 15,5 7,7 7,2 4,0
Region E J Större vattentäkt jord 268 4,0 31,6 < < < 0 1 3 8 78,0 17,9 2,6 1,5
J Enskild brunn jord 3 081 404,7 750,1 < < 1 32 330 2000 2400 23,2 16,0 15,4 24,8 20,6
J Källa 119 229,5 581,7 < < < 19 120 770 1460 29,4 13,4 18,5 26,9 11,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 104 1,9 5,5 < < < 0 2 4 10 68,3 26,9 4,8
B Enskild brunn berg 11 711 94,9 370,7 < < < < 7 130 461 59,4 17,4 9,2 9,2 4,8
J 3 468 367,8 723,6 < < < 20 261 1657 2400 27,7 16,0 14,5 23,1 18,7
B 11 815 94,1 369,1 < < < < 7 130 460 59,5 17,5 9,2 9,1 4,8
Region F J Större vattentäkt jord 93 2,0 5,0 < < < 0 1 5 15 74,2 18,3 7,5
J Enskild brunn jord 1 595 431,6 1417,1 < < 1 30 330 2000 2400 24,6 14,8 15,4 24,2 21,1
J Källa 38 406,2 808,9 < < < 11 170 2400 2400 34,2 13,2 10,5 23,7 18,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 21 10,5 25,2 < < < < 10 27 35 61,9 9,5 23,8 4,8
B Enskild brunn berg 8 819 91,2 372,6 < < < < 7 120 400 59,5 17,5 9,5 9,1 4,4
J 1 726 407,8 1370,8 < < 0 23 290 1700 2400 27,5 14,9 14,8 22,9 19,9
B 8 840 91,1 372,2 < < < < 7 120 400 59,5 17,5 9,5 9,1 4,4
Region G J Större vattentäkt jord 323 2,7 10,7 < < < 0 1 3 12 78,6 15,5 4,6 1,2
J Enskild brunn jord 1 293 160,2 465,0 < < < 4 51 370 1043 35,0 21,4 18,4 17,2 8,0
J Källa 215 251,9 2540,0 < < < 5 29 140 270 30,2 28,8 25,1 13,0 2,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 181 0,7 2,3 < < < < 0 2 4 85,6 12,7 1,7
B Enskild brunn berg 1 879 34,0 228,8 < < < < < 9 50 79,2 11,0 4,8 3,4 1,6
J 1 831 143,2 955,1 < < < 2 29 250 720 42,1 21,2 16,8 13,9 6,0
B 2 060 31,1 218,7 < < < < < 7 41 79,8 11,2 4,5 3,1 1,5
Region H J Större vattentäkt jord 18 1,0 2,9 < < < < 0 2 12 77,8 16,7 5,6
J Enskild brunn jord 37 93,6 273,6 < < < 3 23 240 1070 40,5 21,6 18,9 13,5 5,4
J Källa 2 7,0 4,2 4 4 4 7 10 10 10 50,0 50,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 27 1,6 6,4 < < < < 0 3 3 85,2 11,1 3,7
B Enskild brunn berg 60 75,0 322,0 < < < < 10 178 260 56,7 18,3 10,0 11,7 3,3
J 57 61,3 223,8 < < < 0 12 110 380 50,9 21,1 15,8 8,8 3,5
B 87 52,2 268,9 < < < < 4 67 240 65,5 16,1 8,0 8,0 2,3
Region I J Större vattentäkt jord 145 2,0 9,8 < < < < 1 3 5 79,3 17,2 2,8 0,7
J Enskild brunn jord 474 171,7 498,2 < < < 3 57 360 1200 37,8 22,4 13,1 18,4 8,4
J Källa 61 92,2 302,3 < < < 1 26 170 340 49,2 8,2 23,0 16,4 3,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 143 1,6 7,3 < < < < 0 3 7 86,7 9,1 3,5 0,7
B Enskild brunn berg 520 37,9 202,1 < < < < 1 21 190 73,5 13,7 5,4 5,0 2,5
J 680 128,4 431,1 < < < 1 24 200 845 47,6 20,0 11,8 14,4 6,2
B 663 30,1 179,6 < < < < 0 13 70 76,3 12,7 5,0 4,1 2,0
