Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad), geofysiska data

Geofysiska flygmätningar, magnetfält visar uppmätta variationer i jordskorpans magnetfält. Flygmätningarna ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar.

Flygmagnetiska data används huvudsakligen i samband med geologisk kartläggning och prospektering. Informationen beskriver berggrundens strukturella drag och uppbyggnad, oberoende av jord- och vattendjup. Informationen är av stor vikt då endast några få procent av Sveriges berggrund är blottad, övriga delar är täckta av jord eller vatten.

Det magnetiska totalfältet räknas ut genom subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data är därefter interpolerade till 200 x 200 m cellstorlek.

Produktbeskrivning för "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad)" (nytt fönster)

Visningstjänst Geofysiska flygmätningar, magnetfält

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Läs mer om SGU:s data i visningstjänster (WMS)

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet