I samband med de olika projektens avslut tas inte alltid informationen om hand på ett konsekvent sätt. Därför arbetar SGU kontinuerligt med att samla in, lagra och tillhandahålla geologisk information från externa aktörer. Tillsammans med SGUs egna information utgör detta ett bra planeringsunderlag till framtida byggnationer och infrastruktursatsningar.

: Identifierade svaghetszoner/förkastningar i centrala Stockholm. Linjernas färg visar de olika zonernas konfidens. De rödfärgade zonerna är tredimensionella objekt klassade som hög konfidens och är tolkade utifrån observationer i tunnlar.

Identifierade svaghetszoner/förkastningar i centrala Stockholm. Linjernas färg visar de olika zonernas konfidens. De rödfärgade zonerna är tredimensionella objekt klassade som hög konfidens och är tolkade utifrån observationer i tunnlar.