För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Tillgänglighets­redogörelse för Grundvattennivåer

Sveriges geologiska undersökning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur SGUs webbapplikation Grundvatten­nivåer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Grundvattennivåer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att använda kontaktformuläret på denna sida. Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kundservice@sgu.se
 • ring 018-17 90 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • WCAG 1.2.1 (A) – ”Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video”
  Textbaserat manus eller annan motsvarande presentation saknas för videoinspelningar.

Problem vid användning utan hörsel

 • WCAG 1.2.3 (A) – ”Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar”
  Syntolkning eller andra alternativ saknas i videoinspelningar.
 • WCAG 1.2.5 (AA) – ”Syntolka videoinspelningar”
  Syntolkning saknas i videoinspelningar.

Andra problem

 • WCAG 2.4.5 (AA) – ”Erbjud användarna flera olika sätt att navigera”
  Komplett navigation kan bara ske på ett sätt, via menyn.
 • WCAG 4.1.1 (A) – ”Se till att koden validerar”
  Ett fåtal valideringsfel finns.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Webbplatsen innehåller ett flertal kartor som inte är avsedda för navigering vilka därför undantas i lagen. SGUs ambition är att i möjligaste mån med text beskriva innehåll i kartor och på andra sätt göra kartor så tillgängliga som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senast granskad: 2020-09-23

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn