Uppdaterat 21 januari 2015:
Kursen fulltecknad!
Glädjande nog har det varit ett så stort intresse för denna kurs att den är nu fulltecknad. Om du anmäler dig nu hamnar du på en reservlista.

Om kursen

Att handlägga täktansökningar och bedriva tillsyn över berg- och grustäkter är komplexa verksamheter. De ställer krav på kunskap inom många sakområden. Efter kursen hoppas vi att deltagarna kan tolka de geologiska förutsättningarna  och känner till vilka planeringsunderlag som finns samt de miljömässiga konsekvenserna av täktverksamhet. Vi har speciellt anpassat kursen för täkthandläggare och tillsynspersonal som är relativt nya i sin roll.

Det finns också möjlighet för ett begränsat antal kursdeltagare att delta i ett studiebesök i en bergtäkt nära Arlanda på förmiddagen 4 februari.

Ur innehållet:

  • Täkten i samhället
  • Krav på berget vid olika användningsområden
  • Materialförsörjningsplan och planeringsunderlag
  • Grundvattenfrågor i samband med täktverksamhet
  • Produktionsprocessen
  • Negativa miljökonsekvenser
  • Buller och vibrationer
  • Naturvärden före och efter brytning

Plats:

SGU, Villavägen 18, Uppsala

Tid:

Tisdag 3 februari 2015 kl. 10.00–16.30. Kaffe serveras från kl. 9.30.
Studiebesök: Start från SGU i Uppsala onsdag 4 februari kl 8.30. Studiebesöket avslutas vid Arlanda kl. 12.

Avgift:

Kursavgiften är 1500 kr exklusive moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.
Avgift för studiebesök 4 februari är 400 kr exklusive moms.

Anmälan:

Anmälningstiden har gått ut.