Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Antimon – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Antimon
Sb (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 114 0,02 0,06 < < < < 0,02 0,05 0,11 93,9 6,1
J Enskild brunn jord 1 046 0,16 0,29 < < < 0,10 0,21 0,39 0,52 48,4 45,9 5,7
J Källa 27 0,05 0,08 < < < 0,02 0,05 0,15 0,17 81,5 18,5
J Rör 3 0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,14 0,18 0,18 0,18 33,3 66,7
B Större vattentäkt berg 81 0,05 0,09 < < < < 0,05 0,15 0,23 80,2 19,8
B Enskild brunn berg 745 0,16 1,21 < < < < 0,14 0,30 0,52 70,1 24,2 5,5 0,1 0,1
J 1 196 0,14 0,28 < < < 0,07 0,19 0,35 0,51 53,3 41,6 5,1
B 826 0,15 1,15 < < < < 0,13 0,30 0,50 71,1 23,7 5,0 0,1 0,1
Region B J Större vattentäkt jord 190 0,02 0,06 < < < < 0,01 0,04 0,10 93,7 5,8 0,5
J Enskild brunn jord 2 619 0,07 0,18 < < < < 0,10 0,19 0,28 75,2 22,9 1,9 0,0
J Källa 128 0,02 0,06 < < < 0,01 0,02 0,06 0,08 96,9 2,3 0,8
J Rör 14 0,24 0,60 < 0,02 0,03 0,06 0,16 0,22 2,29 64,3 28,6 7,1
B Större vattentäkt berg 129 0,01 0,04 < < < < 0,00 0,02 0,04 98,4 1,6
B Enskild brunn berg 2 960 0,06 0,41 < < < < 0,03 0,12 0,22 87,2 11,1 1,5 0,1 0,0
J 2 961 0,06 0,17 < < < < 0,08 0,18 0,26 77,3 20,8 1,8 0,0
B 3 089 0,06 0,40 < < < < 0,02 0,12 0,21 87,7 10,7 1,4 0,1 0,0
Region C J Större vattentäkt jord 87 0,01 0,02 < < < < 0,00 0,01 0,03 98,9 1,1
J Enskild brunn jord 937 0,09 0,24 < < < < 0,10 0,24 0,42 72,8 23,5 3,7
J Källa 52 0,02 0,03 < < < 0,01 0,04 0,07 0,08 96,2 3,8
J Rör 3 2,62 4,34 0,04 0,04 0,04 0,19 7,64 7,64 7,64 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 30 0,02 0,05 < < < < 0,01 0,06 0,19 90,0 10,0
B Enskild brunn berg 2 320 0,08 0,31 < < < < 0,04 0,19 0,31 81,0 16,2 2,7 0,1
J 1 090 0,09 0,32 < < < < 0,09 0,21 0,33 75,8 20,9 3,2 0,1
B 2 350 0,08 0,31 < < < < 0,04 0,19 0,31 81,1 16,1 2,7 0,1
Region D J Större vattentäkt jord 5 0,07 0,15 < < < 0,01 0,01 0,34 0,34 80,0 20,0
J Enskild brunn jord 331 0,11 0,18 < < < 0,06 0,16 0,26 0,39 55,0 42,3 2,7
J Källa 46 0,06 0,07 < < < 0,04 0,08 0,18 0,20 80,4 19,6
J Rör 2 0,39 0,30 0,18 0,18 0,18 0,39 0,60 0,60 0,60 50,0 50,0
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 602 0,06 0,30 < < < < 0,03 0,16 0,23 83,1 15,4 1,3 0,2
J 384 0,11 0,18 < < < 0,05 0,16 0,26 0,35 58,1 39,3 2,6
B 604 0,06 0,30 < < < < 0,03 0,16 0,23 83,1 15,4 1,3 0,2
Region E J Större vattentäkt jord 132 0,01 0,03 < < < < 0,02 0,04 0,06 98,5 1,5
J Enskild brunn jord 1 808 0,11 1,10 < < < < 0,10 0,20 0,30 74,4 23,5 1,8 0,2 0,1
J Källa 164 0,04 0,09 < < < 0,01 0,04 0,11 0,18 88,4 11,0 0,6
J Rör 21 0,05 0,08 < < 0,01 0,02 0,06 0,11 0,17 81,0 19,0
B Större vattentäkt berg 45 0,02 0,06 < < < < 0,01 0,10 0,11 88,9 11,1
B Enskild brunn berg 7 838 0,10 1,21 < < < < 0,05 0,19 0,36 78,9 17,8 3,0 0,2 0,0
J 2 132 0,10 1,01 < < < < 0,07 0,18 0,29 77,1 21,1 1,6 0,1 0,0
B 7 883 0,10 1,20 < < < < 0,05 0,19 0,36 79,0 17,8 3,0 0,2 0,0
Region F J Större vattentäkt jord 55 0,05 0,04 < < < 0,04 0,08 0,11 0,13 87,3 12,7
