Analyserna innehåller lägesuppgifter och analysresultat för prover tagna på berghällar. Provresultaten kan med fördel användas av såväl prospektörer som planerare, för att få närmare information om var bra respektive dåligt bergmaterial för ballastproduktion finns.

I huvudsak har tekniska analyser utförts på berggrund i Sveriges tätortsregioner.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet, tekniska analyser (nytt fönster)