Mineraljakten

Tävlingen

Sveriges berggrund är rik och unik, under våra fötter gömmer sig i princip alla ämnen i det periodiska systemet. Här finns mineral och metaller som vi behöver både för att upprätthålla och för att utveckla vårt samhälle ­– för sjukvården, försvaret, livsmedelsproduktionen och klimatomställningen. För detta behövs gruvbrytning.

Trots att kartläggningen av Sveriges geologi pågått sedan 1800-talets mitt återstår mycket att upptäcka. Det finns många okända mineral- och malmförekomster ­– och intressanta fynd kan leda till nya gruvor. När du deltar i Mineraljakten bidrar du till att bygga upp kunskapen om vår svenska berggrund och är med och tävlar om 150 000 kronor.

Till tävlingsreglerna

Om Mineraljakten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) står bakom tävlingen Mineraljakten 2.0 på uppdrag av regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

Mineraljakten 2.0 är en uppdaterad och moderniserad version av den tävling som startade redan 1967 i Norrbotten och med åren spreds söderut för att så småningom omfatta hela Sverige 2014, det sista året den pågick. Förutom att sprida geologisk kunskap har den bidragit till utpekandet av många betydelsefulla mineralfyndigheter.

Det nya tävlingskonceptet är mer digitalt och anpassat efter dagens förhållanden. I korthet går det ut på att du deltar i tävlingen genom att skicka in bildobservationer på ditt prov och platsen där du tagit det, inklusive koordinater. 

Tävlingen omfattar hela Sverige. 2024 års tävlingsperiod sträcker sig från den 27 juni till och med den 30 september. Observationer insända efter slutdatum är inte med och tävlar.

Vanliga frågor och svar

Lilla mineralskolan

Mineraljakten har startat! Men hur gör du för att hitta ett fynd? Och vad måste du tänka på när du letar? Lilla mineralskolan lär dig när du måste fråga om lov, vilken utrustning du behöver och inte minst – vad du ska leta efter.

I Lilla mineralskolan kan du också lära dig om hur du bedömer olika typer av mineral, om olika bergarter, Sveriges berggrund och om de metaller och mineral som är nödvändiga för samhällets funktionalitet och utveckling.

Till Lilla mineralskolan

>

Skicka in

Du deltar i tävlingen Mineraljakten genom att skicka in en observation via mobil- och webbtjänsten Mineraljakten. Observationen ska innehålla bilder på ett prov från block eller berg, en beskrivning av provet och koordinater till platsen där du hittat det.

Våra geologer tittar på alla observationer som kommer in. Om din observation är intressant kommer vi att be dig att skicka in ditt fysiska prov till oss för vidare granskning. Endast prover som vi har begärt att få skickade till oss kan vinna pris.

Du behöver registrera ett konto med din mejladress för att kunna använda tjänsten. Mobilappen laddar du ner här:

App Store
Google Play

SKICKA IN BIDRAG