Tillsammans med jordartskartor och höjddata kan informationen användas för en översiktlig bedömning av skredkänslighet och markstabilitet. 

Produktbeskrivning för Jordskred och raviner (pdf, nytt fönster)

Produktblad Jordskred och raviner (nytt fönster)