Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

2019 års publikationer i GeoLagret. 

Januari

K 640 Beskrivning till berggrundskartorna 25L Boden NV, NO, SV & SO

December 2019

Translation of government assignment: Mapping of innovation-critical metals and minerals, SGU-rapport 2019:20

Delredovisning av regeringsuppdrag - Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, RR 2019:04

U-Pb zircon age of c. 1 440 Ma syenogranite within the protogine zone at Värpeshult– map sheet 4E Tingsryd NV, Kronoberg county, SGU-rapport 2019:19

The geological evolution of Stockholm – bedrock, Quaternary deposits and experience from infrastructure projects, SGU-rapport 2019:18

November 2019

Grus, sand och krossberg 2018, Periodiska publikationer 2019:3

K 639 Beskrivning till berggrundskartorna 26I LUVOS SV, NV & NO

Mätning av miljögifter i grundvatten, SGU-rapport 2019:17

Oktober 2019

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet, Regeringsrapport 2019:03