För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: SGU

Alsterfors glasbruk

På uppdrag av SGU påbörjades under 2018 arbeten med att ta fram en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Alsterfors. Tidigare genomförda undersökningar har visat på höga halter av framförallt arsenik och bly. Arbetet finansieras med statliga bidragsmedel av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Alsterfors f.d. glasbruk är beläget i samhället Alstermo, Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Här anlades ett mindre järnbruk under mitten av 1800-talet, som lades ner efter ca 30 år. År 1886 anlades ett glasbruk på platsen. Glasbruket var litet, hade varierad produktion och täta ägarbyten. Tillverkades färgat sodaglas, halv- och helkristallglas. Glasbruket lades ner 1980. Alsterfors är ett litet brukssamhälle, där nästan all bebyggelse har koppling till glasbruket. Förutom bruksbyggnad, sliperi och magasin, finns disponentvilla, kontorsbyggnad, arbetarbostäder och egnahem. Bruket var beläget intill Alsterån, som kunde utnyttjas för att driva en del av processmaskinerna. Hyttan är byggd i trä och är en av Kronobergs läns två bevarade trähyttor.

Det mesta av utrustningen är borttagen, men ett murat kylrör, underugnar och rökgaskanaler finns bevarade, samt rester av det järnvägsspår som användes för vedtransport till hyttan. Banvallen är delvis uppbyggd på en terrass som medför att området norr om det befintliga utfyllnadsområdet, i sin tur beläget norr om bruket, är svårtillgängligt.

De byggnader som användes vid glasbruket (glasbruksbyggnaden med mängkammare och hytta, sliperi, magasin och kraftstation) finns kvar på glasbruksområdet. Ytorna inom området är inte hårdgjorda.

Efter nedläggningen av glasbruksverksamheten fanns det misstankar om att marken i området kunde vara förorenad, särskilt på platser där glasbruksavfall hade tippats. Det är främst en större utfyllnad innehållande stora mängder glaskross finns norr om hyttan och väster om den gamla banvallen. Vid tidigare genomförda undersökningar under 2006–2007 har höga halter av framförallt arsenik, bly och kadmium men även zink och koppar uppmätts i jord och grundvatten.

Länsstyrelsen har bedömt området efter förstudie/MIFO fas 2 tillhör riskklass 1 (mycket stor risk; utifrån en samlad bedömning av vilken risk som finns för människors hälsa och miljön). För att närmare utreda föroreningsbilden och behov av eventuella efterbehandlingsåtgärder har arbetet med att genomföra en så kallad huvudstudie påbörjats under hösten 2018. Arbetet är planerat att pågå under hela 2019 och våren 2020. SGU är huvudman i projektet.

Senast granskad: 2019-03-19

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Lijana Gottby

  Telefon: 018-179016018-179016
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

 • Björn Lindbom

  Telefon: 08-5452150608-54521506
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post