Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Juli

SkyTEM-undersökningar på Öland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 145

Bergverksstatistik 2017. Periodiska publikationer 2018:1

Juni

Bergslagen etapp 1: Proveniensstudier av sedimentära bergarter i Bergslagen med omgivning, SGU-rapport 2018:14

Bergslagen etapp 1: Kartering i Norbergsområdet, SGU-rapport 2018:13

Sammanfattning av pågående verksamhet 2017. Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp1, SGU-rapport 2018:12

Delrapportering av regeringsuppdrag SGUs genomförandeplan för miljömålen 2018, Regeringsrapport 2018:04

Maj

Verksamhetsrapport 2017. Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län samt Heby kommun, SGU-rapport 2018:11

Synthesis of the bedrock geology in southern Norrbotten County, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 144 (komprimerad fil, men stor ändå)

Experience report for BetterGeoEdu -Teaching about raw materials using computer games, SGU-rapport 2018:10

K 597 Grundvattenmagasinen Marnäs och Dådran

K 596 Grundvattenmagsinet Enviken 

K 595 Grundvattenmagasinen Hosjö-Danholn och Sundborn

K 594 Grundvattenmagasinet Ädelfors

K 593 Grundvattenmagasinet Bruzaholm-Hjältevad

K 592 Grundvattenmagasinen Aneby, Sunneränga och Rosjön

K 591 Grundvattenmagasinet Korrö

K 590 Grundvattenmagasinet Bro

K 589 Grundvattenmagasinet Ed

Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län, SGU-rapport 2018:09

Stockholmsområdets berggrund, jordarter, geologiska utveckling och erfarenheter från infrastrukturprojekt, SGU-rapport 2018:08

April

Övervakning av grundvattennivåer i anslutning till rikkärr i Skåne län. SGU-rapport 2018:07

3D model of lithotectonic units and regional deformation zones in the bedrock of Sweden, SGU-rapport 2018:06

3D-modell över litotektoniska enheter och regionala deformationszoner i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2018:05