För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Biogeokemi, regional provtagning, geokemiska data

Inom Biogeokemi redovisas halter av olika grundämnen i prover tagna från bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten.

Provresultaten visar hur spridningsmönster av olika grundämnen i vattendragen varierar inom landet. Variation beror på såväl det naturliga tillskottet från jordarter och berggrund som på tillskottet från olika föroreningskällor.

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning

Relaterad information

Visningstjänster

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Biogeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi-regional

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning

Kartvisare

Kartvisaren Biokemi, regional provtagning

I kartvisaren "Biogeokemi, regional provtagning'' redovisas analysresultat för vattenväxter som provtogs i mindre vattendrag i stora delar av Sverige förutom den nordligaste delen och fjällkedjan. Karteringsprogrammet baserades på kemin hos bäckvattenväxter, med användning av växter som olika Carex-arter (rötter), Filipendula ulmaria (rötter) och Fontinalis antipyretica (hela växten) som provtogs från mindre bäckar med en provtäthet av 1 prov per 7 km2.

Gå direkt till kartvisaren Biogeokemi, regional provtagning

Senast granskad 2022-04-21