För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljöövervakningsdata - screening av miljögifter

Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen. Data som omfattas kommer främst från miljöövervakningen men datavärdskapet ska på sikt även kunna ta emot data från samordnad recipientkontroll (SRK). Datavärdskapet övertas från IVL från och med den 1 januari 2018.

Befintliga databaser hålls tillgängliga

Befintliga databaser hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) kommer att hållas öppna januari ut. Då kommer nedladdning av data fungera precis som vanligt, via länkarna som finns kvar på IVLs webbplats.

Data som rapporterats in 2017-2019

Inmatning av miljögiftsdata som har rapporterats in av utförare till Naturvårdsverket och SGU kommer snart att matas in i den nya databasen.

Manuella förfrågningar om uttag

Önskemål om manuella sammanställningar eller andra frågor av den karaktär som kunnat ställas till experterna inom det tidigare datavärdskapet mejlas till e-postadress: datavardskap.miljogifter@sgu.se.se.

Data är fritt tillgängliga

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Undersökningar i Screeningdatabasen

Senast granskad 2021-05-11