Vägledningsportalen ersätter våra tryckta vägledningar samt våra pdf:er av desamma. Men du som gillar pdf:er kan enkelt skapa en fil, antingen för att spara på din dator eller för att skriva ut materialet. Längst upp till höger (i portalen) finns en funktion för att skapa en egen pdf. Där kan du välja att göra en pdf-fil av hela vägledningen eller endast utvalda avsnitt.

För att nå vägledningsportalen klickar du på länken som finns under rubrik Genvägar alternativt väljer du "vägledningar" i menyn "Våra webbplatser" (ligger längst upp till höger i sidhuvudet).

Vägledningsportalen är framtagen för att öka tillgängligheten för våra vägledningar. Det kommer också att underlätta revidering av materialet. En annan fördel är att information enklare kan länkas samman. Det som förut var en referenslista i slutet av en rapporten är nu länkar som finns till höger om huvudtexten på varje webbsida. Där kan du enkelt få fram lagstiftningstext eller läsa en fördjupad rapport. Det finns också länkar för att hitta mer information, antingen på SGUs hemsida eller någon annans. När vi gör förändringar i vägledningen kommer vi beskriva det på sidan som heter Ändringslogg (i portalen).

Vår portal för vägledningar är under uppbyggnad. Vi strävar efter att få den så perfekt som möjligt och tar därför tacksamt emot dina åsikter. Mejla vår kundtjänst så tar vi hand om din fråga.