J Enskild brunn jord 641 0,11 0,25 < < < < 0,15 0,27 0,42 63,2 32,9 3,9
J Källa 30 0,08 0,07 < < < 0,07 0,12 0,18 0,20 60,0 40,0
J Rör 3 0,09 0,07 0,03 0,03 0,03 0,06 0,17 0,17 0,17 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 100,0
B Enskild brunn berg 4 051 0,09 0,53 < < < < 0,08 0,20 0,33 76,7 20,4 2,7 0,0 0,1
J 733 0,10 0,23 < < < 0,03 0,14 0,25 0,41 64,9 31,7 3,4
B 4 053 0,09 0,53 < < < < 0,08 0,20 0,33 76,7 20,4 2,7 0,0 0,1
Region G J Större vattentäkt jord 120 0,02 0,10 < < < < 0,01 0,05 0,08 95,8 2,5 1,7
J Enskild brunn jord 835 0,06 0,15 < < < < 0,10 0,19 0,27 75,2 22,5 2,3
J Källa 208 0,01 0,03 < < < < 0,00 0,03 0,06 97,1 2,9
J Rör 28 0,08 0,22 < < < 0,01 0,04 0,18 0,54 89,3 3,6 7,1
B Större vattentäkt berg 58 0,02 0,09 < < < < 0,01 0,03 0,06 96,6 1,7 1,7
B Enskild brunn berg 1 413 0,05 0,27 < < < < < 0,10 0,21 89,3 8,6 2,0 0,1
J 1 194 0,05 0,14 < < < < 0,04 0,16 0,24 81,4 16,7 1,9
B 1 471 0,04 0,27 < < < < < 0,10 0,21 89,6 8,4 2,0 0,1
Region H J Större vattentäkt jord 13 0,02 0,02 < < < 0,02 0,03 0,04 0,06 100,0
J Enskild brunn jord 31 0,03 0,06 < < < < 0,04 0,12 0,13 83,9 16,1
J Källa 24 0,03 0,03 < < 0,00 0,02 0,04 0,06 0,06 95,8 4,2
J Rör 6 0,02 0,04 < < 0,00 0,01 0,03 0,10 0,10 100,0
B Större vattentäkt berg 9 0,33 0,90 < < < < 0,07 2,72 2,72 77,8 11,1 11,1
B Enskild brunn berg 54 0,16 0,61 < < < < 0,11 0,21 0,62 74,1 18,5 7,4
J 74 0,03 0,04 < < < 0,01 0,04 0,07 0,12 91,9 8,1
B 63 0,18 0,65 < < < < 0,11 0,21 0,62 74,6 17,5 7,9
Region I J Större vattentäkt jord 49 0,01 0,03 < < < < 0,01 0,04 0,07 98,0 2,0
J Enskild brunn jord 347 0,05 0,15 < < < < 0,03 0,15 0,21 82,1 17,0 0,9
J Källa 116 0,01 0,03 < < < 0,00 0,02 0,02 0,05 96,6 3,4
J Rör 17 0,03 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 100,0
B Större vattentäkt berg 32 0,08 0,35 < < < 0,00 0,04 0,08 0,14 90,6 6,3 3,1
B Enskild brunn berg 420 0,10 0,93 < < < < < 0,14 0,29 86,4 11,0 2,4 0,2
J 529 0,04 0,13 < < < < 0,02 0,12 0,18 87,3 12,1 0,6
B 452 0,10 0,90 < < < < < 0,13 0,27 86,7 10,6 2,4 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 0
J Enskild brunn jord 15 0,00 0,00 < < < < < 0,00 0,01 100,0
J Källa 9 0,01 0,01 < < 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 16 0,01 0,01 < < < 0,00 0,01 0,02 0,03 100,0
J 24 0,00 0,01 < < < < 0,00 0,02 0,02 100,0
B 18 0,01 0,01 < < < < 0,01 0,02 0,03 100,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 39 0,05 0,16 < < < < 0,04 0,10 0,20 89,7 7,7 2,6
J Enskild brunn jord 272 0,06 0,17 < < < < 0,10 0,19 0,27 74,6 23,9 1,5
J Källa 76 0,02 0,04 < < < 0,01 0,02 0,06 0,13 92,1 7,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 35 0,03 0,11 < < < < 0,01 0,06 0,17 91,4 5,7 2,9
B Enskild brunn berg 345 0,05 0,18 < < < < < 0,17 0,33 86,7 9,3 4,1
J 387 0,05 0,16 < < < < 0,06 0,17 0,24 79,6 19,1 1,3
B 380 0,05 0,17 < < < < 0,00 0,14 0,33 87,1 8,9 3,9
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 132 0,01 0,05 < < < < 0,01 0,03 0,05 98,5 0,8 0,8
