För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Torvlagerföljder, öppna data

Torvlagerföljder innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi-eller odlingstorv.

Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGU:s torvarkiv. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren. Eftersom materialet har samlats in under en lång tid så finns vissa skillnader i terminologin. Dessutom varierar noggrannheten beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Produkten inkluderar även data som samlats in under 2000-talet.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Torvlagerföljder (nytt fönster)

Ladda ned data som Geopackage

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.gpkg

Ladda ned data som CSV

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Torvlagerföljder (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)