För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kartvisaren Isräfflor

Kartvisaren "Isräfflor" visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser.

Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Räfflorna visar isens rörelseriktning i ett visst skede. Riktningsangivelserna (360 gradersystem) avser från vilken plats isen rört sig mot observationsplatsen. I vissa fall innehåller produkten information om olika isräffelsystems relativa ålder på samma observationsplats.

Positionens noggrannhet kan variera beroende på vilket kartunderlag som använts i insamlingen. Noggrannheten i riktningsangivelserna kan uppskattas till +\- 5 grader.

Gå direkt till kartvisaren Isräfflor (nytt fönster)