Bergets ålder, isotopanalyser

Bergets ålder, isotopanalyser innehåller åldersbestämningar av svensk berggrund, genom mätningar av det radioaktiva sönderfallet hos olika isotoper.

Förutom provets ålder med felmarginal finns information om provets läge, bergartstyp, daterat material, analysmetod samt hur åldern tolkas etc. Till varje post finns en litteraturhänvisning i källreferensen. Informationen är tänkt att användas i forskningsändamål, inom prospektering, samhällsplanering och av övriga med intresse för Sveriges berggrund. 

Produktbeskrivning för Bergets ålder, isotopanalyser (pdf, nytt fönster)

Visningstjänst

https://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

Senast granskad 2021-06-30