Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Vilka har nytta av kartan?

Informationen vänder sig framför allt till:

  • Handläggare på kommuner som arbetar med översikts- och detaljplanering, bygglov och miljö- och hälsoskydd.
  • Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med planfrågor och klimatanpassning.
  • Länsstyrelsens inventerare av förorenade områden (MIFO).
  • Planerare och handläggare på olika myndigheter, till exempel Trafikverket och Skogsstyrelsen.
  • Planerare på energiföretag.
  • Konsulter inom geoteknik, planering och förorenade områden.
  • Exploatörer.
  • Verksamhetsutövare och entreprenörer.

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut