Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Temperatur – referenser

[1] Nordberg, L. & Persson, G., 1976: On the temporal and regional groundwater variations in Sweden. I Nordic hydrological conference 1976, 1–19.

[2] SGU, 2009: Utredning på uppdrag av regeringen: Sveriges grundvattentillgångar – betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt. Sveriges geologiska undersökning, 45 s. Dnr 0-1745/2008.

[3] SGU, 2022: Markens temperaturförhållanden i Sverige. PM, Sveriges geologiska undersökning, 11 s. Dnr 35-793/2022.

Senast ändrad 2024-02-29

Skriv ut