Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten ändras.

23 maj 2019

Rapporten publicerades på SGU:s webbplats för handledningar. Denna ersätter versionen från 2017. Materialet anpassades för webb och några mindre justeringar i innehållet gjordes i samband med flytten till handledningsportalen. 

29 juni 2017

SGU gav ut denna handledning under namnet Vägledning: Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten. Den publicerades som en pdf med namnet SGU-rapport 2017:09.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut