Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges.

Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats. 

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdverket. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Läs mer om CC0-licensen (nytt fönster).

Datavärdskapet "Metaller och miljögifter i sediment" tar emot och visar data från både havs- och sjösediment.

Programområde: Kust och hav

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Karta

Information

Dataserie

Kontakt

Nationella data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 2003 Karta
Information
Data Minna Severin
Regionala data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 1970-talet Karta
Information
Data Minna Severin

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Anvisningar för leverans (under utveckling)

Inmatningsformulär
(xls, nytt fönster)

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet (nytt fönster)  

Sediment – basundersökning (nytt fönster)

Metaller i sediment (nytt fönster)

Organiska miljögifter i sediment (nytt fönster) 

Datamodell nationell marin sedimentdatabas (NMSD) (nytt fönster)

Beskrivning av datamodellens (NMSD) parametrar (xlsx, nytt fönster)

Dataproduktspecifikation (pdf)

Kontaktadress för Datavärdskap sediment:

sediment.datavardskap@sgu.se

Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning. Uppdaterad: 2016-08-16.