För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Thomas Eliasson, SGU

Referensdatabasen GeoRegister

GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. I databasen kan du söka referenser till omkring 47 000 dokument om landets geologi.

GeoRegister innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska förhållandena i Sverige. För närvarande finns referenser till omkring 47 000 dokument.

Innehållet i databasen är användbart för exempelvis forskare, studenter, konsulter och inte minst för alla som vill veta mer om geologin i sin hembygd.

Databasen innehåller bland annat referenser till:

  • merparten av SGUs publicerade och opublicerade dokument
  • GFFs cirka 6000 uppsatser
  • merparten av alla opublicerade rapporter om prospektering efter mineralfyndigheter från de senaste fyra decennierna
  • flertalet av landets utredningar om grundvatten
  • sand-, grus- och bergkrossmaterialinventeringar
Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta SGUs kundtjänst