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,1 0,1 < < < < 0 0 0 100,0
J Enskild brunn jord 19 14,1 32,8 < < < 1 12 89 120 47,4 26,3 15,8 10,5
J Källa 1 0,0 < < < < < < < 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 9 0,2 0,5 < < < < 0 2 2 88,9 11,1
B Enskild brunn berg 11 0,0 0,0 < < < < < < < 100,0
J 23 11,7 30,2 < < < < 4 20 89 56,5 21,7 13,0 8,7
B 20 0,1 0,4 < < < < < 0 1 95,0 5,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 145 2,2 8,3 < < < 0 1 3 12 82,1 12,4 4,8 0,7
J Enskild brunn jord 375 67,8 303,4 < < < < 7 55 280 56,3 19,7 12,8 7,7 3,5
J Källa 44 86,5 368,1 < < < 1 20 132 340 50,0 15,9 20,5 11,4 2,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 131 1,1 7,3 < < < < 0 1 2 91,6 6,1 1,5 0,8
B Enskild brunn berg 426 10,4 126,3 < < < < < 1 5 89,7 6,3 2,6 0,7 0,7
J 564 52,4 269,1 < < < < 4 39 190 62,4 17,6 11,3 6,2 2,5
B 557 8,2 110,5 < < < < < 1 4 90,1 6,3 2,3 0,7 0,5
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 342 2,1 9,2 < < < < 1 3 9 78,4 17,3 3,5 0,9
J Enskild brunn jord 1 345 178,5 493,1 < < < 6 64 410 1200 31,6 22,4 18,4 18,8 8,8
J Källa 225 247,2 2482,5 < < < 5 29 140 270 31,6 26,2 24,9 13,8 3,6
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 216 0,9 3,2 < < < < 0 3 4 85,2 13,0 1,9
B Enskild brunn berg 1 865 41,0 242,7 < < < < 1 15 130 74,6 13,5 5,3 4,7 2,0
J 1 912 155,0 948,1 < < < 3 32 280 820 40,0 21,9 16,5 15,0 6,6
B 2 081 36,8 230,1 < < < < 1 12 83 75,7 13,4 4,9 4,2 1,8
N Östersjön J Större vattentäkt jord 247 4,3 32,6 < < < 0 1 5 12 77,3 17,0 4,5 1,2
J Enskild brunn jord 3 261 397,5 1116,5 < < 1 24 300 1700 2400 25,3 16,1 15,3 23,5 19,8
J Källa 80 344,7 793,6 < < < 11 119 1650 2400 32,5 15,0 12,5 23,8 16,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 60 5,7 16,5 < < < 0 2 14 31 65,0 20,0 13,3 1,7
B Enskild brunn berg 16 359 93,5 372,7 < < < < 7 127 440 59,3 17,4 9,4 9,3 4,6
J 3 588 369,2 1075,5 < < < 17 250 1518 2400 29,1 16,1 14,5 22,0 18,4
B 16 419 93,2 372,1 < < < < 7 125 440 59,4 17,4 9,4 9,3 4,6
S Östersjön J Större vattentäkt jord 375 4,6 44,4 < < < < 0 3 9 83,7 11,7 2,9 1,3 0,3
J Enskild brunn jord 5 693 455,9 763,8 < < 4 62 441 2400 2400 16,4 13,9 17,0 29,1 23,6
J Källa 89 373,6 714,9 < < 1 30 225 1613 2400 23,6 14,6 20,2 21,3 20,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 389 15,7 96,4 < < < 0 2 9 48 69,7 20,6 5,1 3,6 1,0
B Enskild brunn berg 7 511 141,4 1051,7 < < < < 17 246 870 53,6 17,4 11,2 10,9 6,9
J 6 157 427,2 747,3 < < 2 47 400 2000 2400 20,6 13,8 16,2 27,3 22,1
B 7 901 135,4 1026,2 < < < < 15 220 810 54,4 17,5 10,9 10,6 6,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 524 9,0 170,8 < < < < 0 2 6 85,1 10,9 3,2 0,6 0,2
