Sur sulfatjord består av en yttäckande modellering och insamlade punktobservationer av sur sulfatjord. Den modellerade kartan visar den sannolika utbredningen av sur sulfatjord. Punktobservationerna kommer från kartering och provtagning av sur sulfatjord som utförts inom olika projekt på SGU. Klasserna i den yttäckande modellen är "Ej sur sulfatjord", "Aktiv sur sulfatjord på potentiell sur sulfatjord" och "Potentiell sur sulfatjord".

För varje klass finns dessutom ett separat raster som visar hur säker klassningen är i varje punkt (från 0 – 100 procents sannolikhet).

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Sur sulfatjord (nytt fönster) 

Ladda hem data som CSV (punktobservationer) och TIFF (rasterdata)

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/jord/sur-sulfatjord/sur-sulfatjord.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Sur sulfatjord (nytt fönster)