Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Koppar – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Koppar
Cu (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5a 5b
Region A J Större vattentäkt jord 164 2 12 < < < 0,2 1 4 5 94,5 2,4 2,4 0,6
J Enskild brunn jord 1 980 53 132 < < < 20 60 130 200 36,6 3,5 45,3 13,7 0,7 0,1
J Källa 61 24 53 < < 0,1 1 23 70 160 72,1 19,7 8,2
J Rör 9 3 6 0,0 0,0 0,1 0,2 2 20 20 88,9 11,1
B Större vattentäkt berg 155 4 13 < < < 0,2 2 10 20 82,6 7,1 9,7 0,6
B Enskild brunn berg 2 138 37 208 < < < 3 30 80 150 53,3 8,0 30,7 7,2 0,7 0,0
J 2 227 48 125 < < < 17 50 120 190 42,3 3,4 41,1 12,5 0,6 0,1
B 2 294 34 201 < < < 2 27 77 148 55,2 7,9 29,3 6,8 0,7 0,0
Region B J Större vattentäkt jord 469 7 24 < < < 1 4 15 31 78,5 9,0 11,7 0,9
J Enskild brunn jord 5 887 304 1014 < < 10 50 140 447 1500 21,8 2,4 42,5 23,9 5,3 4,1
J Källa 350 174 848 < < 0,2 1 10 155 590 72,0 2,9 13,7 6,3 1,7 3,4
J Rör 49 13 57 0,0 0,1 1 2 4 9 13 81,6 10,2 4,1 4,1
B Större vattentäkt berg 253 3 9 < < < 0 2 7 11 86,6 6,3 7,1
B Enskild brunn berg 5 773 87 469 < < < 10 52 150 300 46,1 4,3 34,3 12,7 2,0 0,6
J 6 773 274 969 < < 1 40 120 380 1300 28,9 3,0 38,6 21,2 4,7 3,7
B 6 026 83 459 < < < 7 50 150 280 47,8 4,3 33,2 12,2 1,9 0,6
Region C J Större vattentäkt jord 142 3 6 < < 0,2 1 3 8 14 82,4 7,7 9,9
J Enskild brunn jord 2 410 143 487 < < 0,1 31 99 250 520 28,8 3,1 43,2 19,6 4,1 1,2
J Källa 173 93 694 < < 0,2 1 5 50 100 72,8 9,2 12,7 2,9 1,2 1,2
J Rör 15 2 2 0,2 0,4 1 1 2 5 9 93,3 6,7
B Större vattentäkt berg 41 2 4 < < < 0 1 8 10 87,8 4,9 7,3
B Enskild brunn berg 4 688 45 189 < < < 2 36 97 170 54,0 4,2 31,9 8,7 0,8 0,3
J 2 753 131 489 < < 0,2 25 80 220 470 34,8 3,9 39,2 17,3 3,7 1,1
B 4 729 45 188 < < < 2 35 97 160 54,3 4,2 31,7 8,7 0,8 0,3
Region D J Större vattentäkt jord 16 2 5 < < < 0 1 1 19 93,8 6,3
J Enskild brunn jord 536 183 679 < < < 23 80 210 600 35,1 2,2 42,4 14,9 2,1 3,4
J Källa 81 9 27 < < 0,1 0 1 15 50 82,7 2,5 11,1 3,7
J Rör 6 6 6 0,3 0,3 2 4 7 17 17 66,7 16,7 16,7
B Större vattentäkt berg 5 0 1 < < < < < 2 2 100,0
B Enskild brunn berg 870 47 274 < < < < 24 86 180 63,7 3,0 24,5 7,2 1,4 0,2
J 639 155 625 < < < 16 63 180 360 42,9 2,3 37,2 13,0 1,7 2,8
