Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Mars

U-Pb zircon dating of granodiorite from the Muddus structure, northern Sweden, SGU-rapport 2018:04

U-Pb zircon age of an Archean granodioritic gneiss in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:03

Age of migmatisation in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:02 

Februari

SGUs årsredovisning 2017

Den senaste nedisningen i södra Sverige – och tiden dessförinnan, Rapporter och meddelanden 143 (komprimerad fil)

Delrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral. Regeringsrapport 2018:01

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02

Slutrapportering av Geopraktisk. Utvecklingen av en digital jobbguide för nyanlända, SGU-rapport 2018:01

December

Grus, sand och krossberg, periodiska publikationer 2017:2

Rapportering av regeringsuppdrag: UNFC – FNs system för klassificering av råvaror, RR 2017:13

K 580 Grundvattenmagasinet Vargån

K 581 Grundvattenmagasinet Ölanda

K 582 Grundvattenmagasinet Märene

K 583 Grundvattenmagasinet Hakestad

K 584 Grundvattenmagasinet Sågtjärn

K 585 Grundvattenmagasinet Hagfors

K 586 Grundvattenmagasinet Vågbacken

K 587 Grundvattenmagasinen Söre, Högfors och Handog

K 588 Grundvattenmagasinet Hårkmon-Lit

Geochemistry laboratory: method description. Till Geochemistry by Nitric Acid (HNO3) partial leaching at the Geological Survey of Sweden, SGU-rapport 2017:14

November

Maringeologiska undersökningar av erosionsrännor i Kalmarsund, SGU-rapport 2017:13

Rapportering av regeringsuppdrag: Hydrogeologisk kartläggning i bristområden, RR 2017:12

Rapportering av regeringsuppdrag: Förstudie kring ökad insamling av grundvattennivådata, RR 2017:11

Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment, SGU-rapport 2017:12

Lägesrapport för åtgärd till miljömålsrådet Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, SGU-rapport 2017:11

Oktober

Geologiska undersökningar och bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt, SGU-rapport 2017:10