J Enskild brunn jord 5 437 397,8 727,6 < < 2 41 340 1733 2400 19,3 15,7 17,4 27,2 20,4
J Källa 136 213,4 518,7 < < 1 18 148 490 1460 22,8 18,4 23,5 25,7 9,6
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 194 1,3 3,8 < < < 0 1 3 6 74,2 22,2 3,6
B Enskild brunn berg 8 799 96,6 374,2 < < < < 7 141 510 59,6 17,1 9,3 8,9 5,0
J 6 097 360,2 702,0 < < 1 27 275 1414 2400 25,0 15,4 16,3 24,9 18,5
B 8 993 94,5 370,4 < < < < 6 137 490 59,9 17,2 9,2 8,7 4,9
Sverige J Större vattentäkt jord 1 649 5,3 99,7 < < < < 0 3 9 81,7 13,6 3,6 1,0 0,1
J Enskild brunn jord 17 168 391,9 813,0 < < 1 34 326 1700 2400 21,6 15,9 16,6 25,8 20,0
J Källa 633 249,5 1558,0 < < < 8 73 440 1600 30,8 20,5 20,9 19,0 8,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 998 7,1 60,8 < < < 0 1 4 14 76,6 17,2 4,2 1,6 0,4
B Enskild brunn berg 37 181 100,3 574,8 < < < < 8 140 490 59,5 16,9 9,5 9,2 5,0
J 19 450 354,5 821,6 < < 0 21 260 1400 2400 27,0 15,8 15,7 23,5 18,0
B 38 180 97,9 567,5 < < < < 7 130 477 59,9 17,0 9,3 9,0 4,8
ALLA J+B 61 792 193,1 1185,9 < < < 1 40 460 1413 48,5 16,5 11,5 14,0 9,5

 

Mikroorganismer (antal/ml)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 184 71,7 435,9 < 0 1 6 31 101 249 22,3 34,2 33,2 9,8 0,5
J Enskild brunn jord 2 144 993,2 1386,5 < 13 92 360 1500 3000 3200 5,6 2,2 17,7 42,9 31,6
J Källa 31 821,0 1392,8 2 10 30 90 1500 2800 5000 3,2 6,5 41,9 19,4 29,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 173 96,2 203,2 < < 3 20 93 270 445 19,7 18,5 38,2 22,0 1,7
B Enskild brunn berg 2 317 601,4 1280,5 < < 11 87 480 2100 3200 10,9 11,7 29,3 32,2 16,0
J 2 359 919,1 1359,3 < 4 59 300 1300 3000 3000 6,9 4,7 19,2 40,0 29,1
B 2 491 566,2 1242,8 < < 10 79 430 1800 3000 11,5 12,1 29,9 31,5 15,0
Region B J Större vattentäkt jord 456 36,8 161,6 < 0 1 5 21 78 138 21,5 37,9 31,8 8,6 0,2
J Enskild brunn jord 4 965 666,6 1181,3 1 11 55 200 690 2100 3000 5,0 2,6 27,3 45,5 19,6
J Källa 70 472,3 796,5 < 4 25 162 480 1520 2000 8,6 2,9 27,1 44,3 17,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 247 44,7 139,9 < 0 3 11 33 80 145 16,2 32,0 44,5 6,9 0,4
B Enskild brunn berg 5 196 453,4 992,2 < < 4 40 300 1503 3000 19,5 10,9 30,1 26,1 13,4
J 5 491 611,9 1141,2 < 5 40 170 590 1900 3000 6,4 5,5 27,6 42,5 18,0
B 5 443 434,9 973,6 < < 4 40 280 1440 3000 19,3 11,9 30,8 25,2 12,8
Region C J Större vattentäkt jord 124 68,9 474,1 < 0 1 4 16 84 133 30,6 40,3 21,0 7,3 0,8
J Enskild brunn jord 2 366 945,8 3330,8 2 11 60 270 1100 3000 4200 4,1 4,0 22,8 42,3 26,8
J Källa 35 815,2 1465,0 < < 2 145 760 2800 5000 20,0 5,7 20,0 31,4 22,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 69 59,9 230,9 < 0 1 11 27 154 176 20,3 29,0 37,7 11,6 1,4
