För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Person med varselväst och maskin sanerar marken bredvid ett hus med tegelskorsten.

Nisses före detta kemtvätt

Foto: Henning Persson, SGU.

Nisses f.d. kemtvätt

Sveriges geologiska undersökning agerar huvudman för åtgärdsförberedande utredningar vid den tidigare kemtvätten i Sibbarp. Den tidigare kemtvätten har orsakat en förorening av perkloretylen i mark och grundvatten. Utredningarna finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

Nisses före detta kemtvätt släppte under 1950- och 60-talen ut kemiska tvättvätskor tillsammans med tvättvattnet i Helgeå. Verksamheten har resulterat i en förorening med den klorerade tvättkemikalien perkloretylen i underliggande mark och grundvatten. Föroreningen har trängt ner till berget under jordlagren och riskerar att sprida sig med grundvattnet i sprickor i berggrunden. Den mesta tvättvätskan har genom åren följt med ån, men där processledningen mynnar i ån finns fortfarande höga halter kvar i bottensedimenten.

Osby kommun har tidigare ansvarat för de utredningar som projektet nu tar avstamp i. Kommunalt dricksvatten finns framdraget till fastigheterna i området kring den tidigare tvätten och den huvudsakliga exponeringen som kan utgöra en risk för människors hälsa är på så sätt undanröjd.

Under år 2018 inledde SGU utredningar för att förbereda för åtgärder i sediment, jord och berg. Utredningarna fortsätter och kommer att avslutas under år 2019. Målet med projektet är att ta fram en förordad åtgärdsmetod och en ansökan om bidragsmedel för att genomföra en åtgärd. Åtgärdsmedel söks av Naturvårdsverket.

En förorening i sprickigt berg kan spridas på längre avstånd och påverka möjligheten till dricksvattenuttag långt ifrån källområdet. Under våren 2019 kommer vatten från bergborrade brunnar i närområdet att analyseras. Därefter kommer pumptester att utföras i utvalda brunnar under hösten. På kemtvättsfastigheten kommer den konstaterade föroreningen i jord att undersökas under maj månad.

Senast granskad: 2019-04-17

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Henning Persson

    Telefon: 018-179085018-179085
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post