Webbtjänsten "Gruvkartor" är en databas med inskannade och metadatasatta kartor över gruvor i Sverige. Databasen fylls fortlöpande på med fler dokument i takt med att de digitaliseras. Gruvor och gruvfält utan kartmaterial saknar länk till kartdokument men presenteras ändå i sökresultaten. Vissa gruvor och gruvfält har tilläggsdokument. Dessa visas som extra ikoner till höger om gruvans/gruvfältets namn.

Syftet med digitaliseringen är att göra materialet tillgängligt för alla och att samtidigt bevara originalkartorna i dess nuvarande skick.