Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Oktober

U–Pb zircon age of a quartz monzonite from Sjávnjaluokta, northern Sweden – type area for the Perthite monzonite suite, SGU-rapport 2018:20

U–Pb zircon age of a granodioritic gneiss from Rimokojan at Stora Luleälven, Norrbotten County, northern Sweden, SGU-rapport 2018:19

Handledning till kartan "Förutsättningar för skred i finkornig jordart", SGU-rapport 2018:17

Age of the rhyolite hosting the Ultevis Mn-Fe-Ba-As mineralisation, northern Sweden, SGU-rapport 2018:18

K 598 Grundvattenmagasinet Järpås 

K 599 Grundvattenmagasinet Saleby 

K 600 Grundvattenmagasinet Stora Levene 

K 601 Grundvattenmagasinet Jung 

K 602 Grundvattenmagasinet Almeåsen 

K 603 Grundvattenmagasinet Helås 

K 604 Grundvattenmagasinet Vara 

K 605 Grundvattenmagasinet Arentorp 

K 606 Grundvattenmagasinet Åsen 

K 607 Grundvattenmagasinet Jonslund 

K 608 Grundvattenmagasinen Själevad och Prästbordet 

K 609 Grundvattenmagasinet Fjärås Bräcka

September

K 614 Beskrivning till jordartskartorna 8C Lidköping NV, NO, SV och SO samt Mellerud SO

K 612 Grundvattenmagasinet Lockne

K 613 Grundvattenmagasinet St Olov, Håkansta och Haxäng

Miljöövervakning grundvatten – utvärdering av provtagningsfrekvens, SGU-rapport 2018:16

K 611 Beskrivning till bergkvalitetskartan Onsala

K 610 Beskrivning till bergkvalitetskartan Kungälv

Augusti

2017 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2017-12-31, SGU-rapport 2018:15

Juli

SkyTEM-undersökningar på Öland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 145

Bergverksstatistik 2017. Periodiska publikationer 2018:1