Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten ändras.

23 maj 2019

Rapporten publicerades på SGUs webbplats för handledningar. Denna ersätter versionen från 2017. Materialet anpassades för webb och några mindre justeringar i innehållet gjordes i samband med flytten till handledningsportalen. 

29 juni 2017

SGU gav ut denna handledning under namnet Vägledning: Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten. Den publicerades som en pdf med namnet SGU-rapport 2017:09.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut