Det finns ett stort intresse från många aktörer inom kommunerna att få lära sig mer om grundvatten. Efter kursen hoppas vi att deltagarna har fått bättre kunskap om grundvatten i allmänhet och grundvattenfrågor inom kommunala arbetsområden i synnerhet.

Ur innehållet

  • Grundläggande om grundvatten
  • Vanliga frågor
  • SGUs tjänster (datamängder, karttjänster, kartvisare med mera)
  • Miljömål och vattenförvaltning
  • Tillstånd, anmälan och tillsyn
  • Grundvatten i samhälls- och VA-planering (vattenförsörjningsplaner, klimatanpassning)

Tid och plats

Lund: Fredag 17 oktober kl. 9.00–16.00, SGUs filialkontor, Kiliansgatan 10

Göteborg: Tisdag 21 oktober 9.00–16.00. Lokal meddelas senare.

Luleå: Torsdag 23 oktober 9.00–16.00, Länsstyrelsen, Stationsgatan 5

Kaffe serveras kl. 9.00 vid alla kurstillfällen.

Avgift

Kursavgiften är 1 500 kr exklusive moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Läs mer i inbjudan

Läs mer om kursen i inbjudan som du kan ladda ner här:

Inbjudan: Kurs om grundvatten, oktober 2014, (pdf, nytt fönster)

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Program

Ett detaljerat program skickas ut till deltagarna senast två veckor innan kursen.

Ladda ner presentationerna från kurserna

Presentationer från kursen i Lund, SGU på SlideShare (nytt fönster)
Presentationer från kursen i Göteborg, SGU på SlideShare, (nytt fönster)
Presentationer från kursen i Luleå, SGU på SlideShare (nytt fönster)