B 875 47 273 < < < < 24 81 180 63,9 3,0 24,3 7,2 1,4 0,2
Region E J Större vattentäkt jord 305 4 17 < < < 0,4 2 8 16 84,6 6,6 8,2 0,7
J Enskild brunn jord 3 622 204 1794 < < < 30 90 270 540 32,9 3,8 39,5 18,3 3,3 2,2
J Källa 383 112 661 < < 0,1 1 19 120 330 67,1 4,2 18,5 6,8 1,8 1,6
J Rör 58 11 35 0,0 0,1 0,1 1 4 34 78 77,6 5,2 13,8 3,4
B Större vattentäkt berg 91 5 12 < < < 0,5 3 17 30 82,4 6,6 11,0
B Enskild brunn berg 12 328 47 282 < < < 1 40 110 180 53,1 2,4 33,4 9,9 1,0 0,2
J 4 386 179 1643 < < < 20 75 230 479 40,2 4,1 35,0 15,8 2,9 1,9
B 12 419 47 281 < < < 1 40 107 180 53,3 2,4 33,3 9,8 1,0 0,2
Region F J Större vattentäkt jord 105 3 8 < < < 1 3 8 13 82,9 9,5 7,6
J Enskild brunn jord 1 485 56 130 < < < 23 59 120 220 35,4 4,1 47,6 11,2 1,7
J Källa 92 24 76 < 0,2 1 2 8 45 110 66,3 9,8 17,4 5,4 1,1
J Rör 6 2 1 0,1 0,1 1 1 3 4 4 100,0
B Större vattentäkt berg 18 4 7 < < < 0 5 10 28 66,7 22,2 11,1
B Enskild brunn berg 9 108 41 130 < < < 3 40 99 170 51,4 3,4 35,3 8,9 1,0 0,1
J 1 692 51 124 < < < 20 50 120 200 40,4 4,7 43,3 10,1 1,5
B 9 126 41 130 < < < 3 40 98 170 51,4 3,4 35,2 8,9 1,0 0,1
Region G J Större vattentäkt jord 351 5 13 < < < 1 4 12 21 78,1 8,3 13,4 0,3
J Enskild brunn jord 1 888 424 1582 < < 0,0 36 150 900 2500 32,0 1,9 34,3 18,8 6,8 6,1
J Källa 505 379 1079 < < 0,0 15 120 1102 2900 46,7 2,4 24,4 13,1 6,5 6,9
J Rör 57 3 6 0,0 0,0 0,1 1 2 7 19 87,7 5,3 7,0
B Större vattentäkt berg 167 15 123 < < < 0,2 3 11 22 82,0 7,8 9,0 1,2
B Enskild brunn berg 2 309 107 1140 < < < 0,0 24 100 220 64,6 2,8 22,3 7,8 1,6 1,0
J 2 807 354 1384 < < 0,0 20 110 700 2170 41,7 2,9 29,3 15,0 5,8 5,4
B 2 476 101 1102 < < < 0,0 20 93 210 65,8 3,1 21,4 7,2 1,5 0,9
Region H J Större vattentäkt jord 27 2 4 < < < 0,3 1 3 9 92,6 3,7 3,7
J Enskild brunn jord 59 133 502 < < < 2 88 150 435 54,2 1,7 23,7 16,9 3,4
J Källa 47 4 17 < < 0,1 0,3 1 3 8 91,5 4,3 4,3
J Rör 13 2 5 0,1 0,1 0,2 0,5 1 6 17 84,6 7,7 7,7
B Större vattentäkt berg 20 4 8 < < < 1 5 7 23 75,0 20,0 5,0
B Enskild brunn berg 184 31 79 < < 0,1 6 26 67 130 46,7 9,2 38,0 4,9 1,1
J 147 55 323 < < < 0,3 4 92 130 76,2 3,4 12,2 6,8 1,4
B 204 29 75 < < 0,0 6 23 60 120 49,5 10,3 34,8 4,4 1,0
Region I J Större vattentäkt jord 174 5 17 < < < 0,5 3 11 18 82,8 4,6 12,1 0,6
