Informationen visar det övervakade områdets hälsotillstånd och kan användas som underlag vid samhällsplanering.

Kartvisaren innehåller en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information. Den data som redovisas här (GIS-tjänst) samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning av sediment. Dessa data kan laddas ned utan kostnad från valfritt område.

Gå direkt till kartvisaren