J Enskild brunn jord 861 0,06 0,14 < < < < 0,06 0,17 0,24 77,8 20,2 2,0
J Källa 262 0,01 0,02 < < < < 0,01 0,03 0,05 98,5 1,5
J Rör 42 0,06 0,18 < < 0,00 0,01 0,03 0,08 0,18 92,9 2,4 4,8
B Större vattentäkt berg 65 0,09 0,41 < < < < 0,02 0,07 0,13 93,8 3,1 3,1
B Enskild brunn berg 1 404 0,05 0,30 < < < < < 0,11 0,19 89,1 8,9 1,9 0,1
J 1 300 0,04 0,12 < < < < 0,03 0,13 0,20 84,5 13,9 1,5
B 1 469 0,05 0,30 < < < < < 0,11 0,19 89,3 8,6 2,0 0,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 110 0,03 0,04 < < < 0,01 0,05 0,08 0,11 93,6 6,4
J Enskild brunn jord 1 698 0,10 0,36 < < < < 0,12 0,24 0,38 69,1 27,9 2,9 0,1
J Källa 119 0,05 0,08 < < < 0,02 0,08 0,15 0,22 79,0 21,0
J Rör 33 0,07 0,12 < 0,01 0,02 0,04 0,06 0,17 0,33 81,8 15,2 3,0
B Större vattentäkt berg 11 0,04 0,10 < < < 0,01 0,02 0,03 0,34 90,9 9,1
B Enskild brunn berg 9 129 0,11 1,15 < < < < 0,08 0,21 0,37 76,4 20,1 3,3 0,2 0,0
J 1 970 0,09 0,34 < < < < 0,12 0,22 0,35 71,3 26,0 2,6 0,1
B 9 140 0,11 1,15 < < < < 0,08 0,21 0,37 76,4 20,1 3,3 0,2 0,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 236 0,02 0,05 < < < < 0,02 0,05 0,11 94,1 5,9
J Enskild brunn jord 2 953 0,11 0,25 < < < 0,03 0,15 0,28 0,43 61,1 34,9 3,9 0,0
J Källa 143 0,03 0,04 < < < 0,01 0,04 0,08 0,12 92,3 7,7
J Rör 18 0,51 1,78 < 0,02 0,04 0,07 0,16 0,22 7,64 55,6 38,9 5,6
B Större vattentäkt berg 183 0,03 0,08 < < < < 0,01 0,10 0,19 89,1 10,4 0,5
B Enskild brunn berg 3 998 0,09 0,63 < < < < 0,05 0,20 0,32 80,0 17,1 2,7 0,2 0,1
J 3 377 0,10 0,27 < < < 0,02 0,14 0,27 0,40 64,8 31,7 3,5 0,1
B 4 181 0,09 0,62 < < < < 0,05 0,19 0,32 80,4 16,8 2,6 0,1 0,0
Västerhavet J Större vattentäkt jord 226 0,01 0,05 < < < < 0,00 0,03 0,05 96,5 3,1 0,4
J Enskild brunn jord 2 684 0,08 0,88 < < < < 0,07 0,18 0,27 78,2 20,1 1,6 0,0 0,0
J Källa 197 0,03 0,08 < < < 0,01 0,02 0,07 0,15 92,9 6,1 1,0
J Rör 4 0,62 1,12 0,00 0,00 0,01 0,09 1,23 2,29 2,29 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 96 0,02 0,06 < < < < 0,01 0,05 0,11 92,7 7,3
B Enskild brunn berg 5 155 0,06 0,45 < < < < 0,02 0,13 0,23 86,0 12,1 1,8 0,1 0,1
J 3 112 0,07 0,82 < < < < 0,05 0,17 0,26 80,4 18,0 1,5 0,0 0,0
B 5 251 0,06 0,44 < < < < 0,02 0,13 0,23 86,1 12,0 1,8 0,1 0,1
Sverige J Större vattentäkt jord 905 0,02 0,07 < < < < 0,02 0,05 0,09 95,6 4,0 0,4
J Enskild brunn jord 8 878 0,09 0,53 < < < < 0,12 0,23 0,35 70,2 27,0 2,7 0,0 0,0
J Källa 832 0,03 0,06 < < < 0,00 0,02 0,07 0,12 92,3 7,5 0,2
J Rör 105 0,34 1,35 < < 0,01 0,03 0,08 0,33 1,08 77,1 13,3 6,7 2,9
B Större vattentäkt berg 423 0,04 0,18 < < < < 0,02 0,07 0,15 91,3 7,8 0,9
B Enskild brunn berg 21 016 0,09 0,84 < < < < 0,04 0,18 0,32 80,5 16,6 2,7 0,1 0,0
J 10 763 0,08 0,50 < < < < 0,10 0,21 0,32 74,1 23,4 2,4 0,1 0,0
B 21 441 0,09 0,84 < < < < 0,04 0,18 0,32 80,8 16,4 2,7 0,1 0,0
ALLA J+B 32 955 0,09 0,82 < < < < 0,06 0,19 0,32 78,6 18,7 2,6 0,1 0,0

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut