För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Visningstjänster för grundvatten, brunnar och miljöövervakning av grundvatten

Brunnar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Grundvatten 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

Grundvattnets sårbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sarbarhet-grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet (nytt fönster)

Hydraulisk konduktivitet i berg

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Produktbeskrivning för Hydraulisk konduktivitet i berg (nytt fönster)

Miljöövervakning, grundvattenkemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_grundvatten

Källor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Senast granskad 2022-06-27

Kontakta kundtjänst

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.