J Enskild brunn jord 840 440 1508 < < 0,0 30 135 915 2925 35,8 5,2 28,8 16,9 5,6 7,6
J Källa 301 131 629 < < < 0,2 3 120 430 75,7 1,3 11,0 7,6 1,7 2,7
J Rör 38 5 10 < 0,1 0,3 1 5 13 28 76,3 10,5 13,2
B Större vattentäkt berg 155 6 20 < < < 0,0 4 16 29 76,8 11,0 11,6 0,6
B Enskild brunn berg 875 164 833 < < < 2 40 150 470 53,1 5,0 28,6 8,5 2,6 2,2
J 1 354 303 1237 < < < 4 70 420 2100 51,8 4,4 22,3 12,3 3,8 5,3
B 1 030 140 769 < < < 1 30 120 350 56,7 5,9 26,0 7,3 2,2 1,8
Region J J Större vattentäkt jord 5 13 28 < < < 1 1 63 63 80,0 20,0
J Enskild brunn jord 23 39 65 < < < 1 84 160 180 60,9 21,7 17,4
J Källa 24 5 13 0,0 0,1 0,2 1 2 4 40 91,7 8,3
J Rör 3 13 4 8 8 8 14 15 15 15 33,3 66,7
B Större vattentäkt berg 10 2 3 < < < < 1 7 9 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 31 6 12 < < < 2 8 11 28 67,7 19,4 12,9
J 55 20 46 < < 0,1 1 14 84 160 72,7 1,8 18,2 7,3
B 41 5 11 < < < 1 6 10 13 70,7 19,5 9,8
Bottenviken J Större vattentäkt jord 148 6 23 < < < < 4 15 25 80,4 5,4 12,8 1,4
J Enskild brunn jord 681 406 1623 < < 0,0 30 100 380 2600 35,4 2,5 36,0 17,2 2,8 6,2
J Källa 168 150 665 < < 0,1 0,4 37 180 600 68,5 0,6 16,1 9,5 3,6 1,8
J Rör 13 10 14 0,4 0,5 2 6 11 26 51 46,2 23,1 30,8
B Större vattentäkt berg 122 22 143 < < < 0,2 4 22 40 76,2 9,0 13,1 1,6
B Enskild brunn berg 681 163 984 < < < 0,0 18 90 260 65,1 4,6 21,3 5,4 1,5 2,2
J 1 010 300 1369 < < 0,0 9 70 245 1500 47,6 2,9 29,2 13,4 2,5 4,5
B 803 141 909 < < < 0,0 13 70 200 66,7 5,2 20,0 4,6 1,5 1,9
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 372 4 10 < < < 1 3 12 18 79,8 8,1 12,1
J Enskild brunn jord 1 859 441 1583 < < 0,0 40 170 1000 2600 32,7 1,7 31,7 19,5 7,7 6,7
J Källa 662 311 992 < < 0,0 1 70 730 2320 56,8 2,4 19,6 10,4 4,7 6,0
J Rör 84 3 5 0,0 0,1 0,1 0,5 2 8 15 85,7 4,8 9,5
B Större vattentäkt berg 217 4 16 < < < 0,1 3 8 18 81,1 10,6 7,8 0,5
B Enskild brunn berg 2 457 102 1082 < < < 1 30 105 240 59,2 3,9 26,0 8,1 1,8 0,9
J 2 981 345 1343 < < 0,0 13 100 710 2200 45,5 2,8 25,9 14,5 5,8 5,5
B 2 674 94 1038 < < < 0,4 25 100 210 61,0 4,4 24,6 7,5 1,7 0,8
N Östersjön J Större vattentäkt jord 253 3 14 < < < 0,3 2 8 15 83,0 9,1 7,5 0,4
