Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen Bedömning för influensområde avseende grundvatten ändras.

16 december 2019

Handledningen publicerades på SGU:s webbplats för handledningar.

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut