Målet är att du efter kursen ska kunna utföra adekvata radonriskbedömningar.

Kursen riktar sig främst mot geokonsulter och ingenjörer. Radonhandläggare från kommuner och län kan delta i mån av plats.

Ur innehållet

  • Grundläggande radiofysik
  • Naturlig radioaktivitet i berg, jord och vatten
  • Myndigheters föreskrifter och nya EU-direktivet
  • Metoder för mätning av markradon och gammastrålning, demonstration av instrument
  • Genomförande av markradonundersökningar i teori och praktik, redovisning av resultat och rekommendationer
  • Åtgärder mot radon och byggmaterial, en översikt
  • Strålning från bergmaterial
  • Exkursion och fältövningar
  • Markradon i Uppsala – en stadsvandring
  • Skriftligt kursprov genomförs på distans efter avslutad kurs. Kursprovet ska vara inlämnat senast en vecka efter avslutad kurs.

Plats

SGUs huvudkontor, Villavägen 18, Uppsala

Tid

Tisdag 26 augusti kl. 9.30–torsdag 28 augusti kl. 16.30. Kaffe serveras från kl. 9.00 tisdag 26 augusti.

Avgift

Kursavgiften är 17 500 kr exkl. moms. Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, lunch och kaffe samt middag på tisdagen.

Läs mer i inbjudan

Läs mer om kursen i inbjudan som du kan ladda ner här:

Inbjudan: Kartläggning av markradon, Uppsala 26–28 augusti 2014 (pdf, nytt fönster)

Ett detaljerat program för kursen skickas ut till deltagare senast två veckor innan kursen.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.