Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. De år som inte visas på SGUs webbplats återfinns i GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

För tillfället (Februari 2020) kan det vara svårt att öppna länkarna i Chrome, pröva istället med andra webbläsare tills problemet är löst.

2019 års publikationer i GeoLagret. 

Länk till GeoLagrets startsida

Mars

Inventory of mineral resources in northeastern Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2020:09

Inventory of mineral resources in northeastern Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2020:09, lågupplöst fil

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering i området Grycksbo-Insjön, SGU-rapport 2020:08

Bergslagen, etapp 2. Styrning av W-Mo-mineralisering i granitpegmatitsvitens intrusioner i Bergslagen, SGU-rapport 2020:07

Innovation-critical metals and minerals in greisen-altered Dala granites, SGU-rapport 2020:06

Kustnära sedimentdynamik, SGU-rapport 2020:04

Rapportering av regeringsuppdrag. Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen, Regeringsrapport 2020:02 

Februari

K 647, Beskrivning till bergkvalitetskartor Bergkvalitet Mälardalen – kommunerna Strängnäs, Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Kungsör, Köping och del av Sala

Januari

Avslutande redovisning av regeringsuppdrag: SGU:s medverkan till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2020:01 

U–Pb zircon age of a rhyolite from Mt. Tjåresvare north of Arjeplog, Norrbotten County, SGU-rapport 2020:03

U–Pb zircon SIMS-geochronology of a migmatitic sandstone of the Snavva–Sjöfallet group north of Arjeplog, Norrbotten County, SGU-rapport 2020:02

Geokemisk kartering i västra Bergslagen, SGU-rapport 2020:01

K 640 Beskrivning till berggrundskartorna 25L Boden NV, NO, SV & SO

December 2019

Translation of government assignment: Mapping of innovation-critical metals and minerals, SGU-rapport 2019:20

Delredovisning av regeringsuppdrag - Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2019:04

U-Pb zircon age of c. 1 440 Ma syenogranite within the protogine zone at Värpeshult– map sheet 4E Tingsryd NV, Kronoberg county, SGU-rapport 2019:19

The geological evolution of Stockholm – bedrock, Quaternary deposits and experience from infrastructure projects, SGU-rapport 2019:18