För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Avgifter för SGUs material

Här hittar du de priser som gäller för våra publikationer och datamängder.

Många av våra publikationer kan laddas ned gratis i vår söktjänst GeoLagret. Rapporter, kartor, kartbeskrivningar och broschyrer i tryckt form kan beställas gratis från vår kundservice. Publikationer som inte finns i tryckt form kan beställas som utskrift mot en kostnad.

Avgifter för kopiering och utskrifter

Avgifterna nedan är inklusive moms. Vid fakturering över 100.000 kr exklusive moms erhålls en rabatt. Kontakta SGUs kundtjänst för mer information.

Format/antal

Svart-vitt

Färg

A4, sida 1–9 Utan kostnad 10 kr/st
A4, 10 sidor 50 kr, därutöver 2 kr/st 5 kr/st
A3 5 kr/sida 15 kr/st
A0–A2   188 kr/st

Inbindning av rapport: 45 kr.

Inplastning av plana kartor upp till 60 x 100 cm: 100 kr.

Vid beställning av mer än en kopia av samma storlek och förlaga lämnar vi 35 % rabatt på priset för samtliga kopior utom den första. 

När vi tar ut en avgift tar vi också ut en ersättning för portokostnad.

Avgifter för uttag av information från våra databaser

Avgifterna som anges nedan är exklusive moms.

Produktnamn

Produkttyp

Licensmodell

Uttags-avgift

Pris/

enhet

Bergartskemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt
Bergets ålder, isotopanalyser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Berggrund Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Berggrund
1:250 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Berggrund
1:50 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Berggrunds-observationer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt
Bergkvalitet
1:50 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Biogeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt
Borrkärnor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt
Brunnar Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
magnetfält
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
magnetfält
(översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
slingram
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
VLF (detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
Sky-TEM
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
Sky-TEM, resistivitets-modeller (detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Geofysiska flygmätningar,
TEM-Barents
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis Gratis
Geofysiska flygmätningar,
tyngdkraft
(FTG)-Barents
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis Gratis
Geofysiska markmätningar, markradar  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 10 kr/
km 
Geofysiska markmätningar, resistivitet  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar,
RMT 
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar,
seismik 
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
(översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
interpolerad (översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2
Geofysiska markmätningar (prospektering),
IP (detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
IP (detaljerad, efter 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält
(detaljerad, före
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
slingram
(detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
slingram
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar, (prospektering) tyngdkraft
(detaljerad, före
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering), tyngdkraft
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering),
VLF (detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt  
Geofysiska markmätningar (prospektering),
VLF (detaljerad,
efter 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Grundvatten
1:1 miljon
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Grundvatten-
magasin
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Grundvatten-övervakning,
nivådata
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 250 kr/
punkt 
Grus och
krossberg
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Hyperspektral IR,
data från borrkärnor
(rådata, nivå 0)
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE 1 200 Kr 1 000 kr/
disk
(2TB)
Hyperspektral IR,
data från
borrkärnor (processerad,
nivå 2)
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE 1 200 kr 1 000 kr/
disk
(2TB)
Högsta kustlinjen Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Isräfflor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Jordarter
1:1 miljon
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jordarter
1:200 000, Västernorrland
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 3 kr/
km2 
Jordarter
1:25 000-
1:100 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Jordarter
1:250 000,
Nordligaste
Sverige
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 3 kr/
km2 
Jordarter
1:750 000,
Mittnorden
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jorddjupsmodell Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   500 kr/
utsnitt
Jorddjups-
observationer
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Jordlagerföljder Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt 
Jordskred och
raviner
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Källor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Magnet-
observationer
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 120 kr/
påbörjat dygn
Marina
sedimentprover
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt 
Maringeologi
1:100 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Maringeologi
1:500 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1200 kr 6 kr/
km2 
Markgeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1200 kr 4 kr/
punkt 
Miljöövervakning, grundvattenkemi Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning, havs- och
sjösediment
Datamängd Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Mineralresurser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Mineralrättigheter Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Petrofysik, densitet
och magnetiska egenskaper, labmätning
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Petrofysik, gammastrålning hällmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Petrofysik, gammastrålning labmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Strandnivåer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   400 kr/ kartutsnitt och år
Berggrund 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Biogeokemi, koppar Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Brunnar Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Grundvatten
1:1 miljon
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Jordarter
1:1 miljon
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Jordarter
1:50 000
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Magnet-
observatorier
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Markgeokemi,
koppar
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Mineralresurser Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Brunnar Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Källor Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning grundvatten  Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Månadskarta över grundvatten-
situationen
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Grundvatten-
nivåer, tidsserier
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning havs- och
sjösediment
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Vatten-
kvalitetsdata per grundvatten-
förekomst
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  

 

* Leveranskostnad ges efter förfrågan.

Senast granskad 2021-07-07

Kontakta SGUs kundtjänst