FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om tävlingen Mineraljakten.

Mineraljakten har ett förstapris på 75 000 kronor, ett andrapris på 50 000 kronor och ett tredjepris på 25 000 kronor. I det fall inga tillräckligt intressanta tävlingsbidrag kommer in under tävlingsperioden förbehåller sig SGU rätten att inte dela ut penningpriser. 

Ditt prov får väga max ett kilo och inte vara större än en knytnäve. Du ska inte skicka in det innan du blivit kontaktad av SGU som bedömt ditt prov som tillräckligt intressant för att granska närmare. Prov som skickas in utan att SGU begärt det kommer att makuleras och räknas inte som ett tävlingsbidrag.

Efter att du blivit kontaktad av SGU, som bedömt att ditt bidrag kan vara intressant att granska närmare, ska du skicka provet till:

Mineralinformationskontoret
Skolgatan 11
939 31 Malå

Vi tar inte emot prover som skickats in utan att vi bett om det. Den typen av försändelser räknas inte som tävlingsbidrag utan kommer att makuleras.

Portokostnaden står du för själv. 

Nej, de gamla provpåsarna som använts i tidigare versioner av Mineraljakten är inte längre giltiga.

SGU tittar löpande på inkomna observationer. Men räkna inte med att du får ett besked ifall du gått vidare i tävlingen förrän efter tävlingsperiodens slut den 30 september.

Din utrustning står du själv för. I Lilla mineralskolan kan du läsa om vad som är bra att ha med sig vid mineralletning.

Du får inte tävla med prov som kommer från en plats som omfattas av undersökningstillstånd. I SGU:s kartvisare Mineralrättigheter kan du se var det finns aktuella undersökningstillstånd.