Handledning Geologi i översikts­planering

Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen Geologi i översiktsplanering ändras.

10 november 2022

Texten på sidan "Materialförsörjning" har uppdaterats. Den gamla sidan och dess undersidor lyfts ur handledningen Geologi i översiktsplanering (under Mellankommunala intressen) till en egen handledning.

8 december 2021

Avpublicering av sidan Ballastförsörjning (under Mellankommunala intressen) som ersätts av sidan Materialförsörjning.

Publicering av sidan Materialförsörjning med undersidor.

28 september 2021

Uppdateringar på sidan Miljö­kvalitets­normer för grundvatten.

3 november 2020

Uppdateringar på sidan Kust och hav.

7 september 2020

Uppdateringar på sidorna Ekosystemtjänster och Miljöproblematik.

24 juni 2020

Uppdateringar på sidan Riksintressen.

19 juni 2020

Handledningen publicerades på SGU:s webbplats för handledningar.

 

Senast ändrad 2021-01-28

Skriv ut