B Enskild brunn berg 4 514 525,8 1075,9 < < 8 65 400 1810 3000 14,4 11,8 29,6 28,8 15,5
J 2 525 900,9 3235,9 0 7 47 240 1000 3000 4133 5,7 5,8 22,7 40,4 25,5
B 4 583 518,8 1069,6 < < 8 62 380 1800 3000 14,4 12,1 29,7 28,5 15,3
Region D J Större vattentäkt jord 14 7,4 16,3 < < 0 0 3 28 57 64,3 14,3 21,4
J Enskild brunn jord 485 988,0 1281,7 < 10 80 360 1460 3000 3000 6,2 2,3 20,4 38,6 32,6
J Källa 14 52,1 77,4 < < 6 15 50 185 220 14,3 21,4 42,9 21,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 15,1 23,2 2 2 2 3 13 56 56 60,0 40,0
B Enskild brunn berg 787 425,1 877,4 < < 2 40 320 1500 3000 23,1 8,3 29,7 25,2 13,7
J 513 935,7 1265,1 < 6 60 310 1400 3000 3000 8,0 3,1 21,1 37,0 30,8
B 792 422,5 875,3 < < 2 40 317 1500 3000 23,0 8,6 29,8 25,0 13,6
Region E J Större vattentäkt jord 266 24,3 69,1 < < 1 4 20 63 105 24,4 41,7 28,2 5,6
J Enskild brunn jord 3 080 918,4 1329,9 < 4 48 280 1300 3000 3000 9,1 2,6 21,8 36,8 29,8
J Källa 118 769,5 2482,9 < < 10 70 500 3000 3000 19,5 1,7 35,6 25,4 17,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 101 53,3 128,1 < 1 3 10 45 115 280 10,9 38,6 35,6 13,9 1,0
B Enskild brunn berg 11 711 572,0 1279,0 < < 7 60 480 2200 3000 19,2 7,1 29,2 26,9 17,5
J 3 464 844,6 1355,7 < 1 30 210 1100 3000 3000 10,6 5,5 22,7 34,0 27,1
B 11 812 567,5 1274,4 < < 6 60 460 2150 3000 19,2 7,4 29,3 26,8 17,4
Region F J Större vattentäkt jord 93 72,6 115,2 2 3 6 24 100 229 287 3,2 30,1 41,9 24,7
J Enskild brunn jord 1 592 1714,5 5912,7 < 10 90 520 2123 4400 5000 6,7 2,6 16,3 35,0 39,3
J Källa 38 3801,2 16291,0 < 14 100 680 1700 3400 6000 7,9 15,8 31,6 44,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 21 149,8 247,8 0 0 5 20 120 445 630 19,0 19,0 28,6 33,3
B Enskild brunn berg 8 815 877,2 3225,5 < < 15 110 640 2650 4200 12,0 7,9 28,9 30,5 20,6
J 1 723 1671,9 6184,1 < 7 70 430 1900 3800 5000 6,6 4,1 17,7 34,4 37,3
B 8 836 875,5 3221,9 < < 14 110 630 2650 4200 12,0 8,0 28,9 30,5 20,6
Region G J Större vattentäkt jord 323 75,3 471,0 0 0 2 6 25 80 169 19,5 39,3 32,8 7,1 1,2
J Enskild brunn jord 1 291 847,8 1231,5 < 10 50 250 1100 3000 3000 6,8 2,6 24,8 38,9 27,0
J Källa 215 408,3 866,5 < < 10 60 283 1200 3000 14,4 5,1 36,3 32,1 12,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 180 26,3 50,9 < 1 2 8 26 74 112 17,2 36,7 40,6 5,6
B Enskild brunn berg 1 880 580,3 1173,1 < < 4 52 445 2400 3000 21,0 8,1 28,8 24,6 17,4
J 1 829 659,7 1135,8 < 1 15 120 670 2600 3000 10,0 9,3 27,6 32,5 20,7
B 2 060 531,9 1131,6 < < 3 40 350 2100 3000 20,7 10,6 29,9 23,0 15,9
Region H J Större vattentäkt jord 18 38,6 54,1 < < 1 21 46 174 178 16,7 22,2 50,0 11,1
J Enskild brunn jord 37 772,1 1066,3 < 6 50 200 1020 3000 3000 5,4 5,4 21,6 40,5 27,0
J Källa 2 25,0 21,2 10 10 10 25 40 40 40 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 27 85,5 151,9 < 0 3 11 140 268 521 14,8 33,3 25,9 25,9
B Enskild brunn berg 60 731,6 1309,8 < < 9 63 1020 3000 4000 20,0 5,0 31,7 18,3 25,0
J 57 514,3 925,7 < 1 18 60 500 2800 3000 8,8 10,5 33,3 29,8 17,5
B 87 531,1 1128,9 < < 4 40 268 1800 3000 18,4 13,8 29,9 20,7 17,2
Region I J Större vattentäkt jord 144 29,9 72,4 < 0 2 8 28 80 116 16,0 41,0 35,4 7,6
J Enskild brunn jord 471 737,6 1096,7 < 10 40 200 900 3000 3000 7,4 1,9 27,2 39,5 24,0
J Källa 61 352,4 862,0 < < < 20 100 577 3000 29,5 3,3 41,0 16,4 9,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 143 50,7 150,0 < 0 3 7 26 103 251 16,1 37,1 36,4 9,8 0,7
B Enskild brunn berg 518 500,3 1022,8 < < 3 50 300 2100 3000 22,6 6,4 30,5 24,5 16,0
J 676 552,1 995,2 < 0 10 90 480 2300 3000 11,2 10,4 30,2 30,6 17,6
B 661 403,0 926,6 < < 3 28 190 1500 3000 21,2 13,0 31,8 21,3 12,7
Region J J Större vattentäkt jord 3 21,7 31,2 3 3 3 4 58 58 58 66,7 33,3
J Enskild brunn jord 19 529,1 941,1 < < 30 80 500 2900 3000 15,8 36,8 31,6 15,8
J Källa 1 10,0 10 10 10 10 10 10 10 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 9 111,5 175,9 1 1 2 43 138 554 554 11,1 22,2 33,3 33,3
B Enskild brunn berg 11 457,6 773,5 < < < 10 1000 1200 2400 27,3 18,2 9,1 18,2 27,3
J 23 440,3 874,0 < < 10 60 350 1700 2900 13,0 8,7 39,1 26,1 13,0
B 20 301,9 599,3 < < 2 32 205 1100 1800 20,0 20,0 20,0 25,0 15,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 145 66,7 532,3 < 0 1 5 15 39 105 22,1 42,8 29,7 4,8 0,7
J Enskild brunn jord 375 773,3 1098,6 < 5 40 220 1100 3000 3000 9,1 1,9 26,4 36,3 26,4
J Källa 44 333,3 927,0 < < < 20 130 690 3000 29,5 2,3 38,6 22,7 6,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 131 34,2 62,6 < 0 2 12 43 90 138 16,0 31,3 45,0 7,6
B Enskild brunn berg 425 622,4 1228,7 < < 2 46 520 3000 3000 23,1 6,8 28,9 21,2 20,0
J 564 557,3 1018,2 < < 8 74 540 2300 3000 14,0 12,4 28,2 27,1 18,3
B 556 483,8 1103,1 < < 2 27 210 1900 3000 21,4 12,6 32,7 18,0 15,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 341 57,2 305,1 < 1 2 7 30 90 169 16,7 38,7 35,8 7,9 0,9
J Enskild brunn jord 1 341 843,8 1244,3 < 10 46 240 1100 3000 3000 6,6 3,0 25,0 38,9 26,6
J Källa 225 400,9 835,0 < < 10 60 283 1300 2400 15,6 5,3 36,9 29,3 12,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 215 48,1 136,8 < 1 2 8 26 139 216 16,3 38,6 34,0 10,7 0,5
B Enskild brunn berg 1 866 568,5 1152,7 < < 4 55 420 2300 3000 20,2 8,5 29,7 24,7 17,0
