Många av våra publikationer kan laddas ned gratis i vår söktjänst GeoLagret. Rapporter, kartor, kartbeskrivningar och broschyrer i tryckt form kan beställas gratis från vår kundservice. Publikationer som inte finns i tryckt form kan beställas som utskrift mot en kostnad.

Avgifter för kopiering och utskrifter

Avgifterna nedan är inklusive moms.

Format/antalSvart-vittFärg
A4, sida 1–9 Utan kostnad  10 kr/st
A4, 10 sidor 50 kr, därutöver 2 kr/st 5 kr/st
A3 5 kr per sida 15 kr/st
A0–A2   188 kr/st

 

Inbindning av rapport: 45 kr.

Inplastning av plana kartor upp till 60 x 100 cm: 100 kr.

Vid beställning av mer än en kopia av samma storlek och förlaga lämnar vi 35 % rabatt på priset för samtliga kopior utom den första.
När vi tar ut en avgift tar vi också ut en ersättning för portokostnad.

Avgifter för uttag av information från våra databaser

Avgifterna som anges nedan är exklusive moms.

ProduktnamnProdukttypLicensmodellUttagsavgift, KrPris/enhet, Kr
Bergartskemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 4 Kr/punkt
Bergets ålder, isotopanalyser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Berggrund 1:1 miljon Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Berggrund 1:250 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Berggrund 1:50 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Berggrundsobservationer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 4 Kr/punkt
Bergkvalitet 1:50 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Biogeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 4 Kr/punkt
Borrkärnor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 2 Kr/punkt
Brunnar Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 2 Kr/punkt
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  0,1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  0,1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, slingram (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, VLF (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, Sky-TEM (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/km2 
Geofysiska flygmätningar, Sky-TEM, resistivitetsmodeller (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Geofysiska flygmätningar, TEM-Barents Datamängd Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis Gratis
Geofysiska flygmätningar, tyngdkraft (FTG)-Barents Datamängd Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis Gratis
Geofysiska markmätningar, markradar  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  10 Kr/km 
Geofysiska markmätningar, resistivitet  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  100 Kr/st 
Geofysiska markmätningar, RMT  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  100 Kr/st 
Geofysiska markmätningar, seismik  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  100 Kr/st 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  2 Kr/punkt 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,1 Kr/km2
Geofysiska markmätningar (prospektering), IP (detaljerad, före 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,1 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), IP (detaljerad, efter 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,3 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält (detaljerad, före 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,1 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält (detaljerad, efter 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,3 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), slingram (detaljerad, före 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,1 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), slingram (detaljerad, efter 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,3 Kr/punkt
Geofysiska markmätningar, (prospektering) tyngdkraft (detaljerad, före 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  0,1 Kr/punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering), tyngdkraft (detaljerad, efter 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,3 Kr/punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering), VLF (detaljerad, före 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  0,1 Kr/punkt  
Geofysiska markmätningar (prospektering), VLF (detaljerad, efter 1980) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 0,3 Kr/punkt
Grundvatten 1:1 miljon Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Grundvattenmagasin Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Grundvattenövervakning, nivådata Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  250 Kr/punkt 
Grus och krossberg Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Hyperspektral IR, data från borrkärnor (rådata, nivå 0) Datamängd Creative Commons Erkännande 2.5 SE 1 200 1 000 Kr/disk (2TB)
Hyperspektral IR, data från borrkärnor (processerad, nivå 2) Datamängd Creative Commons Erkännande 2.5 SE 1 200 1 000 Kr/disk (2TB)
Högsta kustlinjen Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Isräfflor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/punkt 
Jordarter 1:1 miljon Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jordarter 1:200 000, Västernorrland Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  3 Kr/km2 
Jordarter 1:25 000-1:100 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  3 Kr/km2 
Jordarter 1:750 000, Mittnorden Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jorddjupsmodell Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   500 Kr/utsnitt
Jorddjupsobservationer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Jordlagerföljder Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  4 Kr/punkt 
Jordskred och raviner Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Källor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  2 Kr/punkt 
Magnetobservationer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 120 Kr/påbörjat dygn
Marina sedimentprover Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  4 Kr/punkt 
Maringeologi 1:100 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Maringeologi 1:500 000 Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  6 Kr/km2 
Markgeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  4 Kr/punkt 
Miljöövervakning, grundvattenkemi Datamängd Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Miljöövervakning, havs- och sjösediment Datamängd Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Mineralresurser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Mineralrättigheter Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  
Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper, labmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/punkt 
Petrofysik, gammastrålning hällmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  2 Kr/punkt 
Petrofysik, gammastrålning labmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200  1 Kr/punkt 
Seismiska data, OPAB Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan *  
Strandnivåer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   400 Kr/ kartutsnitt och år
Berggrund 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Biogeokemi, koppar Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Brunnar Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Grundvatten 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Jordarter 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Jordarter 1:50 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Magnetobservatorier Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Markgeokemi, koppar Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Mineralresurser Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Brunnar Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Källor Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Miljöövervakning grundvatten  Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Månadskarta över grundvattensituationen Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Grundvattennivåer, tidsserier Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  
Miljöövervakning havs- och sjösediment Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst Nedladdnings-tjänst (Öppna data) Creative Commons Erkännande 2.5 SE Gratis  

 

* Leveranskostnad ges efter förfrågan.