För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi, regional provtagning

I kartvisaren ”Markgeokemi, regional provtagning” redovisas provtagningsplatser av morän som analyserats med tre analysmetoder: totalhalter XRF, salpetersyralakning ICP MS och kungsvattenlakning ICP MS. Flera analysmetoder kan ha använts på samma provplats. av morän som analyserats med tre analysmetoder: totalhalter XRF, salpetersyralakning ICP MS och kungsvattenlakning ICP MS.

Analysresultat redovisas för närvarande inte i denna tjänst, dessa kan beställas genom SGUs kundtjänst.

Geokemisk kartläggning vid SGU bedrivs i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. I den regionala markgeokemiska kartläggningen provtas och analyseras finfraktionen (<0,063 mm) av morän med en provtäthet på cirka ett prov per 6-7 km2.

Analysresultaten från totalhalter (XRF) i morän består av följande grundämnen: Al2O3, As, BaO, CaO, Cl, Co, Cr, Cu, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Mo, Na2O, Ni, P2O5, Pb, Rb, S, SiO2, Sr, TiO2, V, Zn, Zr.

Analysresultaten från salpetersyralakning ICP MS består för närvarande av: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ge, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Ti, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn och Zr.

Analysresultaten från kungsvattenlakning med ICP MS består av: Au, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Mo, Sb, Sn och Ta.

Antal tillgängliga grundämnen varierar i olika års provtagningsserier, vilket beror på teknikutveckling.

Gå direkt till kartvisaren (nytt fönster)

Senast granskad 2020-05-14