J 1 907 650,9 1133,0 < 1 15 120 660 2600 3000 9,4 9,6 28,3 32,2 20,4
B 2 081 514,7 1103,8 < < 3 40 340 2000 3000 19,8 11,6 30,1 23,2 15,3
N Östersjön J Större vattentäkt jord 245 47,6 101,0 < 1 2 9 45 143 230 13,5 37,6 35,1 13,9
J Enskild brunn jord 3 258 1326,9 4259,0 < 7 65 400 1700 3000 5000 8,3 2,5 18,4 35,4 35,4
J Källa 80 2415,8 11577,6 < < 30 265 1185 3000 5000 15,0 26,3 28,8 30,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 57 77,0 168,6 0 1 3 11 45 318 445 12,3 36,8 31,6 19,3
B Enskild brunn berg 16 356 753,8 2510,8 < < 10 90 600 2575 3000 14,7 7,1 29,0 29,4 19,8
J 3 583 1263,7 4425,5 < 2 40 320 1550 3000 5000 8,8 4,9 19,7 33,8 32,9
B 16 413 751,5 2506,7 < < 10 90 600 2560 3000 14,7 7,2 29,0 29,4 19,7
S Östersjön J Större vattentäkt jord 375 60,2 346,6 < 0 1 6 26 102 170 21,9 35,5 31,7 10,4 0,5
J Enskild brunn jord 5 700 870,2 2381,8 1 18 74 280 1000 3000 3000 4,8 2,0 22,5 44,6 26,0
J Källa 89 628,6 1233,5 < < 20 150 440 1800 5000 11,2 1,1 33,7 36,0 18,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 390 79,0 200,4 < 0 3 16 63 186 362 17,4 22,8 42,1 16,4 1,3
B Enskild brunn berg 7 527 523,5 1087,6 < < 7 64 410 1800 3000 16,1 10,4 29,2 29,0 15,4
J 6 164 817,4 2304,9 < 10 55 240 950 3000 3000 6,0 4,0 23,2 42,4 24,4
B 7 918 501,5 1065,6 < < 7 60 380 1700 3000 16,1 11,0 29,8 28,4 14,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 525 35,6 238,5 < 0 1 4 17 64 125 26,5 38,3 28,2 6,9 0,2
J Enskild brunn jord 5 438 767,4 1196,4 < 10 50 220 880 3000 3000 5,7 3,6 25,3 42,0 23,4
J Källa 135 524,5 943,2 < < 10 90 500 1800 3000 11,9 7,4 34,1 28,1 18,5
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 194 36,0 101,2 < 0 2 7 26 77 168 17,0 40,2 35,6 6,7 0,5
B Enskild brunn berg 8 799 469,6 1015,4 < < 4 44 310 1600 3000 19,1 11,1 30,0 25,8 14,0
J 6 098 699,0 1159,1 < 3 30 175 750 2600 3000 7,6 6,7 25,8 38,7 21,3
B 8 993 460,3 1006,4 < < 4 40 300 1575 3000 19,0 11,7 30,1 25,4 13,7
Sverige J Större vattentäkt jord 1 647 51,0 302,3 < 0 1 6 26 94 164 21,0 37,8 31,8 8,9 0,4
J Enskild brunn jord 17 169 937,0 2686,0 < 10 60 270 1100 3000 3400 6,2 2,7 22,8 41,2 27,1
J Källa 632 715,4 4245,4 < < 10 70 445 1800 3000 16,8 3,8 34,0 29,0 16,5
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 995 57,4 155,7 < 0 2 11 45 135 296 16,8 31,5 38,9 12,2 0,7
B Enskild brunn berg 37 195 621,6 1891,1 < < 9 70 460 2150 3000 16,6 8,8 29,3 28,1 17,2
J 19 448 854,7 2650,1 < 3 36 210 960 3000 3100 7,8 5,7 24,0 38,0 24,5
B 38 191 606,9 1868,6 < < 8 64 440 2080 3000 16,6 9,4 29,6 27,7 16,8
ALLA J+B 61 805 692,6 2221,2 < < 10 100 580 2500 3000 13,2 8,6 27,8 31,3 19,1

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut