Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

December

Kartläggning och riskklassning av fiberbankar i Norrland, 2016:21

Vägledning för prövning av gruvverksamhet, SGU-rapport 2016:23

Normbrunn –16, Vägledning för att borra brunn

K567 Grundvattenmagasinet Skänninge

K566 Grundvattenmagasinet Håvesten

K565 Grundvattenmagasinet Vallaredalen

K564 Grundvattenmagasinet Ullekalv

K563 Grundvattenmagasinet Yxnanäs

K562 Grundvattenmagasinet Ulricehamn

K560 Grundvattenmagasinet Tingvalla

K559 Grundvattenmagasinet Kinnared

K558 Grundvattenmagasinet Hössna

Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från Näsåker till Nyland, SGU-rapport 2016:14

Miljöföroreningar i sediment vid Blekinges kust och i Hanöbukten, SGU-rapport 2016:22

Koldioxidlagring i Sverige – sammanställning och resultat från NORDICCS, SGU-rapport 2016:20

November

K 561 Markgeokemiska kartan, Morängeokemi i södra Norrbotten

Jordlagermodellering i 3D, SGU-rapport 2016:19

Grus, sand och krossberg 2015, SGU-rapport PP-2016-3

Mineralmarknaden 2015: Tema energimetaller, SGU-rapport PP-2016-2

Oktober

Marina dumpningsplatser i Västra Götaland, SGU-rapport 2016:18

September

Skånes känsliga stränder - erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering SGU-rapport 2016-17

Geoenergi: Geologisk information för geoenergianläggningar - en översikt SGU-rapport 2016-16

Litologisk och geokemisk karaktärisering av berggrundsavsnitt på södra Öland SGU-rapport 2016:15

Bergverksstatistik 2015

Geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång SGU-rapport 2016:13

Juli

Chemical contamination in offshore sediments 2003-2014 SGU-rapport 2016:04

Juni

U-Pb zircon age of a metagranite at Björnberget in the Pålkem area, northern Sweden SGU-rapport 2016:12

Geologins betydelse för grundvattenberoende ekosystem SGU-rapport 2016:11

Geologiska underlag i samhällsplaneringen SGU-rapport 2016:10

Modell för ekonomisk värdering av geodata SGU-rapport 2016:09

K 539 Beskrivning till maringeologiska kartan Bottenviken

K 539 Maringeologiska kartan Bottenviken

K 540 Beskrivning till maringeologiska kartan Norra Bottenhavet

K 540 Maringeologiska kartan Norra Bottenhavet

K 541 Beskrivning till maringeologiska kartan Södra Bottenhavet

K 541 Maringeologiska kartan Södra Bottenhavet

K 542 Beskrivning till maringeologiska kartan Sydöstra Östersjön

K 542 Maringeologiska kartan Sydöstra Östersjön

K 543 Beskrivning till maringeologiska kartan Skagerrak

K 543 Maringeologiska kartan Skagerrak

Saltvattenavsatta leror i Sverige med potential för att bilda kvicklera SGU-rapport 2016:08

Maj

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen SGU-rapport 2016:07

2015 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2015-12-31 SGU-rapport 2016:06

Geologiska undersökningar och bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt SGU-rapport 2016:05

K 557 Grundvattenmagasinen Uppbo

K 556 Grundvattenmagasinen Vika Strand

K 555 Grundvattenmagasinen Vika

K 554 Grundvattenmagasinen Rannsjön norra, Rannsjön södra och Hållerudsheden

K 553 Grundvattenmagasinen Edsbruk

K 552 Grundvattenmagasinen Helgenäs

K 551 Grundvattenmagasinen Baske

K 550 Grundvattenmagasinen Gyllebo

K 549 Grundvattenmagasinen Rörum

K 548 Grundvattenmagasinen Snöån

K 547 Grundvattenmagasinen Malingsbo norra

K 546 Grundvattenmagasinen Vingåker och Stockbäcken

K 544 Grundvattenmagasinen Dalsjöfors och Häljared

April

K 545 Beskrivning till jordarterna i Mjällåns dalgång – från Stavre till Graningesjön

Mars

Nationell och regional samverkan. Övervakning av grundvattnets kvalitet SGU-rapport 2016:03

Februari

Kartläggning och tolkning av ursprung till höga halter av kadmium och bly i grundvattnet i Maglasäte–Lillasäte, Höörs kommun Skåne SGU-rapport 2016:02

K 538 Jordartskartan 9D Mariestad SV

K 537 Jordartskartan 8D Skara SO

K 536 Jordartskartan 8D Skara SV

K 535 Jordartskartan 8D Skara NO

K 534–538 Beskrivning till jordartskartorna 8D Skara NV, NO, SV och SO och 9D Mariestad SV

K 534 Jordartskartan 8D Skara NV

K 532-533 Beskrivning till jordartskartorna 3F Karlskrona NO och SO

K 533 Jordartskartan 3F Karlskrona SO

K 532 Jordartskartan 3F Karlskrona NO

K 531 Grundvattenmagasinet Malungsåsen Malung

K 530 Grundvattenmagasinet Malungsåsen Lima

Januari

Barents project: U-Pb zircon age of a Lina suite granite at the Archean-Proterozoic palaeoboundary south of Jokkmokk, northern Sweden SGU-rapport 2016:01