Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten ändras.

24 oktober 2023

Kompletterat med fler frågor på sidan Övervakning (inledande kartläggning).

29 maj 2023

Genomgång och uppdatering med anledning av att nya föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) från och med 1 mars 2023 ersatt de tidigare föreskrifterna om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1) samt föreskrifterna om miljökvalitetsnormer och statusklassificering (SGU-FS 2013:2). 

20 december 2022

Jag satte en något ny rubrik men ändrade inte namnet på sidan. Publicerade en uppdaterad text på sidan, och uppdaterade länkarna under den relaterade informationen till höger på sidan.

23 maj 2019

Rapporten publicerades på SGU:s webbplats för handledningar. Denna ersätter versionen från 2017. Materialet anpassades för webb och några mindre justeringar i innehållet gjordes i samband med flytten till handledningsportalen. 

29 juni 2017

SGU gav ut denna handledning under namnet Vägledning: Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten. Den publicerades som en pdf med namnet SGU-rapport 2017:09.

Senast ändrad 2023-10-24

Skriv ut