J Enskild brunn jord 3 322 80 322 < < < 23 63 145 260 34,8 4,6 44,6 13,8 1,7 0,5
J Källa 281 17 60 < < 0,2 1 5 44 80 74,0 5,7 16,0 3,6 0,7
J Rör 61 4 15 0,0 0,1 0,2 1 2 6 17 86,9 6,6 4,9 1,6
B Större vattentäkt berg 50 6 13 < < < 1 5 24 30 72,0 12,0 16,0
B Enskild brunn berg 17 000 44 237 < < < 4 40 100 170 50,8 3,2 35,5 9,5 0,9 0,1
J 3 927 69 298 < < < 15 55 130 230 41,6 5,0 39,5 12,0 1,5 0,4
B 17 050 44 236 < < < 4 40 100 170 50,9 3,2 35,4 9,5 0,9 0,1
S Östersjön J Större vattentäkt jord 362 5 14 < < < 1 3 10 20 83,4 6,6 9,4 0,6
J Enskild brunn jord 6 116 193 729 < < 2 40 100 270 680 26,9 2,6 44,2 20,3 3,7 2,3
J Källa 355 126 679 < < 0,2 1 10 80 290 70,1 2,8 17,7 5,6 1,4 2,3
J Rör 48 2 4 0,1 0,2 1 1 2 6 9 87,5 8,3 4,2
B Större vattentäkt berg 318 3 8 < < < 0 1 7 12 85,5 6,6 7,9
B Enskild brunn berg 7 749 60 288 < < < 5 40 120 210 49,5 4,9 33,1 10,8 1,4 0,3
J 6 919 177 704 < < 0,3 30 90 250 570 32,7 3,0 40,6 18,3 3,4 2,1
B 8 068 57 282 < < < 4 40 120 210 50,9 4,9 32,1 10,4 1,4 0,3
Västerhavet J Större vattentäkt jord 505 5 24 < < < 1 2 10 20 83,2 6,1 9,9 0,8
J Enskild brunn jord 6 437 276 1539 < < 1 40 120 380 1200 28,2 3,3 39,4 20,8 4,7 3,5
J Källa 532 133 781 < < 0,1 1 5 120 350 71,1 5,3 13,0 6,8 1,9 2,1
J Rör 46 22 67 0,0 0,0 1 2 6 34 105 69,6 8,7 15,2 6,5
B Större vattentäkt berg 190 4 12 < < < 0 3 10 17 83,7 6,3 10,0
B Enskild brunn berg 9 578 58 352 < < < 1 35 100 190 55,9 3,5 30,1 8,9 1,3 0,3
J 7 540 245 1439 < < 0,1 30 100 320 957 35,3 3,7 35,4 18,3 4,2 3,1
B 9 769 57 349 < < < 1 34 100 190 56,4 3,5 29,7 8,8 1,2 0,3
Sverige J Större vattentäkt jord 1 970 5 16 < < < 1 3 10 19 82,1 7,4 10,1 0,5
J Enskild brunn jord 19 329 227 1151 < < 0,0 33 100 300 850 29,9 3,0 41,3 19,0 3,9 2,9
J Källa 2 060 176 784 < < 0,1 1 30 170 790 66,1 3,4 17,0 7,8 2,6 3,1
J Rör 263 7 30 0,0 0,1 0,2 1 3 12 20 82,1 7,2 9,1 1,5
B Större vattentäkt berg 995 6 52 < < < 0,3 3 9 20 82,2 8,4 8,9 0,2 0,2
B Enskild brunn berg 39 584 57 403 < < < 2 40 110 190 52,7 3,5 32,6 9,6 1,2 0,3
J 23 700 201 1067 < < 0,0 22 82 260 700 38,1 3,5 36,1 16,2 3,4 2,6
B 40 583 56 398 < < < 2 40 103 190 53,5 3,7 32,1 9,3 1,2 0,3
ALLA J+B 68 036 107 707 < < < 8 50 150 300 47,6 3,6 33,7 12,0 2,0 1,1

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut