Vi har arrangerat kurser och temadagar om markradon, seminarier och konferenser om grundvatten, certifieringskurser åt brunnsborrarnas branschorganisationer och temadagar om vatten och energi från egen brunn.

Vi kan också skräddarsy kurspaket specifikt efter behoven i din organisation.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om våra kurser och seminarier.